3

Sa-lamôn Câu Sễq Ŏ́c Roan Rangoaiq

1Puo Sa-lamôn cỡt yớu ratoi cớp puo Ê-yip-tô, cỗ án racoâiq con cumũr puo Ê-yip-tô. Puo Sa-lamôn dững niang ỡt pỡ Vil Davĩt toau án táq moâm dống án ỡt, dống sang Yiang Sursĩ, cớp viang lavíng vil Yaru-salem. 2Ma dống sang Yiang Sursĩ án tỡ yũah táq. Yuaq ngkíq, máh cũai proai dững crơng chiau sang pỡ máh prông sang canŏ́h. 3Puo Sa-lamôn ayooq lứq Yiang Sursĩ, cớp táq puai riang santoiq puo Davĩt mpoaq án khoiq patâp. Ma án cơi kiac charán chiau sang tâng cóh cớp tâng ntốq canŏ́h hỡ.
4Bữn muoi trỗ, puo Sa-lamôn pỡq chu vil Ki-bê-ôn ễ chiau crơng sang, yuaq tâng vil nâi bữn prông sang parchia parhan lứq. Nhũang ki án khoiq bốh chiau sang sa‑ữi culám charán tâng prông ki. 5Tâng sadâu ki Yiang Sursĩ toâq sapáh án na rláu mpáu, cớp blớh án neq: “Ntrớu mới yoc ễ bữn tễ cứq?”
6Sa-lamôn ta‑ỡi: “Ncháu khoiq apáh ŏ́c ayooq toâr lứq yỗn puo Davĩt mpoaq cứq, la cũai táq ranáq anhia mantái níc. Mpoaq cứq la sabớng, tanoang o, cớp tanoang tapứng chóq anhia. Anhia ayooq níc án cớp yỗn án bữn con samiang dŏq cỡt puo pláih án tangái nâi. 7Ơ Yiang Sursĩ, Ncháu cứq ơi! Anhia khoiq yỗn cứq cỡt puo pláih mpoaq cứq, tam cứq la cũai póng cớp tỡ dáng táq sốt nŏ́q. 8Cứq ỡt tâng mpứng dĩ máh cũai proai anhia khoiq rưoh yỗn cỡt tỗp anhia, la cũai clứng luat ngư. 9Ngkíq, sễq anhia chuai cứq yỗn bữn ŏ́c roan rangoaiq dŏq cỡt sốt máh cũai proai anhia yỗn pĩeiq; cớp yỗn cứq dáng raloaih têq cayoah ŏ́c o cớp ŏ́c sâuq. Khân tỡ bữn ngkíq, nŏ́q têq cứq cỡt sốt máh cũai proai anhia ca clứng lứq?”
10Yiang Sursĩ sâng bũi pahỡm tễ ŏ́c puo Sa-lamôn sễq. 11Chơ Yiang Sursĩ pai neq: “Yuaq mới tỡ bữn sễq dỡi tamoong dŏq ỡt cóng tamoong dũn, tỡ la sễq ŏ́c sốc bữn, tỡ la sễq cachĩt cũai par‑ũal mới, ma mới sễq ŏ́c roan rangoaiq dŏq táq sốt tanoang tapứng máh cũai proai, 12yuaq ngkíq cứq ễ yỗn mới máh ŏ́c mới khoiq sễq. Cứq ễ yỗn mới cỡt roan rangoaiq cớp dáng sa‑ữi hỡn tễ máh cũai tễ nhũang, cớp nỡ‑ra tỡ bữn noau noâng ariang mới. 13Cớp cứq ễ yỗn mới máh ramứh mới tỡ bữn sễq hỡ; sốt dỡi tamoong mới, mới lứq cỡt cũai sốc lứq, cớp bữn chớc clữi nheq tễ puo canŏ́h. 14Khân mới trĩh cớp yống pacái níc máh santoiq cứq khoiq patâp, ariang Davĩt mpoaq mới khoiq táq chơ, cứq ễ yỗn mới bữn ỡt cóng tamoong dũn.”
15Puo Sa-lamôn satŏh tamỡ, cớp án dáng raloaih la Yiang Sursĩ toâp táq ntỡng cớp án na rláu mpáu. Chơ án píh chu loah pỡ vil Yaru-salem; án pỡq tayứng choâng moat Hĩp Parnai Parkhán dŏq bốh crơng chiau sang, cớp chiau sang crơng dŏq cỡt ratoi hỡ. Vớt ki, án táq muoi pêl cha bũi yỗn dũ náq cũai táq ranáq án.

Sa-lamôn Parchĩn Parnai Ca Coat Lứq

16Bữn muoi tangái, bữn bar náq mansễm chếq tỗ toâq pỡ puo Sa-lamôn. 17Muoi noaq pai neq: “Puo hếq ơi! Mansễm nâi cớp hếq, hếq bar náq la cũai ỡt muoi dống. Ma bữn muoi sadâu hếq sễt con samiang tâng dống; bo ki án ỡt ngki tê. 18Tữ vớt bar tangái, catâm tangái pái, mansễm nâi sễt con samiang tê, ma tỡ bữn cũai léq ỡt tâng dống; bữn ống bar náq hếq sâng. 19Bữn muoi sadâu, mansễm nâi bếq catễt chíq con án bữm. Con án tỡ têq tangứh, chơ cuchĩt. 20Ma sadâu ki, án yuor cớp tuoiq ĩt con hếq ca bếq yáng coah hếq, bo hếq bếq langêt. Chơ án pỡq achúh dŏq bân ntốq án bếq. Moâm ki án ĩt con samiang án ca khoiq cuchĩt, pỡq achúh dŏq bân ntốq hếq bếq. 21Toâq poang tarưp, hếq tamỡ ễ yỗn con pu tóh, mŏ hữm án khoiq cuchĩt chơ. Toâq hếq nhêng samoât lứq con ki, hếq sacoal án tỡ cỡn con hếq.”
22Ma mansễm bar ta‑ỡi loah mansễm muoi neq: “Tỡ cỡn! Án ca noâng tamoong nâi la con cứq; ma án ca khoiq cuchĩt ki la con mới.”
 Mansễm muoi ta‑ỡi loah: “Tỡ cỡn! Án ca khoiq cuchĩt ki la con mới; ma án ca noâng tamoong nâi la lứq con cứq.”
 Bar náq alới ki rasuon níc choâng moat puo Sa-lamôn.
23Chơ puo Sa-lamôn pai neq: “Anhia bar náq tampỗr carnễn noâng tamoong. Ma án ca khoiq cuchĩt ki con noau.”
24Chơ án ớn noau pỡq ĩt dau. Tữ noau dững dau pỡ án, 25án ớn neq: “Anhia ploah carnễn noâng tamoong nâi táq bar saráh, chơ tampễq yỗn bar náq mansễm nâi, muoi noaq muoi saráh.”
26Án ca lứq mpiq carnễn ki sâng ayooq lứq con án, chơ án pai chóq puo neq: “Puo hếq ơi! Sễq anhia chỗi cachĩt con hếq; ma sễq anhia chiau án yỗn mansễm ki.”
 Ma mansễm bar pai neq: “Chỗi chiau con nâi yỗn hếq, cóq ploah án táq bar saráh.”
27Puo Sa-lamôn ớn neq: “Chỗi cachĩt carnễn nâi; anhia chiau án yỗn mansễm muoi ki, yuaq mansễm ki la lứq mpiq án.”
28Tữ nheq tữh cũai I-sarel sâng tễ ranáq puo Sa-lamôn parchĩn, ngkíq alới yám noap án nheq tễ mứt pahỡm. Yuaq alới dáng samoât lứq la Yiang Sursĩ toâp yỗn án bữn ŏ́c roan rangoaiq dŏq parchĩn tanoang tapứng lứq.