1

1 Kâo gơ̆ pô khua mduôn, čih mơĭt kơ Y-Gaius mah jiăng kâo, pô kâo khăp hlăm klei sĭt nik.
2Ơ pô kâo khăp, kâo wah lač čiăng kơ jih jang klei truh kơ ih jing jăk, leh anăn čiăng kơ ih mâo klei suaih asei mlei wăt mngăt ih msĕ mơh. Kâo thâo jing jăk leh hŏng mngăt ih. 3Kyuadah kâo hơ̆k mơak êdimima tơdah đa đa phung ayŏng adei truh leh anăn hưn kơ klei ih dôk sĭt suôr hlăm klei sĭt nik, msĕ si ih êbat leh hlăm klei sĭt nik. 4Kâo amâo dưi mâo klei mơak hĭn ôh kơ klei kâo hmư̆ kơ phung anak kâo êbat hlăm klei sĭt nik.

Klei Bi Mni Kơ Y-Gaius

5Ơ pô kâo khăp, ih ngă hŏng klei sĭt suôr đru phung ayŏng adei, wăt kơ phung tue jưh. 6Phung anăn hưn bi sĭt leh kơ klei khăp ih ti anăp Phung Sang Aê Diê. Ih srăng ngă sa bruă jăk, tơdah ih brei mnơ̆ng đru kơ klei diñu hiu, jing năng kơ bruă Aê Diê. 7Kyuadah diñu hiu kyua anăn Krist, leh anăn amâo tuôm mă tŭ ôh sa mta mnơ̆ng mơ̆ng phung amâo đăo. 8Snăn jing djŏ kơ drei đru krơ̆ng phung msĕ snăn, čiăng kơ drei jing phung mă bruă mbĭt kơ klei sĭt nik.

Y-Diôtrep leh anăn Y-Dêmêtrius

9Kâo čih leh hră kơ Phung Sang Aê Diê, ƀiădah Y-Diôtrep, pô khăp jing khua, amâo jum hmei ôh. 10Kyuanăn tơdah kâo truh, kâo srăng hưn ya klei ñu ngă leh, klei ñu mčeh leh anăn blŭ jhat kơ drei. Ka hrăp ôh ngă knŏng klei anăn, ƀiădah wăt ñu pô amâo jum ôh phung ayŏng adei, leh anăn msĕ mơh ñu ghă leh anăn suôt hlei pô čiăng jum digơ̆ mơ̆ng Phung Sang Aê Diê.
11Ơ pô kâo khăp, đăm tui klei jhat ôh, ƀiădah tui klei jăk. Hlei pô ngă klei jăk jing dŏ Aê Diê; hlei pô ngă klei jhat amâo tuôm ƀuh Aê Diê ôh. 12Jih jang hưn klei bi sĭt jăk kơ Y-Dêmêtrius, wăt ñu mâo klei hưn jăk mơ̆ng klei sĭt nik. Hmei msĕ mơh hưn bi sĭt klei kơ ñu, leh anăn ih thâo klei hmei hưn jing sĭt.

Klei Čhưn

13Kâo mâo lu klei čiăng čih kơ ih, ƀiădah kâo amâo čiăng čih hŏng giê čih leh anăn êa jŭ ôh. 14Kâo čang hmăng srăng ƀuh ih djăl, leh anăn drei srăng bi blŭ hrăm mbĭt ti anăp.
15Brei klei êđăp ênang dôk mbĭt hŏng ih. Phung mah jiăng mơĭt klei čhưn kơ ih. Brei ih mơĭt klei čhưn kơ phung mah jiăng, kơ grăp čô hŏng anăn diñu.