3

Thiếu nữ mơ mộng

  1Ban đêm trên giường tôi,
   Tôi tìm người tôi yêu;
  Tôi tìm anh ấy nhưng không thấy.
  2Tôi thức dậy đi vòng quanh thành,
   tìm người yêu tôi nơi đường phố và công viên.
   Tôi tìm người tôi yêu, nhưng không gặp.
  3Các lính tuần canh thành phố gặp tôi,
   tôi liền hỏi, “Các anh có thấy người yêu tôi ở đâu không?”
  4Vừa khi tôi rời họ,
   thì tôi gặp người yêu tôi.
  Tôi ôm chầm lấy anh, không chịu buông ra
   cho đến khi tôi đưa anh ấy về nhà mẹ tôi,
   vào phòng nơi tôi sinh ra.

Thiếu nữ nói với bạn

  5Các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem ơi,
   hãy hứa với tôi bên cạnh con sơn dương hay nai tơ rằng
   đừng đánh thức hay khiêu khích tình yêu cho đến khi nó sẵn sàng.
  6Người nữ bước ra khỏi sa mạc giữa đám người đông đảo là ai?
   Người nào thơm phức mùi mộc dược, trầm hương và hương liệu khác?
  7Nầy, đó là kiệu của Sô-lô-môn có sáu mươi binh sĩ hầu quanh,
   những chiến sĩ tinh nhuệ nhất của Ít-ra-en.
  8Các binh sĩ đó đều cầm gươm,
   đã được huấn luyện để chiến đấu.
  Mỗi người đeo gươm nơi hông
   và sẵn sàng đối phó với mối nguy hiểm ban đêm.
  9Vua Sô-lô-môn làm một cái giường cho mình
   bằng gỗ cây hương nam Li-băng.
  10Vua đóng các cột bằng bạc
   và các cây tréo bằng vàng.
  Chỗ ngồi bọc vải tím
   mà các thiếu nữ Giê-ru-ra-lem đã dệt bằng tình yêu.
  11Các thiếu nữ Giê-ru-ra-lem ơi,
   hãy ra mà xem vua Sô-lô-môn.
   Vua đang đội mão triều mà mẹ ông đặt trên đầu ông trong ngày cưới,
   khi lòng vua vui mừng hớn hở.