Santoiq Atỡng

 Choâiq thỡ nâi atỡng tễ Yê-su toâq loah trỗ bar. Máh cũai sa‑âm ngcuang tangái ki, mŏ cỡt ranáq ravál ranhóq tâng tỗp sa‑âm tâng vil Tê-salô-naca. Phau-lô chĩc thỡ bar nâi sám vớt tapoât casâi ntun thỡ muoi, dŏq ta‑ỡi cớp atức loah máh santoiq noau khoiq atỡng tỡ pĩeiq tễ ŏ́c nâi.
 Phau-lô atỡng yỗn máh cũai dáng cóq bữn tếc ntrớu nhũang Yê-su toâq loah. Tếc nâi la máh cũai bữn mứt loâi cớp sâuq luat ngư, cớp bữn “manoaq cũai loâi hỡn tễ cũai canŏ́h toâq nhũang voai” dŏq chíl loah Yiang Sursĩ. (Pún 2:3)
 Phau-lô atỡng raloaih tễ acoan ngcuang. Án pai toâq alới ramóh túh coat, cóq alới sa‑âm pacái lứq. Tam noau cỗp kháng tâng cuaq, cóq alới sarâng, cớp chỗi cỡt pê táq ranáq o.