20

Sê-ba Ễ Talốh Davĩt

1Tâng vil Kil-cal bữn muoi noaq samiang la cũai dốq carchúc ễq yỗn ralỗih, ramứh án la Sê-ba con samiang Bic-ri tễ tỗp Ben-yamin. Án plóng lavia arô cũai cớp pai casang lứq neq: “Sễq yỗn Davĩt cỡt pứt chíq! Tỗp hếq tỡ ễq puai noâng án. Tỗp I-sarel ơi! Anhia píh chu nheq nơ!”
2Ngkíq, máh tỗp I-sarel táh puo Davĩt, chơ pỡq cớp Sê-ba ễn. Ma tỗp Yuda tanoang tapứng níc chóq Davĩt, cớp puai án tễ crỗng Yôr-dan toau toâq vil Yaru-salem.
3Toâq Davĩt mut chu dống toâr án tâng vil Yaru-salem, án dững lacuoi cỗiq muoi chít náq ca khoiq nhêng salĩq dống ki yỗn ỡt tâng dống miar cớp kháng alới pỡ ki. Davĩt chứm siem alới, ma án tỡ bữn bếq noâng cớp alới. Noau kháng níc tỗp alới, cớp alới cỡt samoât cán cumai sốt dỡi.
4Chơ Davĩt ớn A-masa neq: “Mới pỡq arô máh tahan tễ tỗp Yuda yỗn toâq rôm tâng ntốq nâi tangái pra, dếh mới hỡ.”
5A-masa loŏh arô máh tỗp tahan; ma án tỡ loâp chu tâng tangái puo khoiq anoat dŏq. 6Ngkíq puo pai chóq Abi-sai neq: “Sê-ba ễ dững atoâq ranáq túh coat hỡn tễ Ap-salôm. Cóq mới dững tahan loŏh chuaq cỗp án; khân tỡ bữn táq ngkíq, cŏh lơ án pỡq cheng ĩt muoi vil bữn viang khâm, chơ hái ŏ́q bữn cỗp án.”
7Ngkíq tỗp tahan Yô-ap, tỗp tahan curiaq puo, cớp tỗp tahan canŏ́h hỡ, alới loŏh tễ vil Yaru-salem pỡq nứng Abi-sai ễ cỗp Sê-ba. 8Bo tỗp alới toâq pỡ ngôl tamáu toâr tâng vil Ki-bê-ôn, A-masa ramóh tỗp alới. Yô-ap sớp tampâc dốq án loŏh rachíl, cớp án clễu sor dau tâng ngkĩng. Bo Yô-ap tayáh mut cheq, dau án sarléh asễng. 9Yô-ap pai chóq A-masa neq: “Yớu ơi, bán sũan tỡ?”
 Atĩ án coah atoam yống sóc bễc A-masa, ariang án ễ hũn.
10Ma A-masa tỡ bữn tutuaiq nhêng Yô-ap ayễq dau tâng atĩ coah avêr. Yô-ap choat púng án toau ruaiq sarleq asễng chu cutễq. Chơ án ta-ŏh rangứh bo ki toâp, tỡ bữn túh choat canhám noâng.
 Moâm ki, Yô-ap cớp Abi-sai pỡq ravoât Sê-ba ễn.
11Bữn muoi noaq tahan Yô-ap tayứng cheq sac A-masa, cớp án sabau casang neq: “Dũ náq anhia ỡt coah Yô-ap cớp puo Davĩt, yỗn anhia pỡq cớp Yô-ap!”
12A-masa tantai luliac tâng aham bữm mpứng dĩ rana. Toâq tahan ki hữm máh tahan canŏ́h tangứt nhêng, ngkíq án hor aloŏh cumuiq ki tễ rana. Án táh dŏq pỡ sarái, cớp ĩt ayỡ pul. 13Moâm noau ĩt cumuiq ki dững aloŏh tễ rana, chơ dũ náq tahan puai Yô-ap pỡq chuaq loah Sê-ba con samiang Bic-ri.
14Ma Sê-ba pỡq pláh nheq cutễq tâng cruang I-sarel. Án pỡq toâq pỡ vil Aben Bet Maca. Cớp dũ náq cũai tâng sâu Bic-ri toâq rôm parnơi cớp puai Sê-ba mut tâng vil ki. 15Tỗp tahan Yô-ap dáng Sê-ba ỡt tâng vil ki. Ngkíq alới ỡt lavíng nheq vil. Tỗp alới puon cutễq tâng máh viang vil coah tiah, dếh píq cưr viang vil, ễq viang cỡt ralíh. 16Ỡt tâng vil nâi, bữn muoi noaq mansễm roan rangoaiq; án sabau tễ viang ki neq: “Anhia tamứng cứq voai! Tamứng voai! Atỡng Yô-ap toâq pỡ nâi; cứq yoc táq ntỡng cớp án.”
17Yô-ap loŏh ramóh mansễm ki; chơ mansễm ki blớh án neq: “Mới la Yô-ap, pĩeiq tỡ?”
 Yô-ap ta‑ỡi: “Pĩeiq!”
 Mansễm ki pai ễn: “Sễq anhia tamứng hếq voai!”
 Yô-ap ta‑ỡi: “Cứq ntôm tamứng.”
18Mansễm ki pai neq: “Dỡi mbŏ́q noau pai neq: ‘Anhia pỡq sarhống cớp cũai tâng vil Aben voai.’ Chơ alới táq puai. 19Vil hếq la vil toâr, la vil ien khễ, cớp vil nâi noau têq noap samoât samơi tâng tỗp I-sarel. Cỗ nŏ́q anhia ễ talốh vil hếq? Anhia yoc ễ talốh cớp pupứt nheq máh mun Yiang Sursĩ tỡ?”
20Yô-ap ta‑ỡi án: “Tỡ cỡn ngkíq! Cứq tỡ bữn ễ talốh, tỡ la pupứt vil viang mới! 21Aki la tỡ cỡn ngê hếq. Ma bữn muoi noaq samiang ramứh Sê-ba, con Bic-ri, tễ máh dũal cớp cóh cruang Ep-ra-im, án toâp ễ cheng sốt tễ puo Davĩt. Sễq anhia chiau cũai nâi yỗn tỗp hếq, chơ hếq pỡq toâp tễ vil viang anhia.”
 Mansễm ki ta‑ỡi Yô-ap neq: “Ơq! Tỗp hếq ễ takễl plỡ án payang viang yỗn anhia.”
22Chơ mansễm ki chu atỡng yỗn dũ náq cũai tâng vil dáng máh ngê án ễ táq. Ngkíq alới cŏ́h tacong Sê-ba, chơ takễl plỡ án yỗn Yô-ap. Moâm ki, Yô-ap plóng lavia catoaih atỡng tahan yỗn loŏh tễ vil ki, cớp píh chu loah pỡ vil alới bữm. Ma Yô-ap píh atỡng puo Davĩt pỡ vil Yaru-salem.

Máh Tỗp Cũai Ca Táq Ranáq Yỗn Davĩt

23Yô-ap la cũai taniap máh poâl tahan cũai I-sarel. Be-naya con samiang Yê-hôi-ada la cũai sốt tahan tễ tỗp Khê-ret cớp tỗp Palet ca ỡt curiaq puo Davĩt. 24Adô-ram la cũai nhêng salĩq máh cũai noau padâm yỗn táq ranáq. Yê-hô-saphat con samiang Ahi-lut la cũai ayững atĩ chĩc máh ranáq noau atỡng. 25Sê-va la cũai ayững atĩ chĩc choâiq yỗn puo. Sadôc cớp Abia-tha la cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ. 26I-ra tễ vil Yai la cũai tễng rit sang yỗn puo Davĩt.