3

Sự trừng phạt Giê-ru-sa-lem

  1Khốn cho thành phản loạn và ô uế,
   Là thành phố áp bức!
  2Nó chẳng chịu nghe lời,
   Không chịu sửa dạy;
  Chẳng tin cậy Đức Giê-hô-va,
   Không đến gần Đức Chúa Trời mình.

  3Các thủ lĩnh trong thành
   Như sư tử gầm thét;
  Các thẩm phán nó như muông sói ban đêm,
   Chúng không để lại gì đến sáng.
  4Các kẻ tiên tri nó
   Đều ngạo mạn, dối trá;
  Các thầy tế lễ nó làm ô uế nơi thánh
   Và bẻ cong luật pháp.

  5Đức Giê-hô-va ngự giữa thành, là Đấng công chính,
   Ngài chẳng hề làm điều ác.
  Mỗi buổi sáng, Ngài thực thi công lý dưới ánh sáng,
   Chẳng bao giờ thất bại;
   Nhưng kẻ bất chính không biết xấu hổ.

  6“Ta đã tiêu diệt các dân tộc,
   Khiến các tháp canh ở góc tường thành đổ nát.
  Ta làm cho đường phố nó ra hoang vắng,
   Đến nỗi không còn ai qua lại.
  Các thành của chúng đã bị tiêu diệt,
   Không còn một người nào, và chẳng có ai cư ngụ.
  7Ta đã phán bảo: ‘Con chỉ nên kính sợ Ta,
   Chấp nhận sự sửa dạy!’
  Thì chỗ ở nó sẽ không bị phá hủy
   Theo mọi điều Ta đã định về nó.
  Nhưng chúng lại dậy sớm
   Để làm những việc đồi bại.”

Sự trừng phạt và biến đổi các nước

  8Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán: “Hãy chờ đợi Ta,
   Cho đến ngày Ta sẽ đứng lên cáo buộc;
  Vì Ta đã quyết định tập hợp các dân tộc
   Và quy tụ các vương quốc,
  Để trút trên chúng cơn thịnh nộ,
   Tức là tất cả cơn giận bừng bừng của Ta.
  Vì toàn cõi đất sẽ bị thiêu nuốt
   Bởi lửa ghen của Ta.

  9Bấy giờ, Ta sẽ biến đổi các dân,
   Thanh tẩy môi miệng,
  Để tất cả đều kêu cầu danh Đức Giê-hô-va,
   Kề vai sát cánh phụng sự Ngài.
  10Từ bên kia sông ngòi xứ Cút,
   Những người cầu khẩn Ta,
  Tức là những kẻ đã bị Ta phân tán,
   Sẽ đem lễ vật dâng cho Ta.

  11Vào ngày ấy, con sẽ không còn xấu hổ
   Về mọi việc mình đã làm để chống lại Ta;
  Vì lúc ấy, Ta sẽ loại bỏ khỏi con
   Những kẻ kiêu căng tự đắc;
  Và con sẽ không còn kiêu ngạo
   Trên núi thánh Ta nữa.
  12Ta sẽ để lại giữa con
   Một dân nghèo nàn và thấp hèn,
   Họ sẽ ẩn náu trong danh Đức Giê-hô-va.
  13Số dân sót lại của Y-sơ-ra-ên sẽ không làm ác,
   Không nói dối, và miệng lưỡi không còn phỉnh gạt;
  Vì họ sẽ ăn uống và nằm nghỉ,
   Mà không ai làm cho họ kinh hãi.”

Bài ca vui mừng

  14Hỡi con gái Si-ôn, hãy hát to lên!
   Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy reo hò vang dậy!
  Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem,
   Hãy nức lòng mừng rỡ!
  15Đức Giê-hô-va đã cất bỏ án phạt khỏi ngươi,
   Ngài dẹp sạch kẻ thù ngươi.
  Vua của Y-sơ-ra-ên là Đức Giê-hô-va ở giữa ngươi,
   Ngươi sẽ không còn sợ tai ương nào nữa.
  16Vào ngày ấy, người ta sẽ nói với Giê-ru-sa-lem:
  “Hỡi Si-ôn, đừng sợ!
   Đừng để tay ngươi bủn rủn!
  17Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự giữa ngươi,
   Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi;
  Ngài sẽ vui mừng hoan hỉ vì ngươi,
   Vì lòng yêu thương, Ngài sẽ nín lặng,
   Và vì ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.”

Lời hứa cho dân Chúa

  18“Ta sẽ tập hợp những kẻ đang đau buồn,
   Vì không dự được ngày lễ hội;
   Họ ra từ con, lấy sự xấu hổ làm gánh nặng.
  19Nầy, vào lúc ấy,
   Ta sẽ đối phó với mọi kẻ áp bức con;
  Ta sẽ cứu chữa người què,
   Tập hợp kẻ bị xua đuổi.
  Ta sẽ làm cho họ được khen ngợi và nổi danh
   Tại khắp nơi họ đã bị sỉ nhục.
  20Khi ấy, Ta sẽ đem các con trở về,
   Đó là lúc Ta tập hợp các con lại;
  Vì Ta sẽ làm cho các con nổi danh
   Và được khen ngợi giữa mọi dân trên đất,
  Khi Ta đem những kẻ bị lưu đày của các con trở về
   Ngay trước mắt các con,”