1

Lời Tựa

1Lời CHÚA phán với Giô-ên, con Phê-thu-ên.

Nạn Châu Chấu

  2Hỡi các bậc lão thành, xin nghe đây,
   Toàn dân trong xứ, xin lắng nghe!
  Tai họa dường này có bao giờ xảy ra trong thời các ông bà,
   Hoặc trong thời tổ tiên các ông bà chưa?
  3Các ông bà hãy kể lại cho con cái mình nghe,
   Rồi chúng nó sẽ kể lại cho con cái chúng,
   Rồi con cái chúng sẽ kể lại cho dòng dõi tiếp theo.
  4Vật gì cào cào ăn còn thừa lại,
   Châu chấu ăn,
  Châu chấu ăn bỏ lại,
   Hoàng trùng ăn,
  Hoàng trùng ăn bỏ lại,
   Thạch sành ăn.

Kêu Gọi Toàn Dân Than Khóc

  5Hỡi những người say men rượu, hãy tỉnh dậy và khóc lóc!
   Hỡi tất cả những người dùng rượu, hãy kêu than,
   Vì nguồn rượu mới đã bị cắt đứt rồi!
  6Vì một dân hùng mạnh, đông vô số,
   Đã xâm chiếm nước Ta.
  Răng chúng là răng sư tử,
   Nanh chúng là nanh sư tử cái.
  7Vườn nho Ta, chúng phá tan hoang,
   Cây vả Ta, chúng cắn tan nát.
  Chúng tước sạch vỏ,
   Quăng đi,
   Để trơ các cành cây trắng phếch.
  8Hãy than khóc như trinh nữ quấn vải sô
   Thương tiếc người chồng sắp cưới tuổi thanh xuân!
  9Ngũ cốc và rượu đã bị cắt đi,
   Không còn dâng trong nhà CHÚA nữa.
  Các thầy tế lễ u sầu tang tóc,
   Họ là những người phụng sự CHÚA.
  10Ruộng đồng tan hoang,
   Đất đai than khóc,
  Vì lúa thóc điêu tàn,
   Rượu khô cạn,
   Dầu khan hiếm.
  11Hỡi kẻ làm ruộng, hãy xấu hổ thẹn thùng!
   Hỡi kẻ trồng nho, hãy kêu than!
  Vì lúa mì, lúa mạch,
   Mùa màng ngoài đồng bị hư hại.
  12Cây nho khô héo,
   Cây vả úa tàn,
  Ngay cả các cây lựu, chà là, và táo,
   Mọi cây cối ngoài đồng đều khô héo.
  Thật niềm vui của loài người
   Đã cạn tắt.
  13Hỡi các thầy tế lễ, hãy để tang, hãy đấm ngực than khóc!
   Hỡi những người phụng sự nơi bàn thờ, hãy kêu than!
  Hỡi những người phụng sự Đức Chúa Trời tôi,
   Hãy đến, quấn vải sô thức thâu đêm,
  Vì ngũ cốc và rượu bị giữ lại,
   Không đem dâng trong nhà Đức Chúa Trời các ông bà nữa!
  14Hãy rao truyền sự kiêng ăn!
   Hãy loan báo buổi họp trọng thể!
  Hãy triệu tập các bậc lão thành,
   Và toàn dân trong xứ,
  Tại nhà CHÚA, Đức Chúa Trời của các ông bà!
   Hãy cầu khẩn CHÚA!

Than Khóc “Ngày Ấy”

  15Ôi, ngày ấy! Kinh khiếp thay!
   Vì ngày của CHÚA gần lắm rồi,
   Ngày ấy đến tựa cơn tàn phá từ Đấng Tàn Phá.
  16Ngay trước mắt chúng ta,
   Có phải lương thực đã bị cắt đứt
  Cùng với niềm vui mừng rộn rã
   Khỏi nhà của Đức Chúa Trời chúng ta sao?
  17Hạt giống khô héo
   Dưới các xẻng đất,
  Kho vựa điêu tàn,
   Lẫm thóc đổ nát,
   Vì lúa thóc cạn khô.
  18Ôi, đàn vật rên xiết!
   Bầy bò khóc lóc,
  Vì thiếu cỏ ăn.
   Ngay cả đàn chiên cũng đói khổ.

Lời Cầu Thay

  19Lạy CHÚA, con van xin Ngài,
   Vì lửa thiêu nuốt bãi cỏ nơi đồng hoang,
   Ngọn lửa đốt cháy mọi cây cối ngoài đồng.
  20Ngay cả thú rừng cũng kêu xin Ngài,
   Vì suối nước cạn khô,
   Và lửa thiêu nuốt bãi cỏ nơi đồng hoang.