Santoiq Atỡng

 Saráq nâi Hacai chĩc sám 520 cumo nhũang dỡi Yê-su. Hacai la muoi prôq cớp Sa-chari. Bo ki máh cũai I-sarel bữn píh chu loah pỡ cruang cutễq alới, cớp alới bữn ỡt loah tâng vil tiaq alới, la vil Yaru-salem.
 Hacai chĩc saráq nâi dŏq radững máh sốt tỗp I-sarel pruam muoi mứt dŏq atức loah Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ. Khân alới trĩh parnai Yiang Sursĩ, ngkíq Yiang Sursĩ parkhán ễ yỗn cruang alới cỡt sốc bữn, cớp yỗn máh cũai bữn ỡt ien khễ. Ngkíq, cóq alới ralêq cỡt mứt tamái ễn, cớp cóq alới sambráh tỗ chác cớp mứt pahỡm yỗn cỡt bráh o.