1

1Đây là sứ điệp mà Ha-ba-cúc, nhà tiên tri nhận được.

Ha-ba-cúc than phiền

  2Lạy Chúa, tôi xin Ngài cứu giúp,
   đến khi nào Ngài mới đáp lời tôi?
  Tôi kêu la cùng Ngài
   về những sự bạo ngược,
  nhưng Ngài chẳng giải cứu chúng tôi!
  3Sao Ngài bắt tôi nhìn điều dữ
   và buộc tôi phải chứng kiến cảnh khốn khổ?
  Người ta hủy phá mọi thứ
   và làm hại nhau trước mắt tôi;
   Họ cãi nhau và đánh nhau.
  4Cho nên những lời giáo huấn
   thật vô ích, công lý không bao giờ đến.
  Kẻ ác thắng thế
   trong khi người nhân đức thất thế;
   các quan án không phân xử công bình nữa.

Chúa trả lời

  5“Hãy nhìn các dân!
   Hãy nhìn họ mà kinh ngạc và sửng sốt.
  Trong đời ngươi ta sẽ làm một điều
   mà ngươi không tin nổi,
  dù cho được nghe kể lại cũng vậy.
  6Ta sẽ dùng người Ba-by-lôn,
   những kẻ hung bạo và dã man
   tràn qua mặt đất,
   chiếm đoạt đất không thuộc về mình.
  7Chúng khiến kẻ khác hoảng sợ.
  Chúng muốn làm gì thì làm,
   miễn có lợi cho chúng là được.
  8Ngựa của chúng phi nhanh hơn cọp beo,
   nguy hiểm hơn chó sói lúc chiều tà.
  Các lính cỡi ngựa của chúng
   tấn công chớp nhoáng;
  chúng đến từ nơi xa xăm.
  Chúng tấn công chớp nhoáng,
   như chim ưng vồ mồi.
  9Chúng kéo nhau lại để đánh.
  Không gì ngăn bước chúng được.
   Tù binh chúng nhiều như cát.
  10Chúng cười nhạo các vua,
   chế giễu các quan quyền.
  Chúng xem thường các thành có vách kiên cố
   và đắp đất lên đến đỉnh vách
   để chiếm lấy các thành ấy.
  11Sau đó chúng bỏ đi như gió,
   tiến đến nơi khác gây thêm tội lỗi.
   Chúng chỉ thờ lạy sức mạnh của mình mà thôi.”

Ha-ba-cúc than phiền nữa

  12Lạy CHÚA, Ngài sống đời đời,
   lạy Thượng-Đế, Thượng-Đế chí thánh của tôi.
   Ngài sẽ không bao giờ chết.
  Lạy CHÚA, Ngài đã chọn người Ba-by-lôn
   để trừng phạt các dân;
  Lạy Khối Đá chúng tôi,
   Ngài dùng chúng để trừng phạt.
  13Mắt Chúa quá thánh khiết,
   không thể nhìn điều ác;
  Ngài không chịu nổi
   khi thấy kẻ làm điều quấy.
  Vậy sao Ngài để cho những điều ác đó xảy ra?
  Sao Ngài im lặng
   khi kẻ ác ăn nuốt người tốt hơn chúng?
  14Ngài đối với con người như cá trong biển,
   như sinh vật giữa đại dương
   không có kẻ dẫn đầu.
  15Kẻ thù dùng móc lôi chúng vào,
   Nó bắt chúng trong lưới
   và kéo chúng vào trong lưới mình.
  Vì thế nó sung sướng reo mừng.
  16Kẻ thù dâng sinh tế cho lưới nó
   và đốt hương thờ phụng nó,
   vì nhờ lưới mà đời nó sung túc
  và hưởng cao lương mỹ vị.
  17Kẻ thù sẽ mãi thu của cải
   bằng lưới mình sao?
  Nó sẽ tiếp tục tiêu diệt dân chúng
   mà không tỏ chút thương hại sao?