2

Báo Ðộng Về Ngày của Chúa

  1“Hãy thổi tù và báo động ở Si-ôn.
  Hãy thổi kèn inh ỏi báo động trên núi thánh của Ta.
  Hãy làm cho toàn thể dân cư trong xứ run lên sợ hãi,
  Vì ngày của CHÚA đang đến; nó đến gần rồi.
  2Ðó là một ngày tối tăm u ám,
  Một ngày mây đen mù mịt.
  Giống như ánh bình minh tỏa rạng trên các núi đồi,
  Một đoàn quân đông đúc và hùng mạnh tiến vào cũng như vậy.
  Từ trước đến giờ chưa hề có như thế,
  Trong những năm của các thế hệ về sau cũng sẽ chẳng có như thế bao giờ.
  3Trước mặt chúng lửa hừng bốc cháy ngút ngàn;
  Sau lưng chúng ngọn lửa vẫn cất cao thiêu rụi.
  Trước khi chúng đến, đất nước đẹp như Vườn Ê-đen;
  Sau khi chúng đi qua, xứ sở trở thành tiêu điều hoang vắng.
  Chẳng gì có thể thoát khỏi chúng.
  4Chúng có hình thù như một đàn ngựa rất đông.
  Chúng tiến tới như các chiến mã xông vào trận mạc.
  5Chúng nhảy trên các đỉnh núi đồi.
  Tiếng chúng vang rền như đoàn xe chiến mã chạy nhanh,
  Như lửa gặp rơm bốc cháy,
  Như đoàn hùng binh xông ra chiến trận.
  6Trông thấy chúng, các dân sầu não,
  Tất cả đều thất sắc rụng rời.
  7Chúng xông tới như một đoàn dũng sĩ;
  Chúng trèo tường như các chiến sĩ công thành.
  Ai nấy đều nhắm phía trước thẳng xông;
  Không ai trệch chân qua lối kẻ bên cạnh.
  8Chúng không xô đẩy nhau,
  Ai theo đường nấy;
  Chúng xông qua mọi thứ khí giới,
  Và chúng chẳng hề hấn gì.
  9Chúng tràn vào thành,
  Chúng chạy trên tường thành,
  Chúng leo lên các tòa nhà,
  Chúng trèo vào các cửa sổ như quân trộm cắp.
  10Trước mặt chúng, đất rúng động, trời run rẩy;
  Mặt trời và mặt trăng tối sầm lại;
  Các tinh tú không tỏa ánh sáng nữa.”

  11CHÚA cất tiếng trước đạo quân của Ngài;
  Ðạo quân của Ngài thật đông đảo thay!
  Những kẻ thi hành mệnh lệnh của Ngài quả là hùng mạnh.
  Ngày của CHÚA thật lớn lao và khủng khiếp!
  Ai có thể chịu nổi?

Lời Kêu Gọi Ăn Năn

  12CHÚA phán, “Mặc dù đã đến lúc nầy, các ngươi vẫn còn cơ hội;
  Hãy hết lòng trở lại với Ta,
  Hãy kiêng ăn, khóc lóc, và thở than.”
  13Hãy xé lòng anh chị em và đừng xé áo anh chị em.
  Hãy trở lại với CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em,
  Vì Ngài từ bi và thương xót, chậm giận và giàu tình thương,
  Ngài đổi ý về việc giáng họa để sửa phạt.
  14Biết đâu Ngài sẽ xét lại và đổi ý hầu để lại một phước hạnh cho anh chị em,
  Rồi anh chị em có thể dâng của lễ chay và của lễ quán lên CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, chăng?
  15Hãy thổi kèn ở Si-ôn để kêu dân nhóm lại;
  Hãy biệt riêng ra thánh một cuộc kiêng ăn;
  Hãy triệu tập một đại hội trọng thể;
  16Hãy mời dân đến họp;
  Hãy biệt riêng hội chúng ra thánh;
  Hãy mời các vị trưởng lão;
  Hãy tập họp các trẻ em, luôn cả các trẻ thơ chưa dứt sữa.
  Chàng rể hãy ra khỏi loan phòng;
  Nàng dâu hãy ra khỏi phòng hoa chúc.
  17Ở khoảng giữa cổng vào sân đền thờ và bàn thờ,
  Hãy để các tư tế, những người phục vụ CHÚA, khóc than.
  Hãy để họ nói, “Lạy CHÚA, xin miễn thứ cho dân Ngài,
  Xin đừng để cơ nghiệp của Ngài thành trò cười cho thiên hạ,
  Làm đầu đề cho các cuộc đàm tiếu giữa các dân.
  Xin đừng để người ta nói giữa các dân rằng,
  ‘Ðức Chúa Trời của chúng đâu rồi?’”

CHÚA Ðáp Lời

  18Bấy giờ CHÚA sẽ nổi ghen vì đất của Ngài,
  Ngài dủ lòng thương xót đối với dân của Ngài.
  19Ðể trả lời cho dân của Ngài, CHÚA phán,
  “Nầy, Ta đang gởi đến các ngươi lúa gạo, rượu mới, và dầu;
  Các ngươi sẽ được no thỏa;
  Ta sẽ không để các ngươi làm cớ cười chê cho các dân ngoại nữa.
  20Ta sẽ khiến đoàn quân viễn chinh phương bắc đi xa khỏi các ngươi;
  Ta sẽ đuổi chúng vào một xứ khô cằn và hoang vắng;
  Tiền quân của chúng sẽ bị đẩy vào biển đông,
  Còn hậu quân của chúng sẽ bị tống vào biển tây.
  Mùi hôi thối của xác chúng sẽ xông lên nồng nặc.
  Ðúng là đã có một thời nó làm mưa làm gió!”

  21Hỡi đất, đừng sợ hãi, hãy vui vẻ và hân hoan,
  Vì CHÚA đã làm những việc lớn lao.
  22Hỡi các thú vật ngoài đồng, đừng sợ hãi,
  Vì các đồng cỏ trong đồng hoang đều xanh ngát;
  Cây cối sinh hoa kết quả,
  Cây vả và cây nho đều sinh trái quằn cành.

  23Hỡi các con cái của Si-ôn,
  Hãy vui mừng và hân hoan trong CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em;
  Vì Ngài sẽ ban mưa đầu mùa xuống để bày tỏ đức thành tín của Ngài;
  Ngài sẽ tiếp tục đổ mưa xuống trên đất đai anh chị em,
  Mưa đầu mùa và mưa cuối mùa như thuở ban đầu.
  24Các sân sẽ đầy lúa gạo,
  Các vại sẽ tràn rượu và dầu.

  25“Ta sẽ bù lại các ngươi những thiệt hại vì những năm bị cào cào phá hoại,
  Do vô số cào cào ập đến cắn phá và hủy hoại xứ sở các ngươi,
  Tức đạo binh lớn Ta đã sai đến chống lại các ngươi.
  26Các ngươi sẽ có rất nhiều thực phẩm để ăn uống no nê thỏa thích,
  Rồi các ngươi sẽ ca ngợi danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi,
  Ðấng đã làm cho các ngươi bao việc lạ lùng,
  Rồi dân Ta sẽ không bao giờ bị hổ thẹn nữa.
  27Các ngươi sẽ biết rằng Ta ở giữa I-sơ-ra-ên,
  Và rằng Ta, CHÚA, là Ðức Chúa Trời của các ngươi,
  Chứ không có thần nào khác;
  Và dân Ta sẽ không bao giờ bị hổ thẹn nữa.”

CHÚA Tuôn Ðổ Thần của Ngài

  28“Rồi sau đó, Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi loài xác thịt;
  Các con trai và các con gái các ngươi sẽ nói tiên tri;
  Những người già cả của các ngươi sẽ mơ ước những ước mơ,
  Những người trẻ tuổi của các ngươi sẽ thấy các khải tượng.
  29Ngay cả các tôi tớ Ta, các tôi trai và tớ gái của Ta,
  Trong những ngày đó Ta sẽ đổ Thần Ta trên chúng.
  30Ta sẽ ban những điềm lạ trên trời và dưới đất,
  Máu, lửa, và những luồng khói.
  31Mặt trời sẽ trở nên tối tăm,
  Mặt trăng sẽ đỏ như máu,
  Trước ngày lớn và kinh khủng của CHÚA đến.
  32Bấy giờ, ai kêu cầu danh CHÚA sẽ được cứu,
  Vì trên Núi Si-ôn và ở Giê-ru-sa-lem sẽ có những người được thoát khỏi, như CHÚA đã phán,
  Và trong số những người được sống sót sẽ có những người CHÚA kêu gọi.”