5

1Bo ki, bữn bar náq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, la Hacai cớp Sa-chari con samiang I-dô; alới pai nhơ ramứh Yiang Sursĩ tỗp I-sarel sang chóq máh cũai I-sarel ca ỡt tâng cruang Yuda cớp tâng vil Yaru-salem. 2Toâq Saru-babel con samiang Sial-tiel, cớp Yê-sua con samiang Yô-sadac, bữn sâng santoiq ngkíq, alới tabŏ́q táq loah Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ tâng vil Yaru-salem, cớp alới bar náq cũai tang bỗq ki rachuai alới tê.
3Ma Tatê-nai, la cũai sốt coah angia mandang pât crỗng Ơ-phơ-rat cớp Sê-thar Bô-sanai, dếh máh cũai táq ranáq parnơi cớp alới, toâq pỡ vil Yaru-salem, cớp blớh neq: “Noau yỗn anhia táq loah Dống Sang Toâr nâi yỗn cỡt o loah?”
4Cớp tỗp alới blớh ramứh máh cũai chuai táq Dống Sang Toâr hỡ. 5Ma Yiang Sursĩ bán curiaq níc cũai sốt tỗp I-sarel. Yuaq ngkíq, máh cũai par‑ũal tỡ bữn táq ntrớu yũah; alới ễ chĩc choâiq thỡ blớh puo Dari-ut cớp acoan voai nŏ́q puo ễ ta‑ỡi. 6Tatê-nai la cũai sốt coah angia mandang pât crỗng Ơ-phơ-rat cớp Sê-thar Bô-sanai, dếh máh cũai táq ranáq parnơi cớp alới, chĩc atỡng máh ranáq yỗn puo ki dáng neq: 7“Cơiq parnai sa‑óh puo Dari-ut. Sễq anhia cỡt sốt ien khễ níc! 8Tỗp hếq yoc atỡng anhia dáng neq: Tỗp hếq khoiq pỡq chu cruang Yuda, cớp tamóh noau táq loah Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq. Alới táq toâq cốc tamáu cớp ĩt aluang padol tâng pỡng ratâng tamáu. Alới táq sarâng lứq, cớp ranáq ki cỡt o achỗn níc. 9Chơ tỗp hếq blớh máh cũai sốt tâng ntốq ki neq: ‘Noau yỗn anhia táq loah Dống Sang Toâr nâi cớp táq yỗn cỡt o loah?’ 10Hếq blớh dếh ramứh tỗp alới hỡ, yuaq hếq ễ atỡng yỗn anhia dáng noau cỡt plỡ radững táq ranáq nâi. 11Tỗp alới ta‑ỡi: ‘Hếq chống ễ táq bữm Dống Sang Toâr yỗn Yiang Sursĩ ca sốt tâng pỡng paloŏng cớp tâng cốc cutễq nâi! Hếq ntôm táq loah Dống Sang Toâr yỗn cỡt loah patoat tiaq, cớp pasang yỗn o ĩn puo sốt toâr cũai I-sarel khoiq pasang tễ nhũang. 12Ma cỗ tian achúc achiac hếq táq yỗn Yiang Sursĩ cutâu mứt, ngkíq án chiau alới yỗn Nabũ-canêt-sa puo cruang Ba-bulôn, la puo tễ tŏ́ng toiq Caldê, chíl bữn riap tỗp alới. Yuaq ngkíq, Dống Sang Toâr ma cỡt ralốh nheq, cớp cũai proai la noau cỗp dững nheq pỡ cruang Ba-bulôn. 13Ma tâng cumo muoi Sai-rut cỡt puo tâng cruang Ba-bulôn, án ớn noau táq Dống Sang Toâr nâi tamái. 14Án ĩt crơng radỡng táq toâq yễng cớp práq tễ Dống Sang Toâr ca puo Nabũ-canêt-sa khoiq cheng ĩt tễ Dống Sang Toâr pỡ vil Yaru-salem; chơ Nabũ-canêt-sa dững dŏq tâng Dống Sang Toâr pỡ cruang Ba-bulôn ễn. Ma puo Sai-rut asuoi máh crơng nâi yỗn muoi noaq samiang ramứh Set Basar, la cũai án chóh yỗn cỡt sốt tâng cruang Yuda. 15Chơ puo ớn án dững crơng nâi dŏq loah tâng Dống Sang Toâr pỡ vil Yaru-salem, cớp táq loah Dống Sang Toâr bân ntốq tiaq. 16Yuaq ngkíq, Set Basar táq tanang Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ tâng vil Yaru-salem. Tễ tangái ki toau toâq sanua bữn cũai táq, ma tỡ yũah moâm.’ Máh ki cũai I-sarel ta‑ỡi hếq. 17Ngkíq, khân puo hữm o, sễq puo chuaq ntốq dŏq choâiq tâng cruang Ba-bulôn, yuaq yoc ễ dáng raloaih, puo Sai-rut lứq ớn noau táq Dống Sang Toâr tâng vil Yaru-salem ki, ma tỡ bữn. Cớp sễq anhia atỡng yỗn hếq dáng tê tễ ngê anhia ễ táq tễ máh ranáq nâi.”