3

Lieih Cũai

1Sễm ai ơi! Tỡ bữn o sa‑ữi náq tễ tỗp anhia chống ễ cỡt thâi atỡng cũai canŏ́h. Yuaq hếq ca atỡng cũai canŏ́h, khân hếq toâp tỡ bữn táq puai parnai hếq atỡng, ki hếq roap tôt ntâng hỡn tễ cũai canŏ́h. 2Nheq tữh hái táq sa‑ữi ranáq lôih. Ma khân bữn cũai aléq ma tỡ nai táq ntỡng ŏ́c lôih ntrớu, cũai ki tanoang o dũ ŏ́c tâng mứt án. Yuaq cũai aléq ma rơi rabán lieih án, cũai ki rơi rabán nheq tỗ án tê. 3Cứq sacâm neq: Hái dốq chóq nhễm tâng bỗq aséh yỗn aséh ki trĩh hái. Chơ ntốq aléq hái yoc ễ pỡq, têq hái dững aséh ki pỡq. 4Cứq sacâm tễ tuoc ễn neq: Bữn tuoc toâr lứq, cớp cuyal phát clúh tuoc rêng lứq, ma noâng têq cũai dững tuoc ki chu ntốq léq án yoc ễ pỡq, yuaq tuoc ki bữn crơng abĩat cớt cớt têq noau abĩat tuoc ki. Lieih la machớng ki tê. 5Án la cớt cớt lứq tâng tỗ hái, ma têq án táq ntỡng parnai mantoâr yỗn cũai canŏ́h khễn hái.
 Cứq sacâm tễ ũih ễn: Bữn tĩah la‑a lứq, ma khân bữn muoi cốc rahững ũih cớt cớt sâng, têq án cahâuq cat nheq tĩah ki.
6Lieih cũai la machớng ũih blữ tê. Lieih hái táq ranáq sâuq hỡn tễ nheq ramứh canŏ́h tâng tỗ hái. Khân lieih hái loai ŏ́c sâuq, ki nheq tỗ hái cỡt sâuq tê. Ŏ́c ki la samoât ũih blữ loŏh tễ pống sarloac. 7Têq cũai rabán dũ ramứh charán, dếh chớm, cusân, cớp dũ ramứh ỡt tâng dỡq mưt. Yuaq cũai khoiq bán dũ ramứh charán ki chơ. 8Ma tỡ bữn cũai aléq têq rabán lieih án bữm. Lieih dốq táq ntỡng níc parnai sâuq. Ngkíq lieih hái la samoât pih cusân têq cachĩt máh cũai. 9Lieih hái dốq khễn Yiang Sursĩ, Mpoaq hái, cớp lieih hái dốq acrieiq cũai hỡ. Ma ŏ́c ki la machớng hái acrieiq Yiang Sursĩ tê, yuaq Yiang Sursĩ khoiq tễng cũai yỗn cỡt ariang án tê. 10Ŏ́c khễn cớp ŏ́c acrieiq la loŏh tễ muoi hŏ́ng bỗq. Sễm ai ơi! Tỡ pĩeiq táq ngkíq! 11Bữn tỡ, muoi parluoiq dỡq mec ma bữn dỡq ễm cớp dỡq tỡ ễm? 12Sễm ai ơi! Nỡm tarúng tỡ nai cỡt palâi o‑li‑vê, cớp voar nho tỡ nai cỡt palâi tarúng. Cớp muoi parluoiq dỡq mec tỡ nai bữn dỡq ễm cớp tỡ ễm.

Ŏ́c Rangoaiq Tễ Yiang Sursĩ Yỗn

13Bữn cũai tễ tỗp anhia ca lứq rangoaiq cớp khễuq tỡ? Khân bữn, cóq cũai ki ỡt khũn cớp táq ranáq o níc, ma cóq án chỗi táq ễq noau khễn án. Chơ cũai canŏ́h dáng samoât, án la lứq rangoaiq. 14Khân anhia manoaq sa‑on tễ manoaq, tỡ la manoaq ễq hỡn tễ manoaq, chỗi pai anhia rangoaiq. Khân anhia pai ngkíq, lứq anhia pai lauq sâng. 15Ŏ́c rangoaiq ngkíq tỡ bữn toâq tễ Yiang Sursĩ, ma toâq tễ dỡi nâi cớp tễ yiang sâuq. 16Ntốq aléq ma bữn manoaq sa‑on tễ manoaq, tỡ la manoaq ễq hỡn tễ manoaq, ntốq ki bữn sa‑ữi ralỗih cớp sa‑ữi ranáq sâuq canŏ́h hỡ. 17Ma khân Yiang Sursĩ yỗn hái bữn ŏ́c rangoaiq tễ án, nhũang lứq mứt pahỡm hái tỡ ễq táq ranáq sâuq. Ntun ễn, hái tỡ bữn ralỗih cớp yớu; hái bữn mứt khũn; hái ĩt mứt pahỡm yớu; hái sâng ayooq táq cũai canŏ́h; hái táq níc ranáq o; hái tỡ bữn bữn bar mứt; cớp hái tỡ bữn táq ntỡng lauq. 18Khân hái táq yỗn manoaq ỡt o chóq manoaq, ki nheq tữh hái ỡt ien khễ parnơi. Chơ hái têq táq níc ranáq tanoang o.