Santoiq Atỡng

 Phi-er chĩc choâiq thỡ muoi nâi sám 63 toâq 64 cumo ntun Yê-su canỡt. Án cơiq sa‑óh máh cũai Yiang Sursĩ khoiq rưoh ca ỡt parsáng-parsaiq dũ ntốq tâng cốc cutễq nâi. Phi-er la tễ tỗp muoi chít la bar náq ca rien tễ Yê-su.
 Saráq nâi Phi-er chĩc dŏq aliam tỗp sa‑âm ca ramóh máh ŏ́c túh coat, dŏq alới yống pacái níc máh ŏ́c alới sa‑âm. Án atỡng tễ Yê-su chĩuq cuchĩt cớp tamoong loah, cớp nỡ‑ra Yê-su lứq toâq loah trỗ bar. Máh cũai sa‑âm cóq ramóh sa‑ữi ŏ́c túh coat, dŏq chim alới cớp yỗn alới bữn mứt pahỡm riap ỡt tanhĩr. Cóq alới ỡt sabớng níc tâng ŏ́c sa‑âm, chơ toâq tangái ntun, alới lứq bữn roap cóng tễ Yê-su Crĩt.