21

  1Lòng của vua khác nào nước trong lòng bàn tay của CHÚA,
  Ngài nghiêng về phía nào nó phải đùa về phía đó.
  2Ai cũng cho là mình đúng theo quan điểm của mình,
  Nhưng CHÚA cân nhắc tấm lòng của mỗi người.
  3Sống ngay lành và thể hiện công lý sẽ làm CHÚA vui lòng hơn dâng con vật hiến tế lên Ngài.
  4Cặp mắt kiêu căng, tấm lòng kiêu ngạo,
  Ngọn đèn của kẻ ác, đều là tội lỗi.
  5Kế hoạch của người cần mẫn sẽ làm cho dư dả,
  Nhưng kẻ bất cẩn vội vàng sẽ đói rã chẳng sai.
  6Kẻ dùng miệng lưỡi gạt gẫm người ta để được của cải,
  Là gài bẫy để giết mình, và thứ của cải đó sẽ như hơi nước tan đi.
  7Sự tàn bạo của những kẻ ác sẽ cuốn lôi chúng vào cõi hư mất,
  Vì chúng đã khước từ làm điều phù hợp với công lý.
  8Ðường lối của kẻ tội lỗi là lươn lẹo,
  Cách xử sự của người trong sạch là ngay thẳng.
  9Thà sống ở một góc trên rầm nhà,
  Hơn là ở chung nhà với người đàn bà hay sinh sự.
  10Tâm hồn của kẻ ác khao khát chuyện gian tà,
  Mắt nó chẳng xót thương dù đó là người lân cận.
  11Khi kẻ nhạo báng bị hình phạt, người khờ khạo sẽ khôn ra;
  Khi người khôn ngoan được giáo huấn, họ sẽ gia thêm tri thức.
  12Ðấng Công Chính xét soi nhà kẻ ác,
  Ngài sẽ quăng chúng vào chỗ tan nát diệt vong.
  13Ai bịt tai không nghe tiếng kêu xin của người nghèo khó,
  Ðến lượt nó van nài, sẽ chẳng có ai nghe.
  14Quà tặng cách kín đáo sẽ làm hạ đi cơn giận,
  Ðưa của hối lộ vào lòng, cơn thịnh nộ sẽ nguôi ngoai.
  15Khi công lý được thi hành, người ngay lành coi đó là niềm vui,
  Nhưng kẻ làm ác lại cho đó là điều xui xẻo.
  16Kẻ lìa bỏ con đường tri thức sẽ nhập bọn với những người chết.
  17Kẻ ham ăn chơi đàng điếm sẽ trở nên nghèo khó,
  Kẻ khoái nhậu nhẹt rượu chè sẽ chẳng giàu có được bao lâu.
  18Kẻ ác sẽ thành món tiền chuộc để thế cho người ngay lành,
  Kẻ bất nghĩa phải chịu nạn thay cho người ngay thật.
  19Thà sống ở một nơi vắng vẻ,
  Hơn là chia sẻ căn nhà với người đàn bà nóng tính hay gây.
  20Của cải quý báu còn mãi trong nhà người khôn ngoan,
  Nhưng kẻ dại dột có được gì liền đem tiêu xài hết sạch.
  21Ai đeo đuổi công chính và nhân từ, sẽ tìm được sự sống, công chính, và tôn trọng.
  22Một người khôn tiến vào thành đầy dũng sĩ,
  Triệt hạ được thành các dũng sĩ đó cậy vào.
  23Ai canh giữ miệng lưỡi mình là giữ mình khỏi những rắc rối.
  24Kẻ kiêu ngạo và kiêu căng còn có tên là nhạo báng,
  Nó cư xử cách xấc xược và phách lối với mọi người.
  25Sự thèm muốn của kẻ biếng nhác sẽ giết chết nó,
  Vì đôi tay nó không chịu làm việc.
  26Kẻ gian ác suốt ngày thèm thuồng,
  Trong khi người ngay lành lại có của để ban cho cách rộng rãi.
  27Con vật hiến tế của kẻ ác thật là gớm ghiếc,
  Khi nó đem dâng với tà tâm càng đáng tởm biết bao.
  28Kẻ làm chứng dối sẽ bị diệt mất,
  Nhưng người đáng nghe sẽ được dịp phát biểu ý kiến của mình.
  29Kẻ gian ác cứ chường ra mặt chai mày đá,
  Còn người ngay thẳng suy tính kỹ đường mình rồi mới bước đi.
  30Không có sự khôn ngoan nào, không có sự thông sáng nào, không có mưu kế nào có thể chống lại CHÚA.
  31Người ta chuẩn bị ngựa cho ngày chiến tranh,
  Nhưng chiến thắng thuộc về quyền định đoạt của CHÚA.