5

Câu Sễq Yỗn Ŏ́c Sarũiq Táq

  1Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia sanhữ tễ máh ranáq khoiq toâq pỡ tỗp hếq!
   Sễq anhia nhêng chu máh ŏ́c casiet hếq.
  2Máh mun hếq khoiq ỡt tâng talang atĩ cũai hếq tỡ nai hữm,
   máh cũai tễ cruang canŏ́h khoiq ỡt tâng dống hếq.
  3Máh mpoaq hếq khoiq cũai par‑ũal cachĩt táh nheq;
   sanua tỗp mpiq hếq cỡt cán cumai.
  4Máh dỡq hếq nguaiq la cóq chỡng,
   cớp máh ũih hếq nhúq la cóq chỡng tê.
  5Máh cũai padâm níc hếq;
   hếq sâng ieuq lakéh lứq, ma alới tỡ yỗn hếq rlu.
  6Hếq cóq pỡq susễq tễ cũai Ê-yip-tô cớp cũai Asi-ria,
   dŏq bữn crơng sana siem hếq yỗn bữn tamoong.
  7Máh achúc achiac hếq khoiq táq lôih,
   ma sanua alới khoiq cuchĩt nheq chơ;
   cớp hếq ễn cóq chĩuq túh coat, cỗ tian tễ ranáq lôih alới khoiq táq.
  8Sanua máh cũai sốt hếq, la moang cũai tachoât;
   alới tỡ bữn mpha ntrớu tễ cũai sũl, ma alới ễp níc hếq yỗn táq ranáq,
   cớp tỡ bữn noau têq rachuai hếq yỗn vớt tễ talang atĩ alới.
  9Máh cũai cachĩt cũai ỡt níc yáng tiah vil,
   ma khân hếq loŏh chuaq sana cha la ariang hếq séng anhúq hếq bữm.
  10Ŏ́c panhieih khlac táq yỗn tỗ chác hếq cỡt rang‑ĩ,
   toau ngcâr hếq cỡt cutâu samoât lo ũih hang lứq.
  11Noau parlưi máh mansễm tỗp hếq pỡ cóh Si-ôn,
   dếh máh cumũr tâng cruang Yuda hỡ.
  12Máh cũai sốt khoiq noau cỗp dững ayŏ́ng tacong,
   cớp máh cũai thâu la noau tỡ bữn yám noap noâng.
  13Máh tatoam tễ tỗp hếq noau ễp yỗn ĩat táq bỗt;
   máh carnễn samiang tayáh sarín sarêu tứng-tooc cỗ dỗl ũih ntâng lứq.
  14Máh cũai thâu tỡ bữn tacu sarhống noâng cheq ngoah toong viang vil,
   cớp máh cũai póng tỡ bữn tapáih noâng crơng lampỡiq.
  15Ŏ́c bũi óh pỡq nheq chơ tễ dỡi tamoong hếq,
   ma noâng ống ŏ́c túh ngua sâng toâq pláih máh sưong ũat cớp cũai ayữn.
  16Hếq tỡ bữn sốt noâng cruang hếq;
   ŏ́c tỗiq bap toâq pỡ tỗp hếq la cỗ tian hếq khoiq táq lôih.
  17Mứt pahỡm hếq cỡt ngua lambốh la cỗ tian tễ máh ranáq ki;
   moat hếq cỡt práng prưl toau tỡ bữn hữm ntrớu noâng,
  18la cỗ tian cóh Si-ôn cỡt rangual cớp ŏ́q cũai ỡt,
   chơ cỡt ntốq ayoŏng ễn ỡt.
  19Ơ Yiang Sursĩ ơi! Anhia la Puo ca ndỡm toau sốt nheq dỡi.
   Anhia cỡt sốt níc dũ dỡi cũai.
  20Cỗ nŏ́q anhia táh hếq dũn?
   Anhia tỡ ễq sanhữ noâng tỗp hếq tỡ?
  21Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia toâq ayông loah tỗp hếq.
   Cớp sễq anhia táq yỗn hếq cỡt bũi óh loah machớng tễ nhũang sĩa.
  22Nŏ́q sanua, anhia táh loâng tỗp hếq tỡ?
   Ŏ́c anhia cutâu mứt tỡ nai cỡt sốt tỡ?