1

Lời Mở Ðầu

1Trưởng lão kính gởi anh Gai-út quý mến, là người tôi thương mến chân thành.
2Anh thương mến, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự, được mạnh khỏe trong thân xác cũng như được mạnh mẽ trong tâm hồn.

Khen Ngợi Lòng Nhân Hậu và Hào Phóng của Gai-út

3Tôi rất vui mừng vì anh chị em đến đây đã làm chứng về anh rằng anh luôn trung thành với chân lý và vẫn sống trong chân lý. 4Không gì làm cho tôi vui mừng hơn là nghe các con cái mình sống trong chân lý.
5Anh thương mến, anh đã làm cách trung tín trong những gì anh đã làm cho anh chị em, mặc dù lúc đó họ còn xa lạ đối với anh. 6Họ đã làm chứng về tình thương của anh trước hội thánh. Xin anh tiếp tục hỗ trợ họ một cách xứng đáng là những người hầu việc Ðức Chúa Trời khi họ ra đi. 7Bởi họ ra đi vì danh Chúa và không nhận sự trợ giúp nào của người ngoài. 8Do đó chúng ta phải ủng hộ những người như thế, để chúng ta cũng trở thành bạn đồng lao với họ trong nỗ lực truyền bá chân lý.

Ði-ô-trép và Ðê-mê-triu

9Tôi đã viết thư cho hội thánh, nhưng Ði-ô-trép, người thích làm đầu trong hội thánh, không chấp nhận cho hội thánh được nghe lời khuyên bảo của chúng tôi. 10Vì thế nếu tôi đến được, tôi sẽ lưu ý mọi người về những việc ông ấy đã làm; đặc biệt là vu khống chúng tôi bằng những lời thâm độc. Ðã vậy, ông ấy vẫn chưa hài lòng; chính ông ấy đã không tiếp đãi anh chị em, nhưng ai muốn tiếp đãi, ông ấy lại cấm cản, thậm chí còn loại họ ra khỏi hội thánh!
11Anh thương mến, xin anh đừng bắt chước điều xấu, nhưng hãy bắt chước điều tốt. Ai làm điều tốt là thuộc về Ðức Chúa Trời, còn kẻ làm điều xấu quả là chưa thấy Ðức Chúa Trời.
12Mọi người đều làm chứng tốt về anh Ðê-mê-triu, và sự thật cũng đã xác minh như vậy; chúng tôi cũng làm chứng nữa, và anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là thật.

Lời Chào Cuối Thư

13Còn nhiều điều tôi muốn viết cho anh, nhưng tôi không muốn viết bằng bút và mực. 14Tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại anh, và chúng ta sẽ hàn huyên tâm sự với nhau mặt tận mặt.
15Kính chúc anh luôn được bình an. Các bạn hữu ở đây gởi lời thăm anh. Xin cho tôi gởi lời thăm các bạn hữu ở đó đích danh từng người.