5

Davĩt Cỡt Puo Tỗp I-sarel Cớp Tỗp Yuda

1Chơ nheq tữh tỗp I-sarel pỡq ramóh Davĩt tâng vil Hep-rôn cớp pai neq: “Tỗp hếq la sễm ai anhia; hái la muoi tŏ́ng toiq. 2Bo Salơ cỡt puo tỗp hếq, anhia toâp ayông cũai I-sarel loŏh rachíl, cớp Yiang Sursĩ khoiq par‑ữq cớp anhia chơ neq: ‘Mới lứq cỡt cũai ayông cớp cỡt cũai nhêng salĩq proai cứq.’”
3Tữ nheq tữh cũai sốt tỗp I-sarel toâq ramóh puo Davĩt pỡ vil Hep-rôn, án táq tếc parkhán cớp tỗp alới choâng moat Yiang Sursĩ. Chơ alới ĩt dỡq nsễng hĩng tâng plỡ Davĩt, táq tếc án cỡt puo cũai I-sarel.
4Bo Davĩt cỡt puo, án bữn pái chít cumo; cớp án cỡt puo cũai I-sarel pỗn chít cumo. 5Án cỡt sốt cũai Yuda tâng vil Hep-rôn tapul cumo tadĩ. Vớt ki, án cỡt sốt nheq tữh cũai I-sarel cớp cũai Yuda tâng vil Yaru-salem, bữn pái chít la pái cumo.
6Puo Davĩt cớp tỗp tahan án pỡq chíl vil Yaru-salem. Tỗp Yê-but ca ỡt tâng vil ki pai chóq puo Davĩt neq: “Anhia tỡ têq bữn mut mŏ tâng vil nâi! Lứq samoât, cũai sũt moat cớp cũai yỗt ayững toâp rơi catáng anhia.”
7Ma Davĩt pỡq cheng ĩt ntốq parnoâng kĩaq cóh Si-ôn; chơ noau amứh ntốq ki la Vil Davĩt.
8Tâng tangái alới cheng ĩt ntốq kĩaq ki, Davĩt blớh tahan án neq: “Ỡt tâng ntốq nâi, bữn noau kêt tỗp Yê-but ariang cứq kêt, cớp bữn noau rơi cachĩt tỗp alới? Khân bữn, yỗn cũai ki chỗn na alooq dỡq, mut chíl ‘cũai sũt’ cớp ‘cũai yỗt’ ki.” (Cỗ ngkíq yuaq bữn santoiq pai neq: “Chỗi yỗn cũai sũt moat cớp cũai yỗt ayững bữn mut tâng dống sang Yiang Sursĩ.”)
9Chơ puo Davĩt toâq ỡt tâng ntốq parnoâng ki, cớp án amứh ntốq ki la Vil Davĩt. Án táq loah máh vil mpễr ki, tễ ntốq noau cubớl cutễq coah angia mandang loŏh cuar cóh. 10Davĩt bữn rêng achỗn sa‑ữi lứq ễn, yuaq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq ỡt cớp án.
11Puo Hi-ram tễ vil Ti-rơ ớn máh cũai ranễng án pỡq ramóh Davĩt, cớp dững aluang sê-da dếh máh cũai chiang co cớp chiang táq toâq aluang, dŏq alới táq dống toâr yỗn puo Davĩt. 12Davĩt dáng raloaih la Yiang Sursĩ khoiq rưoh án yỗn cỡt puo cũai I-sarel; cớp Yiang Sursĩ yỗn án bữn chớc lứq dŏq rachuai máh cũai proai Ncháu.
13Toâq Davĩt loŏh tễ vil Hep-rôn mut ỡt tâng vil Yaru-salem ễn, án ĩt lacuoi cỗiq cớp lacuoi canŏ́h ễn sa‑ữi náq; cớp bữn con samiang con mansễm tữm ễn. 14Máh con Davĩt ca sễt tâng vil Yaru-salem bữn ramứh neq: Samua, Sô-bap, Nathan, Sa-lamôn, 15I-phar, E-li-sua, Ne-phéc, Yaphia, 16E-li-sama, E-lia-da, cớp E-li-phalet.

Davĩt Chíl Riap Tỗp Phi-li-tin

17Toâq tỗp Phi-li-tin sâng noau pai khoiq noau chóh Davĩt yỗn cỡt puo cũai I-sarel, ngkíq alới dững tỗp tahan ễ cỗp án. Toâq Davĩt sâng ngkíq, án sễng ỡt pỡ ntốq parnoâng. 18Ma tahan tỗp Phi-li-tin toâq pỡ avúng Rê-phêm, cớp cheng ĩt. 19Ngkíq puo Davĩt blớh Yiang Sursĩ neq: “O tỡ, khân cứq loŏh chíl tỗp Phi-li-tin? Anhia ễ yỗn cứq chíl riap tỗp alới ma tỡ bữn?”
 Yiang Sursĩ ta‑ỡi: “Pĩeiq! Mới loŏh chíl tỗp alới. Cứq ễ yỗn mới chíl riap.”
20Ngkíq Davĩt pỡq chu ntốq Ba-al Pê-rasim cớp chíl riap tỗp Phi-li-tin pỡ ntốq ki. Án pai neq: “Yiang Sursĩ pieih pupứt máh cũai par‑ũal cứq ariang noau pieih paning dỡq yỗn cỡt pacháh.”
 Ngkíq yuaq, noau amứh ntốq ki la Ba-al Pê-rasim.
21Toâq tỗp Phi-li-tin lúh pláh nheq, alới táh máh rup yiang alới cucốh sang. Chơ puo Davĩt cớp tahan án ngcỗi ĩt rup ki.
22Vớt ki, tỗp Phi-li-tin píh loah pỡ avúng cóh Rê-phêm, cớp cheng ĩt avúng ki ễn. 23Ngkíq Davĩt blớh Yiang Sursĩ sĩa, cớp Yiang Sursĩ ta‑ỡi án neq: “Chỗi pỡq chíl coah moat ntốq alới ỡt; ma cóq mới loŏh pỡq yáng clĩ cheq nỡm aluang sari. 24Toâq mới sâng sưong tayáh tâng cỗiq aluang, cóq mới mut chíl bo ki toâp; yuaq cứq ễ pỡq nhũang mới, dŏq chíl tahan tỗp Phi-li-tin chuai anhia.”
25Davĩt táq machớng Yiang Sursĩ ớn, cớp án rapuai tỗp Phi-li-tin tễ vil Ki-bê-ôn toau toâq pỡ vil Kê-sê.