3

Nau Ât Rdâng Dŏng Mpiăt Ngơi

1Hơi phung oh nâu, tâm phung khân may lơi ăn jêng âk nơm nti ôh, yorlah khân may gĭt jêh, bu mra phat dôih khân may ktang lơn. 2Yorlah lĕ rngôch he tih tâm âk ntil nau. Tơlah du huê mâu tih ôh tâm nau păng ngơi, păng jêng bunuyh rah vah, dơi chiă uănh lĕ săk jăn păng. 3Tơlah he ntrŭp loih gang tâm mbung seh gay ma păng tông ma he, nâm nđĕ mơ he dơi gai lĕ săk jăn păng. 4Uănh nđâp ma lĕ ngôch kŭmpăn păng toyh ngăn jêh ri sial ktang njach khân păng kđôi lĕ, ƀiălah ăt bu dơi gai khân păng tĭng nâm rmăk ŭch ma ndơ rvet jê̆ lê̆. 5Mpiăt tâm ban lĕ, păng jêng ndơ jê̆ tâm săk jăn, ƀiălah păng dơi ngơi âk nau toyh. Uănh hom, krŏng toyh ngăn ŭnh jê̆ dơi sa lĕ păng! 6Mpiăt jêng ŭnh lĕ. Păng jêng ntŭk tih tâm săk jăn he. Păng ƀư ƀơ̆ lĕ săk jăn, su lĕ nau rêh, jêh ri ŭnh tă bơh n'gar ŭnh su nđâp ma păng lĕ. 7Ăp ntil mpô mpa, sĭm och, mpa vơr nđâp ka tâm dak mƀŭt, dơi ƀư ơih aƀaơ aơ jêh ri kăl e phung bunuyh ƀư ơih jêh, 8ƀiălah mpiăt mâu geh nơm dơi ƀư ơih păng ôh, păng jêng ndơ tih mâu dơi blau buay ôh, păng bêng ma dak kăch nau khĭt. 9Ma mpiăt he dơi mŏt ton ma Kôranh Brah, Mbơ̆ he, ma mpiăt lĕ he vay tâm rtăp rak ma bunuyh, Brah Ndu rhăk njêng jêh kơt rup păng nơm. 10Tă bơh mbung lĕ luh nau mŏt ton tâm rnê jêh ri nau rtăp rak. Lơi ƀư pô nây ôh, phung oh nâu. 11Mâp geh tă bơh du tu dak, luh dak ueh jêh ri dak tăng? 12Hơi oh nâu tơm play rvi, dơi lĕ păng play jêng play Ôlive, mâu lah dơi lĕ tơm play kriăk ƀâu, play jêng play rvi? Tâm ban lĕ, bơh tu dak tăng mâu lĕ dơi luh dak ueh.

Nau Blau Mĭn Bơh Klơ

13Mbu nơm tâm phung khân may jêng nơm blau mĭn jêh ri gĭt rbăng? Ăn păng tâm mpơl kan păng tâm nau gŭ ngao krao sach ueh ma nau dêh rhêt bơh nau blau mĭn. 14Ƀiălah tơlah tâm nuih n'hâm khân may geh nau mâu nach, tăng jêh ri nau tâm djrel, lơi ta rnê êng nơm ôh jêh ri lơi mƀruh tâm rdâng đah nau nanê̆ ôh. 15Nau blau mĭn nĕ mâu geh luh bơh klơ ôh, ƀiălah bơh neh ntu, bơh nglay săk, bơh brah mhĭk yơh. 16Yorlah ta ntŭk geh nau mâu nach tăng jêh ri nau tâm djrel, ta nĕ geh nau uh ah jêh ri ăp ntil nau mhĭk. 17Ƀiălah nau blau mĭn, luh tă bơh klơ, lor lơn jêng rsang, jêh ri đăp mpăn, di keh, blau gop bêng ma nau yô̆ jêh ri play ueh, mâu geh bar nuih mâu lah nuih n'hâm ndâp ôh. 18Phung joi nau đăp mpăn srih play nau sŏng tâm nau đăp mpăn.