21

  1Lòng của vua trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy;
   Ngài muốn làm nghiêng lệch nó bên nào tùy ý Ngài.
  2Mọi đường lối của con người đều chính đáng theo mắt mình,
   Nhưng Đức Giê-hô-va đánh giá tấm lòng.
  3Làm theo sự công chính và ngay thẳng
   Được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn là dâng sinh tế.
  4Mắt tự cao, lòng kiêu ngạo,
   Và ngọn đèn của kẻ ác đều là tội lỗi.
  5Các ý tưởng của người cần mẫn chắc chắn dẫn đến sự dư dật,
   Còn tất cả kẻ hấp tấp chỉ chạy đến điều thiếu thốn.
  6Tài sản nhờ dùng lưỡi dối gạt mà được
   Là hơi thở thoáng qua, là cạm bẫy sự chết.
  7Sự hung bạo của kẻ ác sẽ đùa chúng đi,
   Vì chúng không chịu làm điều công chính.
  8Con đường của kẻ phạm tội là quanh co,
   Nhưng công việc người trong sạch là ngay thẳng.
  9Thà ở một góc trên mái nhà
   Còn hơn là ở chung nhà với người đàn bà hay tranh cạnh.
  10Lòng kẻ dữ mong ước điều ác;
   Nó không thương xót người lân cận mình.
  11Khi kẻ nhạo báng bị phạt, người khờ dại trở nên khôn ngoan;
   Khi được khuyên dạy, người khôn ngoan càng thêm tri thức.
  12Đấng công chính xem xét nhà kẻ ác;
   Là Đấng xô những kẻ ác vào tai họa.
  13Kẻ bịt tai không chịu nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ,
   Khi kẻ ấy kêu la thì chẳng ai đáp lại.
  14Quà biếu kín đáo làm nguôi cơn tức giận;
   Hối lộ bí mật làm dịu trận lôi đình.
  15Khi công lý được thi hành là niềm vui cho người công chính,
   Nhưng là nỗi sợ hãi cho kẻ làm ác.
  16Người lầm lạc khỏi đường khôn sáng
   Sẽ ở trong hội kẻ chết.
  17Ai ham sự vui chơi chắc chắn sẽ nghèo khó;
   Còn ai ưa rượu với dầu sẽ chẳng làm giàu.
  18Kẻ ác trở thành giá chuộc cho người công chính,
   Và kẻ dối gạt thế chỗ cho người ngay thẳng.
  19Thà ở một nơi vắng vẻ
   Còn hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và càu nhàu.
  20Báu vật và dầu còn lại trong nhà người khôn ngoan,
   Nhưng kẻ ngu dại tiêu xài hết.
  21Người nào đeo đuổi sự công chính và nhân từ
   Sẽ tìm được sự sống, sự công chính và tôn trọng.
  22Người khôn ngoan tấn công thành của dũng sĩ
   Và triệt hạ đồn lũy mà chúng tin cậy.
  23Ai giữ miệng lưỡi mình
   Là giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn.
  24“Nhạo báng” là tên của kẻ tự cao, kiêu ngạo,
   Nó cư xử cách xấc xược theo tính kiêu căng của nó.
  25Ước vọng của kẻ lười biếng giết chết nó,
   Vì hai tay nó không chịu làm việc.
  26Suốt ngày nó chỉ tham lam, thèm muốn.
   Nhưng người công chính ban cho rộng rãi.
  27Sinh tế của kẻ ác là một vật ghê tởm;
   Huống chi chúng đem đến với ý gian tà.
  28Nhân chứng giả dối sẽ bị hư mất,
   Nhưng người biết lắng nghe sẽ được nói mãi.
  29Kẻ ác tự làm mặt chai mày đá,
   Còn người ngay thẳng làm vững đường lối mình.
  30Chẳng có sự khôn ngoan, thông sáng, hay là mưu kế nào
   Có thể chống lại Đức Giê-hô-va được.
  31Ngựa sắm sẵn cho ngày chiến trận,
   Nhưng sự chiến thắng thuộc về Đức Giê-hô-va.