51

Lời tiên tri tiếp theo về Ba-by-lôn

1Đức Giê-hô-va phán:
  “Nầy Ta sẽ khiến một ngọn gió hủy diệt,
   Nổi lên tàn phá Ba-by-lôn,
   Và dân cư Canh-đê.
  2Ta sẽ sai các dân ngoại đến Ba-by-lôn
   Sàng sảy và làm tiêu hao xứ sở nó;
  Vì trong ngày hoạn nạn,
   Chúng sẽ tấn công Ba-by-lôn tứ phía.
  3Đừng để người bắn cung kịp giương cung,
   Cũng đừng để nó kịp mặc áo giáp.
  Đừng nương tay với những thanh niên Ba-by-lôn,
   Hãy diệt sạch cả đạo quân nó.
  4Chúng bị đâm chết trong đất người Canh-đê,
   Người bị thương la liệt trên đường phố.
  5Y-sơ-ra-ên cùng Giu-đa chẳng bị bỏ bê,
   Bởi Đức Chúa Trời là Đức Giê-hô-va vạn quân của họ;
  Dù xứ sở chúng dẫy đầy tội lỗi
   Vì chống lại Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.

  6Hãy trốn khỏi Ba-by-lôn,
   Mỗi người tự cứu lấy mạng sống mình!
  Đừng vì tội nó mà bị chết mất.
   Vì đây là kỳ báo trả của Đức Giê-hô-va;
   Ngài sẽ báo trả nó xứng đáng.
  7Ba-by-lôn vốn là cái chén vàng trong tay Đức Giê-hô-va,
   Làm cho cả đất say sưa;
  Các nước đã uống rượu nó,
   Vì thế mà trở nên điên cuồng.
  8Thình lình, Ba-by-lôn sụp đổ tan tành,
   Hãy khóc thương cho nó!
  Hãy lấy nhũ hương xoa lên vết thương nó;
   Biết đâu nó được chữa lành.
  9‘Chúng ta cố chữa lành cho Ba-by-lôn
   Nhưng nó vẫn không lành.
  Hãy lìa bỏ nó,
   Mỗi người hãy trở về xứ mình;
  Vì án phạt nó thấu đến tận trời,
   Lên tận mây xanh.’
  10‘Đức Giê-hô-va biện minh cho chúng ta.
   Hãy đến, chúng ta hãy rao ra trong Si-ôn
   Công việc của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta.’

  11Hãy chuốt mũi tên cho nhọn,
   Cầm thuẫn cho chắc!
Đức Giê-hô-va đã giục lòng các vua của Mê-đi, vì ý định của Ngài là hủy diệt Ba-by-lôn. Đây là sự báo trả của Đức Giê-hô-va, Ngài báo trả cho đền thờ của Ngài.
  12Hãy giương cờ hiệu,
   Tiến đánh các tường thành Ba-by-lôn!
  Hãy tăng cường phòng vệ,
   Dựng vọng canh, bố trí quân phục kích!
  Vì Đức Giê-hô-va vừa hoạch định vừa thực hiện
   Điều mà Ngài đã phán về dân cư Ba-by-lôn.
  13Hỡi thành sống bên những dòng sông lớn,
   Có nhiều kho báu,
  Giờ cuối cùng của ngươi đã đến,
   Thời gian cho ngươi đã không còn!
  14Đức Giê-hô-va vạn quân đã lấy chính Ngài mà thề:
  Chắc chắn Ta sẽ khiến những đạo quân đông như cào cào tấn công ngươi;
   Chúng sẽ reo hò chiến thắng.

  15Chính Ngài là Đấng đã dựng nên trái đất bằng quyền năng Ngài,
   Lập nên thế giới bằng sự khôn ngoan của Ngài,
  Dùng sự sáng suốt
   Trải rộng các tầng trời.
  16Khi Ngài lên tiếng, các nguồn nước trên các tầng trời xáo động,
   Ngài khiến hơi nước bốc lên từ tận cùng trái đất.
  Khiến chớp theo mưa,
   Phát tán gió từ trong kho tàng của Ngài.
  17Mọi người đều ngu muội, không hiểu biết;
   Các thợ bạc đều xấu hổ về tượng đúc của mình;
  Vì hình tượng là giả dối,
   Không có hơi thở bên trong.
  18Chúng chỉ là hư không, là sản phẩm lừa dối;
   Đến ngày đoán phạt, chúng sẽ bị diệt vong.
  19Nhưng cơ nghiệp của Gia-cốp thì không như thế,
   Vì chính Ngài là Đấng đã tạo nên mọi vật,
  Y-sơ-ra-ên là bộ tộc của cơ nghiệp Ngài;
   Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân.

  20Ngươi là cái búa, là vũ khí cho Ta;
  Ta sẽ dùng ngươi đập tan các dân tộc
   Và tiêu diệt các vương quốc.
  21Ta sẽ dùng ngươi phá tan ngựa và người cưỡi ngựa;
   Ta sẽ dùng ngươi phá tan xe và kẻ cưỡi xe.
  22Ta sẽ dùng ngươi phá tan đàn ông và đàn bà,
   Người già và con trẻ.
  Ta sẽ dùng ngươi phá tan thanh niên và thiếu nữ.
  23Ta sẽ dùng ngươi phá tan người chăn và bầy của nó,
   Kẻ cày ruộng và bò kéo cày.
   Ta sẽ dùng ngươi phá tan các tổng đốc và các quan cai trị.”

Số phận của Ba-by-lôn

24“Nhưng trước mắt các ngươi, Ta sẽ báo trả Ba-by-lôn và mọi dân cư Canh-đê về mọi điều ác mà chúng đã làm tại Si-ôn.” Đức Giê-hô-va phán vậy.

  25Đức Giê-hô-va phán:
  “Nầy, hỡi núi hủy diệt, Ta chống lại ngươi,
   Kẻ tàn phá cả thế gian!
  Ta sẽ giơ tay ra hành hại ngươi,
   Sẽ khiến ngươi lăn xuống từ các vách đá,
   Biến ngươi thành ngọn núi bị thiêu rụi.
  26Người ta sẽ chẳng lấy được từ chỗ ngươi một viên đá góc nhà
   Hoặc viên đá nền,
  Nhưng ngươi sẽ hoang tàn mãi mãi.”
   Đức Giê-hô-va phán vậy.

  27“Hãy giương cờ lên trong xứ;
   Thổi kèn giữa các nước;
  Chuẩn bị các dân để chiến cự với nó!
   Hãy triệu tập các vương quốc:
   A-ra-rát, Min-ni, Ách-kê-na đến đánh nó!
  Hãy cử một tổng chỉ huy quân đội,
   Sai ngựa chiến xông lên như cào cào hung hăng!
  28Hãy chuẩn bị các nước tiến đánh nó,
   Tức các vua Mê-đi, cùng với các tổng đốc, các quan cai trị
   Và cả xứ sở mà họ cai quản!
  29Đất rúng động và sầu thảm
   Vì ý định của Đức Giê-hô-va đối với Ba-by-lôn đã được thực hiện,
  Để làm cho Ba-by-lôn hoang vu,
   Không có dân ở.
  30Các chiến sĩ Ba-by-lôn ngừng giao chiến,
   Rút vào trong các pháo đài;
  Chúng đã kiệt sức,
   Trở nên như đàn bà.
  Nhà cửa trong thành bị đốt,
   Then cổng thành bị bẻ gãy.
  31Lính trạm nầy gặp lính trạm kia,
   Hết sứ giả nầy đến sứ giả khác,
  Báo tin cho vua Ba-by-lôn rằng
   Thành của vua ấy hoàn toàn thất thủ.
  32Các bến sông đều bị chiếm giữ,
   Các đầm lau sậy bị lửa thiêu đốt,
   Binh lính khiếp đảm.”
  33Vì Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán:
  “Con gái Ba-by-lôn giống như sân đập lúa
   Vào kỳ đập lúa;
  Chẳng bao lâu nữa
   Mùa gặt của nó sẽ đến.”

  34“Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đã nuốt chúng tôi,
   Nghiền nát chúng tôi;
  Vua ấy làm cho chúng tôi thành chiếc bình trống,
   Nuốt chửng chúng tôi như con quái vật nuốt mồi,
  Lấy thức ăn ngon chúng tôi nhét đầy bụng,
   Rồi đuổi chúng tôi đi.”
  35Dân thành Si-ôn sẽ nói:
   “Nguyện sự bạo ngược đã làm cho chúng con và con cháu chúng con giáng trên Ba-by-lôn!”
  Giê-ru-sa-lem sẽ nói:
   “Nguyện huyết chúng con đổ lại trên dân Canh-đê!”
  36Vì thế, Đức Giê-hô-va phán:
  “Nầy, Ta sẽ bênh vực con,
   Báo trả cho con.
  Ta sẽ làm cạn biển nó
   Và nguồn nước nó khô cạn;
  37Ba-by-lôn sẽ thành đống hoang tàn,
   Thành hang chó rừng,
  Thành chốn kinh tởm và trò cười cho thiên hạ,
   Không người ở.

  38Chúng gầm gừ như sư tử tơ,
   Thét lên như sư tử con.
  39Khi chúng hung hăng nóng nảy,
   Ta sẽ dọn tiệc cho chúng no say, để chúng hả hê,
  Và ngủ một giấc nghìn thu,
   Không bao giờ dậy nữa.” Đức Giê-hô-va phán vậy.
  40“Ta sẽ đem chúng đến lò sát sinh,
   Như chiên con, chiên đực và dê đực.

  41Ôi, Sê-sác đã thất thủ,
   Thành mà cả thiên hạ ca ngợi đã bị chiếm đóng!
  Ôi, giữa muôn dân,
   Ba-by-lôn đã trở nên hoang vu rùng rợn!
  42Biển dâng tràn ngập Ba-by-lôn,
   Những cơn sóng cuồng nộ nhận chìm nó.
  43Các thành nó đã trở nên nỗi kinh hoàng,
   Trở thành vùng đất khô cằn, hoang mạc,
  Vùng đất không người ở,
   Không một bóng người qua lại.
  44Ta sẽ trừng phạt thần Bên trong Ba-by-lôn,
   Móc vật nó đã nuốt ra khỏi miệng nó.
  Các dân tộc sẽ chẳng đổ về đó nữa.
   Tường thành Ba-by-lôn sẽ sụp đổ!

  45Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi nó,
   Mỗi người hãy tự cứu lấy mình
   Khỏi cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va!
  46Các ngươi đừng ngã lòng, đừng sợ hãi
   Trước những tin đồn trong xứ,
  Vì năm nay một tin đồn đến,
   Rồi năm sau lại có tin đồn khác;
  Bạo lực lan tràn trong xứ,
   Cường quyền tiếp nối cường quyền.

  47Vì thế, nầy, những ngày đến,
   Ta sẽ trừng phạt các hình tượng của Ba-by-lôn;
  Toàn xứ sở nó phải xấu hổ,
   Người bị tàn sát sẽ ngã chết giữa thành.
  48Bấy giờ, trời, đất và mọi vật trong đó
   Đều cất tiếng reo vui về Ba-by-lôn
  Vì những kẻ hủy diệt từ phương bắc
   Đến tàn phá nó.” Đức Giê-hô-va phán vậy.
  49Bao nhiêu người trên đất bị gục ngã vì Ba-by-lôn;
   Bây giờ, Ba-by-lôn phải gục ngã vì đã giết nhiều người Y-sơ-ra-ên.

  50Các ngươi là kẻ đã thoát khỏi lưỡi gươm,
   Hãy đi, đừng đứng lại!
  Từ phương xa, hãy nhớ đến Đức Giê-hô-va
   Và tâm tư hằng ghi khắc Giê-ru-sa-lem!
  51Chúng con xấu hổ vì phải nghe lời lăng nhục;
   Nỗi nhục nhã phủ lên mặt chúng con
  Vì ngoại bang đã xâm nhập
   Những nơi thánh của nhà Đức Giê-hô-va.

  52Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán:
  “Nầy những ngày đến,
   Ta sẽ trừng phạt các hình tượng của Ba-by-lôn
  Khắp trong xứ nó,
   Những người bị thương sẽ rên xiết.
  53Dù Ba-by-lôn có lên tận trời,
   Có dựng pháo đài kiên cố trên cao,
  Ta cũng sẽ sai những kẻ tiêu diệt đến
   Tấn công nó.” Đức Giê-hô-va phán vậy.

  54“Hãy nghe tiếng kêu than từ Ba-by-lôn,
   Tiếng hủy diệt khủng khiếp từ xứ sở người Canh-đê!
  55Vì Đức Giê-hô-va đang tiêu diệt Ba-by-lôn,
   Làm im tiếng ồn ào của nó.
  Các lượn sóng quân thù xông lên như nước vỡ bờ,
   Tiếng thét gào vang dội.
  56Vì kẻ tiêu diệt đã kéo đến
   Chống lại Ba-by-lôn.
  Các dũng sĩ của nó đều bị bắt,
   Cung chúng nó bị gãy;
  Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thưởng phạt,
   Chắc chắn Ngài sẽ báo trả đích đáng.
  57Đức Vua, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân phán:
  Ta sẽ khiến cho các thủ lĩnh, các kẻ khôn ngoan,
   Các tổng đốc, các quan cai trị, và các dũng sĩ của nó say mèm,
  Chúng sẽ ngủ một giấc nghìn thu,
   Không bao giờ tỉnh dậy.”

  58Đức Giê-hô-va vạn quân phán:
  “Tường thành kiên cố của Ba-by-lôn
   Sẽ bị san bằng,
  Cổng thành cao vút của nó
   Sẽ bị lửa thiêu rụi.
  Thế là, các dân khó nhọc mà chẳng được gì,
   Các nước làm việc cho lửa và đều mệt mỏi.”

Giê-rê-mi dặn bảo Sê-ra-gia

59Đây là lời của nhà tiên tri Giê-rê-mi dặn bảo Sê-ra-gia, con trai Nê-ri-gia, cháu Ma-ha-sê-gia, khi ông đi qua Ba-by-lôn với Sê-đê-kia, vua Giu-đa, vào năm thứ tư thời trị vì của vua ấy. Bấy giờ Sê-ra-gia làm quan đại thần. 60Giê-rê-mi chép tất cả các tai ương sẽ xảy đến cho Ba-by-lôn vào một cuộn sách. Tất cả những điều nầy đều viết về Ba-by-lôn. 61Giê-rê-mi nói với Sê-ra-gia: “Khi đã đến Ba-by-lôn, ông nhớ đọc lớn tất cả những lời nầy, 62và nói: ‘Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã phán rằng Ngài sẽ hủy diệt thành nầy, đến nỗi từ loài người cho đến loài vật đều không sống nổi, và nơi nầy sẽ hoang vu mãi mãi.’ 63Sau khi đọc xong sách nầy thì ông buộc sách vào một cục đá và ném xuống sông Ơ-phơ-rát, 64rồi công bố: ‘Ba-by-lôn sẽ chìm xuống như vậy và sẽ không ngoi lên được nữa, vì tai họa mà Ta sắp giáng trên nó. Chúng sẽ sờn ngã.’”
 Lời của Giê-rê-mi chấm dứt ở đây.