24

Kĩaq Nhêng Chớp Tớu

1Yiang Sursĩ ớn Môi-se 2atỡng cũai proai I-sarel neq: “Cóq anhia dững dỡq nsễng o‑li‑vê o lứq dŏq chóq tâng chớp tớu pỡ Dống Sang Aroâiq yỗn têq blữ níc toau tarưp. 3Dũ sadâu Arôn cóq tacât chớp tớu tâng Ntốq Tễng Rit, ma yáng tiah aroâiq ca catáng Hĩp Parnai Parkhán; cớp cóq án yỗn chớp tớu ki blữ níc toau poang tarưp. Cóq anhia noap ĩt phễp rit nâi dũ dỡi cũai mantái níc. 4Arôn cóq ramoat yỗn o chớp tớu tâng pỡng rông noau táq toâq yễng muoi chít; cóq án nhêng salĩq yỗn chớp tớu ki blữ níc choâng moat Yiang Sursĩ.

Bễng Mi Chiau Sang Yỗn Yiang Sursĩ

5“Cóq anhia ĩt bỗt muoi chít la bar ki-lô mial táq bễng mi muoi chít la bar lám. 6Toâq táq moâm, patoi bễng mi cỡt bar rana, muoi rana tapoât lám, chơ chóq tâng cachơng noau blom toâq yễng muoi chít dŏq yáng moat Yiang Sursĩ. 7Tâng dũ rana cóq chóq crơng phuom. Crơng ki cỡt tếc apáh khoiq bốh chiau sang bễng mi ki dŏq cỡt miar khong Yiang Sursĩ. 8Dũ Tangái Rlu cóq achúh bễng mi choâng moat Yiang Sursĩ yỗn cũai I-sarel. Rit nâi cóq cũai I-sarel noap ĩt mantái níc. 9Ma bễng mi ki cỡt pún Arôn cớp tỗp con samiang án; cóq alới cha bân ntốq miar, yuaq crơng ki cỡt crơng miar, cỗ noau khoiq chiau sang yỗn Yiang Sursĩ chơ.”

Ranáq Pĩeiq Cớp Ranáq Manrap Tanoang Tapứng Lứq

10-11Bo ki bữn manoaq samiang, mpoaq án la cũai Ê-yip-tô, mpiq án la cũai I-sarel. Ramứh mpiq án la Sê-lô-mit con cumũr Di-bri, tỗp Dan. Cũai samiang ki ralỗih cớp muoi noaq cũai I-sarel tâng ntốq alới ỡt. Bo alới ralỗih, án acrieiq ramứh Yiang Sursĩ. Yuaq ngkíq, noau dững án pỡq ramóh Môi-se. 12Môi-se ớn kháng samiang ki, acoan Yiang Sursĩ yỗn alới dáng raloaih lứq ễ táq nŏ́q tễ ranáq ki.
13Yiang Sursĩ pai chóq Môi-se neq: 14“Dững aloŏh samiang ca lóc acrieiq yáng tiah ntốq cũai ỡt, chơ yỗn dũ náq cũai ca sâng án lóc acrieiq satoaq atĩ tâng plỡ án, dŏq cỡt tếc án lứq táq lôih. Moâm ki, cóq máh cũai I-sarel ỡt tâng ntốq ki tám tamáu chóq án yỗn án cuchĩt. 15Cóq mới atỡng cũai I-sarel neq: ‘Khân cũai aléq ma acrieiq Yiang Sursĩ, cóq án roap tôt án bữm; 16cóq án cuchĩt. Cũai I-sarel tỡ la cũai tễ cruang canŏ́h ỡt cớp cũai I-sarel ma lóc acrieiq ramứh Yiang Sursĩ, cũai ki cóq pĩeiq cũai proai I-sarel tám án chóq tamáu toau cuchĩt.’
17“Cũai aléq ma cachĩt cũai canŏ́h, cóq án roap tôt cuchĩt. 18Cũai aléq ma cachĩt charán, cóq án culáh loah charán canŏ́h yỗn cũai ca ndỡm charán ki. Yuaq rit ki la neq: Mang pláih loah mang.
19“Khân cũai aléq táq yỗn tỗ chác cũai canŏ́h bớc chũl, cóq noau táq loah chóq án machớng ki tê. 20Khân án táq muoi ntreh nghang cũai canŏ́h tacoaih, cóq án pláih loah muoi ntreh nghang án. Khân án táq moat cũai canŏ́h sũt, cóq án pláih loah ŏ́c moat tê. Khân án táq muoi ŏ́c canễng cũai canŏ́h tacoaih, cóq án pláih loah muoi ŏ́c canễng tê. Ntrớu án táq chóq cũai canŏ́h, cóq noau táq loah chóq án machớng ki tê. 21Khân cũai aléq cachĩt charán cũai canŏ́h, cóq án culáh loah charán yỗn cũai canŏ́h ki. Khân cũai aléq cachĩt cũai canŏ́h, án cóq roap tôt cuchĩt. 22Dũ náq anhia cóq yống yỗn pacái máh phễp rit nâi, tam cũai I-sarel tỡ la cũai tễ cruang canŏ́h ỡt cớp anhia. Cứq la Yiang Sursĩ, Ncháu anhia.”
23Toâq moâm Môi-se pai santoiq nâi yỗn máh cũai proai I-sarel tamứng, alới dững aloŏh cũai samiang ki yáng tiah ntốq cũai ỡt, cớp tám tamáu chóq án toau cuchĩt. Máh cũai proai I-sarel táq ngkíq, la táq puai machớng Yiang Sursĩ khoiq patâp toâq Môi-se.