1

Đấng đoán phạt vẫn nhân từ

1Đây là khải tượng của Na-hâm ở Ên-cốc về sự đoán phạt Ni-ni-ve. 2Chúa là Thần kỵ tà và báo trả xứng đáng. Ngài báo trả kẻ chống nghịch và đổ cơn phẫn nộ trên kẻ thù. 3Chúa chậm giận và có sức mạnh vĩ đại nhưng Ngài không bao giờ coi tội nhân là vô tội. Chúa Hằng Hữu đi giữa gió lốc và bão tố; các đám mây là bụi dưới chân Ngài. 4Ngài quở biển thì nó khô đi; nghe tiếng Ngài các dòng sông đều cạn tắt, đồng ruộng xanh tươi của Ba-san và Cát-mên đều tàn héo, rừng hoa Li-ban cũng cháy khô. 5Trước mặt Chúa, các núi rúng động, các đồi tan chảy, mặt đất dậy lên, cả thế giới và dân cư trên đất đều náo loạn. 6Trước cơn phẫn nộ Ngài, ai còn đứng được? Ai đương nổi sức nóng của cơn giận Ngài? Sự thạnh nộ Ngài đổ ra như lửa, Ngài đập các vầng đá vỡ tan.
7Chúa Hằng Hữu thật tốt lành, là chiến lũy trong thời hoạn nạn. Ngài biết những người ẩn náu trong Ngài. 8Nhưng đối với kẻ nghịch thù, Ngài sẽ giáng lội lụt tràn lan quét sạch chỗ họ ở và rượt đuổi họ vào bóng tối.
9Ni-ni-ve hỡi, ngươi âm mưu chống nghịch Chúa như thế nào? Chúa sẽ tận diệt ngươi chỉ một trận, không cần đến trận thứ hai. 10Vì chúng quấn quít với nhau như gai nhọn, uống rượu say mèm, nên sẽ bị thiêu hủy như rơm khô. 11Từ trong ngươi, sẽ xuất hiện một người âm mưu chống nghịch Chúa Hằng Hữu và bày mưu gian ác. 12Nhưng Chúa Hằng Hữu phán: "Dù họ cường bạo và đông đảo đến đâu cũng sẽ bị đánh tan và tiêu diệt hoàn toàn." Dân Ta ơi, Ta hình phạt các ngươi như thế là đủ rồi! 13Bây giờ, Ta sẽ đập tan gông cùm xiềng xích và giải phóng các ngươi khỏi ách nô lệ. 14Chúa đã bảo vua A-sy-ri: "Ta ra lệnh chấm dứt triều đại ngươi, con cháu ngươi sẽ không còn lên ngai kế vị. Ta sẽ tiêu diệt các thần, các tượng chạm và tượng đúc của ngươi. Ta sẽ chôn ngươi vào huyệt mả vì tội lỗi ngươi thật đáng kinh tởm.
15Kìa, sứ giả báo tin mừng đã đến, hô to: "Hòa bình rồi!" Hỡi Giu-đa, hãy cử hành các thánh lễ và hoàn thành lời hứa nguyện, vì kẻ thù đáng ghét kia sẽ không còn đến xâm lăng ngưoi nữa: nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn!