15

Đức Giê-hô-va trả lời Giê-rê-mi

1Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Dù Môi-se và Sa-mu-ên đứng trước mặt Ta, lòng Ta cũng không hướng về dân nầy. Hãy đuổi chúng khỏi Ta, và bảo chúng đi đi! 2Khi chúng hỏi con: ‘Chúng tôi sẽ đi đâu?’ thì hãy bảo chúng rằng Đức Giê-hô-va phán thế nầy:
  ‘Ai được định cho dịch bệnh, phải chịu dịch bệnh;
   Ai được định cho gươm đao, phải chịu gươm đao;
  Ai được định cho đói kém, phải chịu đói kém;
   Ai được định cho lưu đày, phải chịu lưu đày.’”
3Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ giáng trên chúng bốn loại tai họa: gươm để giết chết, chó để phanh thây, chim trời và thú vật trên đất để ăn nuốt và hủy diệt. 4Ta sẽ khiến chúng trở thành nỗi kinh hoàng cho mọi vương quốc trên đất vì những gì Ma-na-se, con trai Ê-xê-chia, vua Giu-đa, đã làm tại Giê-ru-sa-lem.

  5Hỡi Giê-ru-sa-lem, ai sẽ thương xót ngươi?
   Ai sẽ tiếc thương ngươi?
  Ai sẽ quay lại
   Để thăm hỏi ngươi?”
  6Đức Giê-hô-va phán: “Ngươi đã từ bỏ Ta,
   Tiếp tục thối lui;
  Nên Ta đã đưa tay trên ngươi, để tiêu diệt ngươi.
   Ta không còn thương xót được nữa.
  7Ta đã dùng nia sàng sảy chúng
   Tại các cổng thành trong xứ.
  Ta đã cướp đi con cái chúng và tiêu diệt dân Ta,
   Vì chúng không bỏ đường cũ mà quay trở lại.
  8Người góa bụa sẽ tăng lên
   Nhiều hơn cát biển.
  Ta đã sai kẻ hủy diệt đến ngay giữa trưa,
   Tấn công mẹ của các chiến binh trẻ.
  Thình lình, Ta sẽ giáng trên chúng
   Sầu não và kinh hoàng.
  9Người mẹ sinh bảy con thấy mình mòn mỏi,
   Trút hơi thở cuối cùng;
  Mặt trời của bà đã lặn giữa ban ngày;
   Bà thẹn thùng tủi hổ.
  Còn những người sống sót
   Ta sẽ phó cho gươm của kẻ thù.”

Lời than vãn của Giê-rê-mi

  10“Mẹ ơi, khốn khổ cho con, vì mẹ đã sinh con ra,
   Để làm người đương đầu với tranh cãi và biện luận khắp cả xứ.
  Con không cho ai vay mượn, cũng chẳng vay mượn ai
   Thế mà mọi người nguyền rủa con.”
  11Nhưng Đức Giê-hô-va phán:
  “Chắc chắn Ta sẽ giải cứu con
   Vì mục đích tốt đẹp;
  Trong cơn tai ương, hoạn nạn,
   Ta sẽ khiến kẻ thù đến van xin con.

  12Sắt, tức là sắt từ phương bắc trộn với đồng,
   Ai có thể bẻ gãy được?
  13Tài sản châu báu của các ngươi
   Ta sẽ cho quân thù cướp sạch mà không trả tiền,
  Vì mọi tội lỗi các ngươi đã phạm
   Trên khắp địa phận mình.
  14Ta sẽ khiến ngươi phục dịch kẻ thù ngươi
   Trong một xứ mà ngươi chưa từng biết,
  Vì cơn giận Ta phừng lên,
   Sẽ thiêu hủy các ngươi.”

  15Lạy Đức Giê-hô-va! Ngài biết rõ;
   Xin nhớ đến con và thăm viếng con,
   Xin báo thù những kẻ bắt bớ con.
  Xin nhẫn nại để đừng cất con đi;
   Xin biết rằng con vì Ngài mà chịu nhuốc nhơ!
  16Gặp được lời Ngài, con đã ăn nuốt rồi;
   Lời Ngài là sự vui mừng, hớn hở của lòng con;
  Vì con được xưng bằng danh Ngài,
   Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân.
  17Con không ngồi chung hay vui chơi
   Với đám người đùa cợt;
  Con ngồi một mình vì tay Ngài đè nặng trên con,
   Vì Ngài đã khiến sự phẫn nộ đầy dẫy trên con.
  18Sao nỗi đau của con không dứt,
   Vết thương của con không chữa được
   Và không chịu lành?
  Chẳng lẽ đối với con, Ngài như con suối giả dối,
   Như dòng nước tắt mạch sao?

  19Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán:
  “Nếu con quay trở lại, Ta sẽ phục hồi con,
   Cho con đứng trước mặt Ta;
  Nếu con làm cho điều cao quý lìa khỏi điều hèn hạ,
   Thì con sẽ như miệng Ta.
  Chúng sẽ quay về với con,
   Nhưng con không quay về với chúng.
  20Ta sẽ khiến con
   Làm tường đồng kiên cố cho dân nầy,
  Chúng sẽ đánh với con,
   Nhưng không thắng nổi con,
  Vì Ta ở với con
   Để cứu con và giải thoát con.”

  21“Ta sẽ rút con khỏi tay kẻ ác,
   Và chuộc con khỏi quyền lực kẻ bạo tàn.”