22

  1Danh tiếng tốt quý hơn tiền của nhiều,
   Còn ân huệ quý hơn bạc vàng.
  2Kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau;
   Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai.
  3Người khôn khéo thấy trước tai họa và ẩn mình,
   Nhưng kẻ khờ dại cứ lao tới và mang họa.
  4Phần thưởng cho sự khiêm nhường và kính sợ Đức Giê-hô-va
   Là sự giàu có, tôn trọng và sự sống.
  5Trên đường kẻ gian tà có gai chông và cạm bẫy;
   Ai gìn giữ linh hồn mình phải tránh xa nó.
  6Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo,
   Để khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó.
  7Người giàu cai trị kẻ nghèo,
   Ai vay mượn là đầy tớ của kẻ cho vay mượn.
  8Kẻ gieo bất công chắc chắn sẽ gặt tai họa,
   Và cây roi thịnh nộ của hắn sẽ bị gãy.
  9Người có mắt nhân lành sẽ được phước,
   Vì người lấy bánh của mình cho người nghèo khó.
  10Hãy đuổi kẻ nhạo báng, thì sự cãi lẫy cũng sẽ ra đi;
   Sự tranh cãi và lăng nhục sẽ chấm dứt.
  11Ai yêu tấm lòng trong sạch và môi miệng nhân hậu,
   Sẽ được làm bạn của vua.
  12Mắt của Đức Giê-hô-va trông nom người có tri thức,
   Nhưng Ngài đánh đổ lời của kẻ gian tà.
  13Kẻ lười biếng nói: “Có con sư tử ở ngoài đó!
   Tôi sẽ bị giết giữa đường!”
  14Miệng của dâm phụ là một cái hố sâu;
   Ai bị Đức Giê-hô-va nổi giận sẽ rơi vào đó.
  15Sự ngu dại buộc vào lòng con trẻ,
   Nhưng roi răn dạy sẽ làm cho điều ấy lìa xa nó.
  16Kẻ áp bức người nghèo để làm giàu cho mình,
   Cũng như kẻ tặng cho người giàu,
   Đều dẫn đến sự nghèo thiếu.

Lời của người khôn ngoan

  17Hãy lắng tai nghe lời người khôn ngoan,
   Hãy chú tâm vào sự tri thức của ta.
  18Vì con sẽ vui thích khi giữ nó trong lòng,
   Và tập trung nó trên đôi môi con.
  19Ngày nay ta đã dạy cho con hiểu biết các điều đó,
   Để con có lòng tin cậy Đức Giê-hô-va.
  20Chẳng phải ta đã chép cho con
   Ba mươi lời khuyên răn và tri thức đó sao?
  21Nhằm dạy con những lời đúng đắn và chân thật,
   Để con lấy lời chân thật mà đáp lại người sai con.

  22Đừng bóc lột người nghèo vì họ nghèo khó,
   Cũng đừng hà hiếp người khốn khổ nơi cổng thành;
  23Vì Đức Giê-hô-va sẽ bênh vực lý lẽ của họ,
   Và đoạt lấy sự sống của kẻ cướp bóc họ.
  24Đừng làm bạn với người hay nổi giận,
   Cũng đừng giao du với kẻ hung bạo,
  25Kẻo con tập theo đường lối nó,
   Và linh hồn con bị mắc bẫy chăng.
  26Đừng đồng bọn với những kẻ bắt tay giao kèo,
   Hoặc kẻ bảo lãnh nợ;
  27Nếu con không có gì để trả,
   Chúng sẽ lấy giường con đang nằm!
  28Đừng dời các cột mốc ranh giới xưa
   Mà tổ phụ con đã dựng.
  29Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng?
   Người ấy hẳn sẽ phục vụ các vua,
   Chứ chẳng phải phục vụ người tầm thường đâu.