Santoiq Atỡng

 Phau-lô chĩc choâiq thỡ nâi cơiq sa‑óh Atĩt. Án chĩc sám 63 toâq 66 cumo ntun Yê-su canỡt. Atĩt la cũai póng ca toâq tễ cruang canŏ́h, ma án sa‑âm Yê-su Crĩt tê. Phau-lô yỗn Atĩt noâng ỡt tâng vil Crêt, dŏq máh cũai sa‑âm tâng vil ki cỡt rêng cớp toâr achỗn. Saráq nâi atỡng Atĩt bữn pái ŏ́c toâr án cóq táq la neq: Muoi la rưoh cũai ayông tỗp sa‑âm. Bar la arĩen cũai thâu dŏq cũai thâu têq arĩen loah cũai póng tâng tỗp sa‑âm. Pái la dững ŏ́c ratoi saryóq tâng tỗp sa‑âm, cớp viaq yơng tễ ŏ́c manoaq kêt manoaq.