46

Lời tiên tri về các dân tộc

(46:1 – 51:64)


1Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với nhà tiên tri Giê-rê-mi liên quan đến các dân tộc.

Lời tiên tri về Ai Cập

2Về Ai Cập, đây là sứ điệp cho đạo quân của Pha-ra-ôn Nê-cô, vua Ai Cập, tức là đạo quân bị Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đánh bại tại Cạt-kê-mít, gần sông Ơ-phơ-rát vào năm thứ tư đời vua Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa:
  3“Hãy chuẩn bị thuẫn với khiên
   Và xông ra chiến trận!
  4Hỡi các kỵ binh,
   Hãy thắng ngựa, lên yên!
  Mau đội mũ chiến và vào vị trí;
   Mài bén mũi giáo và mặc áo giáp!
  5Tại sao Ta đã thấy điều nầy?
   Chúng kinh hãi rút lui;
  Các chiến binh bị đánh tan tành,
   Gấp rút trốn chạy.
  Chúng không kịp nhìn lui;
   Nỗi kinh hoàng bao trùm tứ phía!”

  6“Người nhanh chân cũng không trốn kịp,
   Kẻ dũng sĩ cũng khó thoát thân;
  Về phương bắc, bên bờ sông Ơ-phơ-rát,
   Chúng vấp ngã té nhào!

  7Ai đó đã dâng trào như sông Nin,
   Như những con sông nổi sóng cuồn cuộn?
  8Ai Cập dâng trào như sông Nin,
   Như những con sông nổi sóng cuồn cuộn.
  Nó nói: ‘Ta sẽ dâng lên, bao phủ khắp đất;
   Tiêu diệt các thành và dân cư trong thành.’
  9Ngựa chiến, hãy xông tới;
   Chiến xa, hãy nhào lên!
  Các chiến binh, hãy xung trận;
   Người Cút và Phút mang thuẫn,
   Người Lu-đim giương cung.
  10Ngày ấy thuộc về Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân,
   Là ngày báo thù,
   Để báo trả kẻ thù nghịch Ngài.
  Gươm nuốt đến no nê,
   Uống máu say sưa.
  Vì Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân,
   Như tế lễ dâng trong đất phương bắc, bên sông Ơ-phơ-rát.
  11Hỡi trinh nữ, con gái của Ai Cập!
   Hãy lên Ga-la-át, và lấy nhũ hương;
  Ngươi dùng nhiều thuốc cũng vô ích,
   Chẳng chữa lành được ngươi!
  12Các nước đều nghe đến nỗi nhục của ngươi,
   Tiếng rên xiết của ngươi vang khắp đất;
  Vì dũng sĩ vấp dũng sĩ
   Cả hai cùng ngã nhào.”

Ba-by-lôn tiến đánh Ai Cập

13Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với nhà tiên tri Giê-rê-mi về việc Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, tiến đánh Ai Cập:
  14“Hãy loan tin trong Ai Cập, công bố tại Mít-đôn,
   Công bố tại Nốp và Tác-pha-nết rằng:
  ‘Hãy vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng,
   Vì gươm đã nuốt chung quanh ngươi.’
  15Tại sao thần bò A-pít của ngươi bỏ trốn,
   Con bò của ngươi không kháng cự nổi?
   Vì Đức Giê-hô-va đã xua đuổi chúng.
  16Ngài làm cho nhiều người vấp ngã,
   Người nầy ngã trên kẻ khác, và rủ nhau:
  ‘Mau đứng dậy, trở về chỗ dân ta,
   Trở về mảnh đất ta sinh ra,
   Tránh xa gươm giáo kẻ ức hiếp!’
  17Tại đó, người ta gọi Pha-ra-ôn, vua Ai Cập,
   Là ‘Kẻ ồn ào đánh mất cơ hội.’”

  18Đức Vua, danh Ngài là Giê-hô-va vạn quân, phán:
   “Thật như Ta hằng sống,
  Kẻ thù sẽ đến
   Như núi Tha-bô giữa các núi khác,
   Như Cạt-mên nhô ra ngoài biển cả.
  19Hỡi cư dân Ai Cập,
   Hãy chuẩn bị khăn gói để đi lưu đày,
  Vì Nốp sẽ trở nên hoang vu;
   Bị thiêu hủy, không có người ở.

  20Ai Cập là một con bò cái tơ xinh đẹp,
   Nhưng bị ruồi trâu từ phương bắc đến chích.
  21Cả những tên lính đánh thuê ở giữa nó
   Như những con bê béo tốt;
  Nhưng đều quay lưng chạy trốn,
   Không kháng cự nổi.
  Vì ngày tai họa, kỳ trừng phạt,
   Đã giáng trên chúng rồi.

  22Tiếng nó như con rắn trườn đi
   Vì quân thù hùng hổ kéo đến;
  Chúng cầm rìu tấn công nó,
   Như những người thợ rừng.”
  23Đức Giê-hô-va phán:
  “Quân thù đốn phá rừng nó,
   Dù rừng đó khó xuyên qua,
  Vì chúng đông hơn cào cào,
   Không thể đếm được.
  24Con gái Ai Cập sẽ mang xấu hổ,
   Sẽ bị nộp vào tay dân phương bắc.”

25Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán: “Nầy, Ta sẽ phạt A-môn, là thần của Nô, Pha-ra-ôn và Ai Cập, cùng các thần và các vua nó: tức là Pha-ra-ôn và những kẻ nhờ cậy người. 26Ta sẽ phó chúng vào tay những kẻ tìm hại mạng sống chúng, vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, vào tay các thuộc hạ người. Tuy nhiên, về sau Ai Cập sẽ còn có dân ở như ngày xưa.” Đức Giê-hô-va phán vậy.

Đức Chúa Trời sẽ cứu Y-sơ-ra-ên

  27“Hỡi đầy tớ Ta là Gia-cốp, đừng sợ!
   Hỡi Y-sơ-ra-ên, chớ kinh hãi!
  Vì nầy, Ta sẽ giải cứu con khỏi miền xa xăm,
   Và dòng dõi con từ chốn lưu đày.
  Gia-cốp sẽ trở về và sống yên lành an ổn,
   Không còn sợ hãi ai cả.”
  28Đức Giê-hô-va phán:
  “Hỡi Gia-cốp đầy tớ Ta, đừng sợ,
   Vì Ta ở với con.
  Ta sẽ tiêu diệt tất cả các nước
   Mà Ta đã đuổi con đến;
   Nhưng với con thì Ta không diệt hết,
  Con sẽ không tránh khỏi hình phạt
   Nhưng Ta sẽ sửa phạt con cách công minh.”