8

Khải tượng về giỏ trái cây mùa hạ

1Đây là điều mà Chúa Giê-hô-va cho tôi xem thấy: Một giỏ trái cây mùa hạ. 2Bấy giờ Ngài phán: “A-mốt, con thấy gì?” Tôi thưa: “Một giỏ trái cây mùa hạ.” Đức Giê-hô-va lại phán với tôi:
  “Sự cuối cùng đã đến trên dân Y-sơ-ra-ên Ta;
   Ta sẽ không bỏ qua cho chúng nữa đâu.
  3Trong ngày đó, những bài hát trong cung đền
   Sẽ trở thành tiếng khóc than”
   Chúa Giê-hô-va phán vậy.
  “Xác chết vương vãi khắp nơi, và người ta lặng lẽ ném chúng đi.”
  4Hãy nghe đây! Các ngươi là kẻ áp bức người nghèo nàn,
   Hủy diệt kẻ khốn cùng trong đất.
  5Các ngươi nói rằng: “Khi nào trăng mới sẽ qua
   Để chúng ta có thể bán lúa miến
  Và ngày sa-bát qua, để chúng ta mở kho lúa mì ra bán;
   Để bớt ê-pha, thêm nặng siếc-lơ
   Và dùng cân dối giả để lường gạt,
  6Để chúng ta lấy bạc mua người khốn cùng,
   Lấy một đôi dép mua kẻ thiếu thốn
   Và bán cho đến lúa lép nữa.”

  7Đức Giê-hô-va lấy sự vinh hiển của Gia-cốp mà thề rằng:
   “Ta sẽ chẳng hề quên những việc làm của chúng!
  8Đất sẽ không rúng động về việc đó sao?
   Và tất cả dân cư nó sẽ không than khóc sao?
  Cả đất sẽ dậy lên như sông Nin,
   Nó sẽ lung lay và lún xuống như sông của Ai Cập vậy.”
  9Chúa Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó,
   Ta sẽ khiến mặt trời lặn xuống giữa trưa
   Và khiến đất tối tăm giữa ban ngày.
  10Ta sẽ đổi các ngày lễ các ngươi ra sầu thảm
   Và tất cả những bài hát của các ngươi thành ra ai ca.
  Ta sẽ khiến các ngươi mặc áo sô trên lưng
   Và làm cho mọi đầu đều hói.
  Ta sẽ làm cho các ngươi than khóc như người mất con trai một
   Và kết cuộc sẽ như một ngày đắng cay.”

  11Chúa Giê-hô-va phán: “Nầy những ngày sẽ đến
   Khi Ta khiến cơn đói kém xảy đến trong đất,
  Chẳng phải đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước,
   Nhưng đói khát được nghe lời của Đức Giê-hô-va.
  12Bấy giờ, chúng sẽ đi lang thang từ biển nầy đến biển khác,
   Từ phương bắc đến phương đông;
  Chúng chạy đi đây đó để tìm kiếm lời Đức Giê-hô-va
   Nhưng không tìm được.
  13Trong ngày đó, những trinh nữ xinh đẹp và những chàng trai trẻ
   Sẽ mòn mỏi vì khát.
  14Tất cả những kẻ chỉ thần của Sa-ma-ri mà thề rằng:
   ‘Hỡi Đan, thật như thần ngươi sống!
  Thật như thần của Bê-e Sê-ba sống!’
   Tất cả những kẻ ấy sẽ ngã xuống và không dậy được nữa.”