17

Tỡ Bữn Noap Santoiq Ahi-tô-phel Tĩeih

1Tễ ki tỡ bữn dũn, Ahi-tô-phel atỡng Ap-salôm neq: “Sễq anhia yỗn hếq rưoh tahan 12,000 náq, chơ loŏh ravoât puo Davĩt tâng sadâu nâi toâp. 2Hếq ễ pỡq chíl bo án lakéh cớp pứt ŏ́c ngcuang, táq yỗn án cỡt santar sâng, chơ máh tahan lúh táh án nheq. Hếq ễ cachĩt ống muoi noaq án sâng, 3chơ dững máh cũai proai toâq pỡ anhia, cỡt samoât ỡi tamái ramóh loah cayac án. Anhia yoc ễ cachĩt ống muoi noaq án, ma tỡ cỡn dếh cũai proai.”
4Santoiq án pai ngkíq cỡt pĩeiq pahỡm Ap-salôm cớp nheq tữh cũai arieih tỗp I-sarel.
5Ap-salôm pai neq: “Anhia pỡq arô Husai, la cũai tễ tỗp Akit, toâq ramóh cứq sanua toâp! Cứq yoc ễ tamứng ntrớu án pai.”
6Tữ Husai toâq, Ap-salôm blớh án: “Nŏ́q mới chanchớm tễ santoiq Ahi-tô-phel tĩeih cứq tễ ranáq nâi? O ma tỡ bữn khân hái táq ariang án tĩeih? Khân tỡ o, ki nŏ́q mới ễ tĩeih?”
7Husai ta‑ỡi: “Santoiq Ahi-tô-phel tĩeih anhia trỗ nâi tỡ bữn o. 8Anhia dáng chơ tễ mpoaq anhia cớp máh cũai án, alới roan clŏ́q lứq, cớp pla ariang sacâu noau khoiq tuoiq ĩt con án. Bữn muoi ramứh ễn, mpoaq anhia rachíl khễuq lứq; án tỡ bữn ỡt parnơi cớp máh tahan án tâng sadâu. 9Sanua, pĩeiq án ỡt tooq tâng cưp tỡ la tooq pỡ ntốq canŏ́h cống bữn. Khân án mut chíl tahan anhia, ma tahan anhia cuchĩt, toâq noau canŏ́h sâng tễ ranáq nâi, noau ễ pai tahan anhia cỡt pê. 10Dếh tahan roan clŏ́q ariang cula samín la cỡt ngcŏh tê, yuaq cũai I-sarel dũ náq dáng nheq tễ mpoaq anhia, án cỡt sốt tahan roan lứq, cớp máh tahan án la clŏ́q cớp rangoaiq lứq hỡ. 11Ngkíq hếq yoc tĩeih anhia neq: Yỗn anhia parỗm nheq tữh cũai I-sarel tễ coah pứp nâi cruang yỗn toau toâq pứp coah tíh cruang, yỗn cỡt clứng ariang chũah ỡt tâng tor dỡq mưt. Chơ anhia toâp ayông máh cũai ki loŏh rachíl. 12Khân hái táq ngkíq, hái bữn ramóh Davĩt tam án ỡt tooq tâng ntốq léq. Hái toâq chíl án cớp tahan án, cỡt ariang dỡq latac sễng, chơ tỡ bữn noau tễ tỗp án mŏ bữn tamoong. 13Khân án carlũn cớp mut tâng vil bữn viang, máh cũai hái lứq ĩt panũar âc viang vil asễng chu parchon cóh, toau tỡ va muoi cốc tamáu mŏ têq khlâiq tâng anũol cóh ki.”
14Ap-salôm cớp máh cũai I-sarel ca ỡt cớp án pruam tê tễ santoiq Husai tĩeih. Tỗp alới hữm santoiq án tĩeih o hỡn tễ santoiq Ahi-tô-phel tĩeih. Yiang Sursĩ tỡ yỗn Ap-salôm táq puai santoiq Ahi-tô-phel tĩeih, dŏq dững atoâq ranáq rúng pứt pỡ Ap-salôm.

Bữn Cũai Toâq Atỡng Yỗn Davĩt Dễq

15Chơ Husai toâq atỡng Sadôc cớp Abia-tha, la bar náq cũai tễng rit sang, dáng tễ máh santoiq Ahi-tô-phel tĩeih Ap-salôm cớp máh cũai I-sarel, cớp dếh santoiq án tĩeih hỡ. 16Husai pai tữm ễn neq: “Cóq anhia pỡq atỡng chái puo Davĩt, chỗi yỗn án ỡt noâng pễr tor crỗng Yôr-dan tâng ntốq aiq ki. Yỗn án clong toâp dŏq án cớp máh tahan án têq bữn vớt tễ noau cachĩt.”
17Yô-nathan con samiang Abia-tha, cớp Ahi-mat con samiang Sadôc, alới bar náq ỡt acoan pỡ dỡq mec En Rukel yáng tiah vil Yaru-salem. Alới tỡ khớn mut tâng vil, yuaq ngcŏh cũai canŏ́h hữm. Ma bữn manoaq mansễm táq ranáq dốq loŏh atỡng alới, chơ bar náq alới pỡq atỡng yỗn puo Davĩt dáng. 18Ma bữn muoi noaq samiang sanyỡr hữm alới bar náq, chơ án pỡq atỡng Ap-salôm. Ngkíq Yô-nathan cớp Ahi-mat tál tháng pỡq tooq pỡ dống muoi noaq samiang tâng vil Bahu-rim. Samiang ki bữn dỡq chữong cheq dống, chơ alới bar náq sễng tooq tâng chữong ki. 19Lacuoi cũai samiang ki ĩt aroâiq pul chíq ngoah chữong. Chơ án sai aliar máh boq saro tâng pỡng ngoah chữong, tỡ yỗn noau hữm alới. 20Toâq máh cũai ayững atĩ Ap-salôm toâq pỡ dống cũai samiang ki, alới blớh mansễm ki neq: “Nléq Ahi-mat cớp Yô-nathan?”
 Án ta‑ỡi: “Alới clong dỡq chơ!”
 Máh cũai samiang ki chuaq ma tỡ ramóh; chơ alới píh chu loah pỡ vil Yaru-salem.
21Toâq vớt samiang ki pỡq, Ahi-mat cớp Yô-nathan chỗn tễ chữong, chơ alới pỡq ramóh puo Davĩt. Alới atỡng dũ ŏ́c ca Ahi-tô-phel tĩeih, cớp pai neq: “Cóq anhia clong crỗng Yôr-dan chái.”
22Ngkíq Davĩt cớp máh yớu án clong crỗng Yôr-dan. Toâq poang tarưp, dũ náq bữn clong vớt nheq.
23Toâq Ahi-tô-phel hữm Ap-salôm tỡ bữn táq ariang án pai, ngkíq án chỗn tâng cloong aséh dễn, chơ chu pỡ vil án bữm. Toâq án táq moâm nheq máh ranáq tâng dống sũ án, chơ án yác. Sac án noau dững tứp tâng ping dống sũ án ndỡm.
24Bo Ap-salôm cớp tỗp tahan án ntôm clong crỗng Yôr-dan, Davĩt khoiq pỡq toâq pỡ vil Maha-nêm chơ. 25Ap-salôm khoiq chóh A-masa yỗn taniap máh tahan pláih Yô-ap. A-masa la con samiang Yê-thê, tỗp It-ma-el. Mpiq án ramứh Abi-kêl, con mansễm Nahat. Abi-kêl la ỡi Sê-ruya, la mpiq Yô-ap. 26Ap-salôm cớp máh tahan án ỡt dỡ tâng cruang cutễq Ki-liat.
27Tữ Davĩt toâq pỡ vil Maha-nêm, Sô-bi con samiang Nahat tễ vil Raba tỗp Amôn, Makir con samiang Amiel tễ vil Lô Dê-bar, cớp Basi-lai tễ vil Rô-calim tỗp Ki-liat, alới pái náq toâq ramóh án. 28-29Alới dững tangan, adéh cutễq, cớp crơng bếq. Cớp alới dững máh crơng sana yỗn Davĩt cớp tỗp tahan án, bữn neq: Saro mi, saro bali, bỗt mi, dỗi ễh, bar thữ satong, dỡq khĩal, bar thữ dỡq tóh cadếc, cớp charán cữu. Tỗp alới dáng Davĩt cớp tahan án panhieih dỗi, khlac dỡq, dếh lakéh lakiei hỡ tâng ntốq aiq ki.