1

1Khải tượng ban cho Áp-đia.

Đức Chúa Trời Trừng Phạt Dân Ê-đôm

 CHÚA, Đấng Chủ Tể phán về Ê-đôm như sau:
  Chúng tôi có nghe sứ điệp từ chính CHÚA,
   Vì Ngài đã sai sứ giả đến với các dân:
  “Hãy chuẩn bị ra trận đánh chúng nó.”
  2“Này, Ta sẽ khiến ngươi nên nhỏ yếu hơn các dân,
   Ngươi sẽ bị khinh khi thậm tệ.
  3Lòng kiêu ngạo của ngươi đã lừa gạt ngươi,
   Hỡi ngươi là người ở trong nơi kín đáo của Sê-la,
   Người ngự trên nơi cao,
  Người tự nhủ:
   ‘Ai có thể kéo ta xuống đất được?’
  4Dù ngươi có xây tổ trên cao như chim đại bàng,
   Dù ngươi có đặt tổ mình giữa các vì sao,
   Từ nơi đó Ta cũng sẽ kéo ngươi xuống!”

  5Dù bọn trộm có lẻn vào,
   Dù bọn cướp có xông vào lúc giữa đêm,
  Ôi, ngươi bị tàn phá là dường nào!
   Chúng há chẳng cướp vừa đủ mang theo thôi sao?
  Dù thợ có hái nho vườn ngươi,
   Chúng há chẳng bỏ sót vài chùm sao?
  6Ôi, con cháu Ê-sau bị đào khoét là dường nào!
   Của báu cất giấu bị moi móc ra hết!
  7Mọi đồng minh của ngươi đều xua đuổi ngươi tận biên giới,
   Những người ký hiệp ước hòa bình với ngươi đều lừa gạt ngươi và thắng thế,
  Những người bạn ăn chung bàn với ngươi gài bẫy dưới chân ngươi,
   Nó chẳng hiểu biết gì cả!
  8CHÚA phán: “Trong ngày ấy,
   Ta sẽ diệt trừ người khôn ngoan khỏi Ê-đôm,
   Và sự hiểu biết khỏi núi Ê-sau,
  9Hỡi Thê-man, các dõng sĩ ngươi đều khiếp sợ
   Đến nỗi mọi người trên núi Ê-sau
   Đều chết trong sự tàn sát.

Lý Do Vì Sao Ê-đôm Bị Trừng Phạt

  10Vì ngươi đã đối xử cách bạo ngược với em ngươi là Gia-cốp,
   Sự xấu hổ sẽ che lấp ngươi,
   Và ngươi sẽ chết mất đời đời.
  11Trong ngày ngươi đứng bàng quan,
   Ngày mà người xa lạ cướp của cải nó mang đi,
  Ngày mà người nước ngoài bước vào cổng thành nó,
   Bắt thăm chia nhau người và tài vật trong thành Giê-ru-sa-lem,
   Chính ngươi cũng chẳng khác chi bọn ấy!
  12Chớ nhìn anh em ngươi cách vui thích hiểm độc
   Trong ngày chúng gặp nạn.
  Chớ vui mừng hả hê về con cháu Giu-đa
   Trong ngày chúng bị tàn phá.
  Chớ nói khoác lác
   Trong ngày tai họa.
  13Chớ bước vào cổng thành dân Ta
   Trong ngày thảm họa.
  Chính ngươi nữa, chớ vui mừng sâu hiểm về hoạn nạn của nó
   Trong ngày thảm họa.
  Chớ cướp phá của cải nó
   Trong ngày thảm họa.
  14Chớ đứng nơi ngã ba đường
   Để bắt những người chạy trốn,
  Chớ nộp những người sống sót
   Trong ngày tai họa.

Đức Chúa Trời Trừng Phạt Mọi Dân Tộc

  15Ngày của CHÚA gần kề
   Mọi dân tộc.
  Điều gì ngươi làm, sẽ làm lại cho ngươi,
   Ngươi đối xử thế nào, cũng sẽ đổ lại trên đầu ngươi.
  16Như các ngươi đã uống thể nào trên núi thánh Ta,
   Thì mọi dân tộc cũng sẽ uống thể ấy, cách liên tục,
  Chúng sẽ uống và nuốt chửng,
   Và tiêu tan như chúng chưa hề hiện hữu.

Chiến Thắng Của Dân Do Thái

  17Nhưng trên núi Si-ôn sẽ có một số người sống sót,
   Núi ấy sẽ là nơi thánh,
  Và con cháu Gia-cốp sẽ giành lại
   Phần đất họ thừa hưởng.
  18Con cháu Gia-cốp sẽ là lửa,
   Con cháu Giô-sép là ngọn lửa hừng,
  Con cháu Ê-sau là rơm bị chúng đốt cháy và thiêu nuốt,
   Con cháu Ê-sau sẽ không còn một người sống sót,

  19Dân Nê-ghép sẽ chiếm cứ núi Ê-sau,
   Dân Sơ-phê-la sẽ chiếm đất của người Phi-li-tin,
  Chúng sẽ chiếm lãnh thổ Ép-ra-im với kinh đô Sa-ma-ri,
   Và con cháu Bên-gia-min sẽ chiếm xứ Ga-la-át.
  20Đội quân Y-sơ-ra-ên lưu đầy trở về sẽ chiếm đất của người Ca-na-an
   Lên đến thành Sa-rê-phát,
   Sẽ chiếm các thành vùng Nê-ghép.
  21Các vị lãnh đạo chiến thắng sẽ lên núi Si-ôn
   Để cai trị núi Ê-sau,
   Quyền thống trị sẽ thuộc về CHÚA!”