Santoiq Atỡng

 Phau-lô chĩc choâiq thỡ muoi nâi cơiq sa‑óh Ti-muthê. Án chĩc sám 63 toâq 65 cumo ntun Yê-su canỡt. Ti-muthê la samiang póng ca dốq táq ranáq cớp Phau-lô bo alới pỡq atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt. Mpiq Ti-muthê la cũai I-sarel, ma mpoaq án la cũai Créc.
 Phau-lô ớn Ti-muthê ỡt loah tâng vil Ê-phê-sô dŏq rachuai tỗp sa‑âm tâng vil ki, bo Phau-lô pỡq atỡng chu vil canŏ́h. Phau-lô chĩc choâiq thỡ nâi dŏq catoaih Ti-muthê tễ ranáq ayông tỗp sa‑âm tâng vil Ê-phê-sô. Án atỡng tễ rưoh cũai yỗn cỡt plỡ tâng tỗp sa‑âm. Án ớn Ti-muthê chuai cán cumai con cumuiq, cớp tutuaiq cũai ca atỡng ngê tỡ bữn pĩeiq. Án atỡng tễ ranáq yống tĩen práq yỗn pĩeiq.