Santoiq Atỡng

 Saráq nâi Sê-phania, la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, chĩc sám 625 cumo nhũang dỡi Yê-su. Sê-phania la tễ tŏ́ng toiq puo Hê-sakia; án muoi thrap cớp Yê-ramia cớp Nahum.
 Saráq nâi atỡng sacoâiq tễ ranáq Yiang Sursĩ dadŏq ễ manrap cớp ễ dững atoâq máh ŏ́c cuchĩt pứt pỡ máh cũai Yuda cớp máh cũai ca cucốh sang rup yiang canŏ́h. Tam vil Yaru-salem cóq roap ŏ́c cuchĩt pứt, ma ntun ki, khân alới ngin kho lôih cớp táq tanoang tapứng ễn, ki Yiang Sursĩ ễ chuai loah vil Yaru-salem yỗn cỡt vil noau yám noap lứq.