22

Ŏ́c Bráh O Tễ Crơng Chiau Sang

1Yiang Sursĩ ớn Môi-se 2atỡng Arôn cớp tỗp con samiang Arôn neq: “Cóq anhia nhêng yỗn o tễ crơng mpon cũai proai I-sarel dững chiau sang yỗn cứq, dŏq yỗn anhia tỡ bữn dững ranáq casiet táq pỡ ramứh cứq. Cứq la Yiang Sursĩ. 3Khân bữn muoi noaq tễ tŏ́ng toiq anhia ma cỡt tỡ bữn bráh puai phễp rit, ma án mut cheq crơng mpon cũai proai I-sarel dững chiau sang yỗn cứq, cũai ki tỡ têq mut noâng táq ranáq cứq pỡ ntốq prông sang. Máh ŏ́c patâp nâi cóq anhia tâc mantái níc. Cứq la Yiang Sursĩ.
4“Khân bữn cũai aléq tễ tŏ́ng toiq Arôn a‑ĩ ngcâr têq tớt pỡ cũai canŏ́h, tỡ la bữn dỡq ngoai loŏh tễ tỗ chác, chỗi yỗn án cha crơng noau chiau sang toau án cỡt bráh puai rit. Cũai tễng rit sang cỡt tỡ bữn bráh tê khân án satoaq crơng tỡ bữn bráh, dếh sac cuchĩt, tỡ la dỡq ramia loŏh tễ sarcal; 5tỡ la án satoaq cũai tỡ la charán tỡ bữn bráh puai rit. 6Khân cũai tễng rit sang cỡt tỡ bữn bráh puai rit, án cỡt tỡ bữn bráh toau toâq sadâu. Cớp án tỡ têq cha crơng mpon noau chiau sang, khân án tỡ yũah mpơi dỡq sambráh tỗ chác án voai. 7Toâq mandang ngêt chơ, án cỡt bráh loah, cớp têq án cha loah máh crơng noau chiau sang ca cỡt pún án. 8Chỗi cha sâiq charán aléq chống cuchĩt, tỡ la charán canŏ́h cáp cuchĩt; crơng sana ki táq yỗn anhia cỡt tỡ bữn bráh puai rit. Cứq la Yiang Sursĩ.
9“Ngkíq, nheq máh cũai tễng rit sang cóq táq puai máh phễp rit cứq khoiq chiau yỗn alới. Khân tỡ bữn ngkíq, alới táq lôih cớp alới cóq cuchĩt, yuaq alới táq claiq phễp rit ki. Cứq la Yiang Sursĩ, cớp cứq toâp táq yỗn tỗp alới cỡt bráh o.
10“Ống cũai tễ tŏ́ng toiq cũai tễng rit sang sâng têq cha crơng chiau sang; cũai canŏ́h tỡ têq cha, dếh cũai tamoi, dếh cũai ca cũai tễng rit sang khoiq chang yỗn táq ranáq. 11Ma cũai sũl ca cũai tễng rit sang khoiq chỡng chơ, tỡ la cũai sũl canỡt tâng dống sũ án, têq alới ki cha sana cũai tễng rit sang roap cỡt pún án. 12Khân con cumũr cũai tễng rit sang khoiq racoâiq cớp cũai tỡ cỡn cũai tễng rit sang, án tỡ têq cha crơng noau chiau sang. 13Ma khân con cumũr cũai tễng rit sang ma cỡt cán cumai, tỡ la cỡt mpiq riang tỡ yũah bữn con, cớp án píh chu loah pỡ dống sũ mpoaq án, têq án cha crơng sana mpoaq án bữn roap. Ống cũai ca ỡt tâng dống sũ cũai tễng rit sang sâng têq cha crơng noau chiau sang ki.
14“Khân bữn cũai canŏ́h ma lơ cha sana ki, ma án tỡ bữn chanchớm nhũang cha, cóq án yỗn pỡ cũai tễng rit sang kia tễ sana án cha; cớp cóq án culáh tữm ễn bar pún tễ muoi chít pún. 15Cóq cũai tễng rit sang tỡ bữn mumat crơng chiau sang ki, 16na yỗn cũai canŏ́h cha crơng noau chiau sang. Khân án táq ngkíq, án táq yỗn alới cóq chiau sang crơng pláih loah lôih. Cứq la Yiang Sursĩ, cớp cứq toâp táq yỗn cũai cỡt bráh o.”
17Yiang Sursĩ ớn Môi-se 18chiau máh phễp rit nâi yỗn Arôn cớp tỗp con samiang án, dếh máh cũai proai I-sarel hỡ, neq: “Toâq cũai I-sarel, tỡ la cũai tễ cruang canŏ́h ỡt tâng cutễq cũai I-sarel, yoc ễ dững crơng bốh chiau sang yỗn Yiang Sursĩ, tam alới ễ táq puai loah santoiq alới khoiq parkhán, tỡ la cỗ bũi pahỡm yoc ễ yỗn, charán ễ dững sang cóq ŏ́q bân tĩq. 19Crơng sang Yiang Sursĩ roap tễ anhia la cóq charán tôl ŏ́q bân tĩq tễ cantóh ntroŏq, cữu, tỡ la mbễq anhia. 20Khân anhia chiau sang charán bữn ntốq tĩq, ki Yiang Sursĩ tỡ bữn roap crơng ki. 21Khân bữn cũai aléq chiau sang crơng dŏq cỡt ratoi, tỡ bữn pai crơng sang ki dŏq táq puai loah máh santoiq khoiq parkhán, tỡ la cỗ mứt pahỡm yoc ễ chiau sang, charán ễ sang cóq tỡ bữn bân tĩq nŏ́q têq Yiang Sursĩ roap. 22Chỗi chiau sang yỗn Yiang Sursĩ charán moat sũt, ayững ralĩh, bữn rapit, bữn panúng tỡ la dỡq ngoai hoi loŏh, cỡt sarang tỡ la cahưon. Chỗi dững charán ngkíq chu prông dŏq cỡt crơng chiau sang. 23Ma khân anhia chiau sang cỗ pahỡm sâng yoc, têq anhia chiau sang charán cớt, tỡ la ayững cooc ravĩat; ma khân ễ chiau sang dŏq táq puai loah santoiq án parkhán, ki tỡ têq. 24Chỗi chiau sang charán khoiq pacháiq tarễl, cứt, lát, tỡ la culáiq aloŏh. Chỗi táq ranáq nâi tâng cutễq anhia.
25“Chỗi ĩt charán ngkíq tễ cũai cruang canŏ́h táq rit chiau sang yỗn Yiang Sursĩ, yuaq charán ki bữn ntốq tĩq; ngkíq Ncháu tỡ bữn roap.”
26Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: 27“Khân con ntroŏq, con cữu, tỡ la con mbễq mbỡiq roah, cóq anhia dŏq cớp mpiq án tapul tangái voai; vớt ki, têq anhia dững charán ki táq rit chiau sang. 28Chỗi kiac ntroŏq acán cớp con tỡ la cữu acán cớp con tâng muoi tangái, dŏq dững chiau sang. 29Toâq anhia táq rit chiau sang dŏq sa‑ỡn Yiang Sursĩ, cóq anhia táq puai rit, dŏq Yiang Sursĩ roap crơng anhia chiau sang. 30Cóq anhia cha crơng chiau sang ki tâng tangái ki toâp, chỗi dŏq toâq tangái parnỡ. Cứq la Yiang Sursĩ.”
31Yiang Sursĩ pai neq: “Cóq anhia yống pacái phễp rit cứq, cớp táq puai, yuaq cứq la Yiang Sursĩ. 32Chỗi dững ŏ́c casiet atoâq pỡ ramứh bráh o cứq; ma yỗn dũ náq cũai proai I-sarel ngin samoât lứq cứq la Yiang Sursĩ bráh o lứq, cớp cứq toâp táq yỗn anhia cỡt bráh o tê. 33Cứq khoiq dững aloŏh anhia tễ cruang Ê-yip-tô dŏq cỡt Yiang Sursĩ anhia. Cứq la Yiang Sursĩ.”