7

Crơng Sang Dŏq Pláih Loah Lôih

1“Nâi la ŏ́c patâp tễ ranáq chiau sang dŏq pláih loah lôih. Ranáq ki cỡt ranáq chiau sang miar khong Yiang Sursĩ. 2Charán ễ chiau sang pláih loah lôih cóq kiac yáng angia pỡng prông sang, bân ntốq dốq kiac charán dŏq sang; cớp cóq tốh aham charán tâng pỗn coah prông sang. 3Cóq blac aloŏh máh nsễng charán ki chiau sang nheq tâng prông sang, dếh nsễng tâng soi cớp nsễng tớt tâng crơng clống, 4bar ŏ́c carchễl dếh nsễng tớt tâng ki hỡ, cớp luam lia. 5Cũai tễng rit sang cóq bốh máh nsễng ki tâng prông sang dŏq cỡt crơng sang yỗn Yiang Sursĩ. Anâi la rit chiau sang dŏq pláih loah lôih cũai. 6Cũai samiang dũ náq tễ dống sũ Arôn têq cha máh sâiq charán khoiq chiau sang, ma cóq cha bân ntốq miar, yuaq crơng sana ki cỡt miar khong Yiang Sursĩ.
7“Muoi phễp rit cóq tâc toâq chiau sang dŏq pupứt lôih cớp chiau sang dŏq pláih lôih. Sâiq charán chiau sang ki cỡt khong cũai tễng rit sang ca táq rit chiau sang ki. 8Cũai tễng rit sang aléq ma táq rit chiau sang bốh charán, têq án ĩt ngcâr charán ki cỡt khong án. 9Dũ máh thữ racáu ễ chiau sang ca noau padễng tâng lo, ễh tâng adéh atháh, tỡ la áng tâng noang tac, crơng ki cỡt khong cũai tễng rit sang ca táq rit chiau sang ki. 10Ma bỗt noâng cláu, dếh bỗt khoiq talốc cớp dỡq nsễng, tỡ la noâng khỗ, bỗt ki cỡt khong tỗp tễng rit sang tễ tŏ́ng toiq Arôn, chơ cóq alới tampễq lĩ-ralĩ nheq.

Crơng Chiau Sang Dŏq Cỡt Ratoi

11“Nâi la máh phễp rit tễ ranáq chiau sang yỗn Yiang Sursĩ dŏq cỡt ratoi. 12Khân bữn muoi noaq cũai ma ễ dững crơng chiau sang yỗn Yiang Sursĩ dŏq sa‑ỡn án chuai, cóq án dững parnơi cớp charán dŏq kiac chiau sang la neq: Bễng mi ŏ́q crơng pluoih, bễng táq toâq bỗt mi carchốc cớp dỡq nsễng o‑li‑vê, tỡ la bễng khlễc cada atia chóq dỡq nsễng o‑li‑vê, tỡ la bễng cỡt khlễc táq toâq bỗt carchốc cớp dỡq nsễng o‑li‑vê. 13Ma cóq án dững dếh bễng mi khoiq chóq crơng pluoih hỡ toâq chiau sang, dếh dững charán chiau sang sa‑ỡn Yiang Sursĩ hỡ. 14Cóq án dững muoi pún bễng mi tễ dũ ramứh ki dŏq chiau sang yỗn Yiang Sursĩ; chơ bễng mi ki cỡt khong cũai tễng rit sang ca ĩt aham charán tốh tâng ayững prông sang. 15Sâiq charán chiau sang dŏq cỡt ratoi cóq cũai ki cha tâng tangái ki toâp; chỗi dŏq loah toau tarưp parnỡ.
16“Khân cũai chiau sang ễ táq puai loah santoiq án khoiq par‑ữq, tỡ la án bữn mứt pahỡm chống yoc ễ chiau sang, yỗn noau cha crơng chiau sang tâng tangái táq rit ki toâp. Ma khân noâng clữi, têq án dŏq cha tangái parnỡ. 17Sâiq noâng clữi toâq tangái pái, cóq bốh táh chíq. 18Khân cũai aléq ĩt cha sâiq ki tâng tangái pái, ngkíq Yiang Sursĩ tỡ bữn roap ĩt ranáq cũai ki chiau sang, yuaq ranáq chiau sang ki cỡt ranáq tỡ bữn bráh puai phễp rit. Ngkíq ranáq chiau sang nâi tỡ bữn cỡt ranáq o, tỡ la pĩeiq mứt pahỡm, cớp cũai ca cha sâiq ki, án roap tôt bữm. 19Sâiq charán ma tớt crơng tỡ bữn bráh puai rit, sâiq ki tỡ têq cha, cóq bốh táh chíq.
 “Cũai aléq khoiq bráh puai rit, ki têq án cha sâiq ki,
20ma khân cũai aléq tỡ bữn bráh puai rit cha sâiq ki, cũai ki tỡ têq cỡt noâng cũai proai Yiang Sursĩ. 21Machớng ki tê, khân cũai aléq ma satoaq crơng tỡ bữn bráh puai rit, tỡ bữn pai cũai tỡ la charán, ma cha sâiq chiau sang dŏq cỡt ratoi, cũai ki tỡ têq cỡt noâng cũai proai Yiang Sursĩ.”
22Yiang Sursĩ aloŏh phễp rit nâi yỗn Môi-se 23atỡng cũai I-sarel táq puai neq: “Chỗi cha nsễng ntroŏq, nsễng cữu, cớp nsễng mbễq. 24Nsễng charán cuchĩt bữm, tỡ la charán cruang cáp cuchĩt, têq anhia ĩt táq ranáq canŏ́h, ma anhia tỡ têq cha. 25Khân cũai aléq ĩt cha nsễng khoiq bốh chiau sang yỗn Yiang Sursĩ, cũai ki tỡ têq cỡt noâng cũai proai Yiang Sursĩ. 26Ma hỡn tễ ki ễn, cũai I-sarel dũ náq tỡ têq ĩt aham chớm tỡ la aham charán dŏq cỡt crơng sana. 27Khân cũai aléq ma táq ngkíq, cũai ki tỡ têq cỡt noâng cũai proai Yiang Sursĩ.”
28Yiang Sursĩ chiau phễp rit nâi 29yỗn Môi-se atỡng cũai proai I-sarel táq puai la neq: “Khân cũai aléq ma dững crơng chiau sang dŏq cỡt ratoi, cóq cũai ki dững crơng muoi pún dŏq chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. 30Cóq tỗ án toâp dững crơng ki puai rit chiau sang crơng sana, cớp cóq án dững dếh nsễng cớp sâiq apơm dŏq apỗng chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. 31Cũai tễng rit sang cóq bốh nsễng ki tâng prông, ma sâiq apơm ki cỡt khong cũai tễng rit sang tễ tỗp Arôn. 32Nlu coah atoam cóq cỡt crơng mpon yỗn 33cũai tễng rit sang ca táq rit chiau sang aham cớp nsễng, táq puai rit chiau sang dŏq cỡt ratoi. 34Yuaq sâiq apơm cớp sâiq nlu coah atoam ca cũai I-sarel chiau dŏq cỡt ratoi, cứq chiau máh ramứh nâi yỗn tỗp cũai tễng rit sang. 35Máh ramứh nâi khoiq cỡt pún Arôn cớp tỗp con samiang án tâng tangái noau chóh alới cỡt cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ.”
36Yiang Sursĩ patâp máh cũai I-sarel cóq yỗn crơng ki pỡ cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ, tâng tangái noau chóh tỗp alới cỡt cũai tễng rit sang; chơ cóq alới táq puai níc nneq dũ thrap dũ dỡi cũai.
37Nheq tữh nâi la phễp rit bốh crơng dŏq chiau sang, chiau sang máh thữ racáu, chiau sang dŏq pupứt lôih, chiau sang dŏq pláih loah lôih, chiau sang dŏq chóh cũai tễng rit sang, cớp chiau sang dŏq cỡt ratoi. 38Máh phễp rit nâi Yiang Sursĩ patâp Môi-se tâng cóh Si-nai pỡ ntốq aiq tâng tangái án atỡng cũai proai I-sarel yỗn dững crơng toâq chiau sang.