Klei Hưn Mdah

Hdruôm hră Y-Agê jing hdruôm hră mguôp jih klei Khua Yang mtô yua leh khua pô hưn êlâo Y-Agê hlăm thŭn 520 Êlâo kơ Krist. Phung ƀuôn sang wĭt mơ̆ng anôk jing hlŭn leh anăn hdĭp ti ƀuôn Yêrusalem lu thŭn, ƀiădah sang yang kkuh mpŭ ăt dôk hlăm klei dlưh rai. Ƀiădah jih klei mtô anei mtrŭt phung khua kiă kriê brei lŏ rŭ mdơ̆ng sang yang anôk kkuh mpŭ; Leh anăn klei Khua Yang ƀuăn srăng brei djăp mnơ̆ng yua leh anăn klei êđăp ênang čiăng kơ phung anak čô Aê Diê ti anăp mâo klei mlih mrâo sĭt leh anăn klei bi doh mơ̆ng Khua Yang.

Jar

Klei mtă yuôm mơ̆ng Khua Yang brei lŏ rŭ mdơ̆ng sang yang kkuh mpŭ (1:1-15)
Klei mtô klei bi juh leh anăn klei čang hmăng (2:1-23)