5

Quốc hận

1Thưa Chứa, xin Ngài nhớ đến thảm họa và niềm quốc hận của chúng con! 2Nhà cửa, ruộng vườn, đất nước chúng con đã bị người nước ngoài chiếm đóng. 3Chúng con mồ côi cha, mẹ chúng con chịu nỗi cơ hàn của một quả phụ. 4Chúng con uống nước cũng phải trả tiền, mua củi cũng phải trả giá. 5Bàn chân kẻ chiến thắng đạp trên đầu trên cổ chúng con. Chúng con đều phải lao dộng đầu tắt mặt tối. 6Dân tộc chúng con phải van xin Ai-cập và A-sy-ri viện trợ mới có gạo ăn qua ngày.
7Tổ phụ chúng con phạm tội nhưng đã qua đời trước ngày đoán phạt, nên chúng con phải chịu hình phạt cho cả tội lỗi của họ. 8Các người đầy tớ của chúng con ngày trước bây giờ trở thành ông chủ của chúng con, không ai giải cứu chúng con khỏi bàn tay bạo tàn của họ. 9Chúng con phải liều mạng xông xáo trong sa mạc để kiếm thức ăn mặc dù biết rõ quân thù đang phục kích. 10Da chúng con tái mét đen đủi vì dạ dày lép kẹp. 11Các thiếu phụ thủ đô và các thiếu nữ ở mọi thành phố Giu-đa đều bị hiếp dâm. 12Các nhà lãnh đạo chứng con bị quân thù treo lên mộc hình bằng một sợi giây cột chặt cườm tay. Các bô lão cũng bị chà đạp nhân phẩm. 13Quân thù bắt trai tráng đi lao động vô cùng nặng nhọc và buộc thiếu nhi mang gánh đến gãy lưng.
14cổng thành vắng bóng các phụ lão. Tiếng đàn ca xướng hát của thanh niên đã tắt lịm. 15Niềm hân hoan đã biến thành sầu thảm. Cuộc vui nhộn thay bằng tiếng khóc than. 16Hào quang trên đầu chúng con đã rơi xuống đất. Khốn nạn cho chúng con vì phạm tội! 17Lòng dạ nao sờn, tinh thần lụn bại. Mắt mờ hẳn đi vì sầu muộn. 18Kinh đô điêu tàn; đền thờ đổ nát. Các trung tâm đông đảo đó nay hoang vắng, chỉ còn thú rừng lẩn quất săn mồi.

Lời cầu nguyện

19Thưa Chúa, muôn đời Chúa vẫn y nguyên! Ngai Chúa ngự trị đời này sang đời khác. 20Vì sao Chúa quên chúng con mãi mãi? Vì sao Ngài lìa bỏ chúng con một thời gian dài? 21Xin Chúa phục hưng chúng con! Xin đem chúng con trở về với Ngài, chúng con hẳn sẽ đuợc phục hưng! Xin Chúa đem chúng con trở lại những ngày vinh quang, vui mừng thuở trước! 22Hay Chúa đã dứt khoát khước từ chúng con? Không lẽ Chúa giận chúng con đến cùng?