2

Phau-lô Ramóh Cũai Sốt Tỗp Sa‑âm

1Vớt muoi chít la pỗn cumo voai, cứq chỗn loah pỡ vil Yaru-salem. Cớp bar náq ễn, Ba-naba cớp Atĩt, alới pỡq parnơi cớp cứq tê. 2Cứq chu pỡ vil Yaru-salem yuaq Yiang Sursĩ ớn cứq chu. Cứq atỡng ống alới ca táq plỡ tâng tỗp sa‑âm Yê-su tâng vil Yaru-salem, yỗn alới dáng nheq máh ramứh cứq khoiq atỡng chơ yỗn cũai tỡ cỡn cũai I-sarel. Máh ranáq cứq khoiq táq chơ, cớp máh ranáq cứq táq sanua hỡ chuai cũai tỡ cỡn cũai I-sarel, cứq tỡ ễq máh ranáq ki tỡ bữn cỡt kia ntrớu. 3Atĩt ca pỡq cớp cứq, án tỡ cỡn cũai I-sarel. Ma alới ca táq plỡ tâng tỗp sa‑âm Yê-su, alới tỡ bữn pai ntrớu Atĩt cóq táq rit cứt puai phễp rit I-sarel. 4Ma bữn cũai canŏ́h, alới táq nan sâng mut tâng tỗp sa‑âm Yê-su. Alới ki yoc Atĩt táq rit ki. Alới la samoât cũai sễp-niem tutuaiq yoc ễ dáng nŏ́q noau tỡ bữn ễp tỗp puai Yê-su yỗn puai pĩeiq lứq phễp rit I-sarel. Alới ễq hái táq sũl puai phễp rit alới. 5Machũt la hếq tỡ ễq trĩh ngê alới, yuaq hếq tỡ ễq anhia chanchớm Yê-su chuai amoong ống cũai ca puai phễp rit I-sarel sâng.
6Ma máh cũai táq plỡ ki, alới tỡ bữn atỡng muoi ŏ́c tamái ntrớu mpha tễ cứq khoiq atỡng. Lứq samoât alới ki sốt ma tỡ bữn sốt, la tỡ bữn ntrớu yỗn cứq. Yiang Sursĩ tỡ bữn nhêng yáng tiah sâng. 7Ma lứq cũai táq plỡ ki dáng samoât chơ, Yiang Sursĩ toâp ớn cứq atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt yỗn cũai tỡ cỡn cũai I-sarel dáng tê, samoât Yiang Sursĩ ớn Phi-er atỡng tỗp I-sarel. 8Lứq samoât Yiang Sursĩ chuai yỗn cứq cỡt ayững atĩ án dŏq atỡng cũai tỡ cỡn cũai I-sarel samoât Yiang Sursĩ chuai Phi-er cỡt ayững atĩ án dŏq atỡng cũai I-sarel. 9Ramứh alới ca táq plỡ ki, la Yacỡ, Phi-er, cớp Yang. Alới dáng samoât lứq Yiang Sursĩ chuai cứq, cớp alới pruam yỗn bar náq hếq, cứq cớp Ba-naba, noâng atỡng yỗn cũai tỡ cỡn cũai I-sarel. Ma sanua alới noâng ỡt atỡng tỗp I-sarel. 10Cớp alới patâp yỗn hếq bar náq sanhữ chuai níc cũai cadĩt. Ma ŏ́c ki lứq cứq yoc táq tễ nhũang tê.

Phi-er Táq Tỡ Pĩeiq Tâng Vil Anti-ôt

11Ma tữ Phi-er toâq pỡ vil Anti-ôt cứq tayứng yáng moat án, cớp cứq sưoq án táq ranáq tỡ bữn pĩeiq. 12Tễ dâu Phi-er chi-cha parnơi cớp cũai tỡ cỡn cũai I-sarel. Ma tữ Yacỡ cơiq máh cũai án, yỗn alới pỡq toâq pỡ vil Anti-ôt, ngkíq Phi-er tỡ ễq cha noâng cớp cũai tỡ cỡn cũai I-sarel. Án ngcŏh tỗp I-sarel chanchớm pai án táh chíq phễp rit I-sarel. 13Ngkíq nheq tữh tỗp I-sarel ca sa‑âm Yê-su tâng vil Anti-ôt, alới tũoiq machớng Phi-er tê. Toau dếh Ba-naba, la táq patoat ki tê. Ngkíq nheq tữh alới dáng chơ ranáq nâi la lứq tỡ pĩeiq. 14Tữ cứq hữm alới ki tỡ bữn puai tanoang parnai o tễ Yê-su Crĩt, cứq atỡng Phi-er yáng moat nheq tữh cũai ki neq: “Mới la cũai I-sarel. Ma cutỗ mới toâp tỡ bữn puai phễp rit I-sarel. Nŏ́q têq mới pasĩt níc cũai tỡ cỡn cũai I-sarel yỗn alới puai nheq phễp rit ki?
15“Lứq samoât hái la cũai I-sarel tễ tangái mpiq hái canỡt. Ngkíq hái mpha tễ cũai tỡ cỡn cũai I-sarel. 16Ma hái dáng lứq samoât cũai ca puai nheq phễp rit I-sarel, alới tỡ bữn ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ. Cóq alới sa‑âm ống Yê-su Crĩt sâng, ki nŏ́q têq alới ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ. Hữm Yiang Sursĩ noap hái tanoang o, la cỗ hái khoiq sa‑âm Yê-su Crĩt, tỡ bữn cỗ hái puai phễp rit I-sarel. Lứq samoât khân cũai puai ống phễp rit I-sarel sâng, Yiang Sursĩ tỡ bữn noap alới ỡt tanoang o yáng moat án. 17Tữ hái sa‑âm Crĩt ma yoc ễ ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ, ngkíq hái dáng hái la cũai bữn lôih yáng moat Yiang Sursĩ. Khân santoiq nâi la lứq pĩeiq, lứq Crĩt táq yỗn hái cỡt lôih tỡ? Tỡ cỡn! Tỡ nai ngkíq!”
18Ma lứq samoât, khân cứq ễ ĩt loah máh ngê cứq khoiq táh tễ nhũang chơ, ki cứq cỡt lôih lứq. 19Bo cứq noâng trĩh phễp rit I-sarel, cứq dáng samoât phễp rit ki tỡ têq táq yỗn cứq ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ. Ngkíq sanua phễp rit I-sarel tỡ bữn ndỡm noâng cứq. Cớp sanua cứq yoc ễ trĩh ống ngê Yiang Sursĩ sâng. 20Ngkíq, cứq ariang cứq cuchĩt cớp Crĩt tâng aluang sangcáng tê. Cứq tamoong sanua tỡ bữn rangứh cứq. Ma cứq tamoong la cỗ tễ rangứh Crĩt. Hữm cứq noâng tamoong sanua la cỗ cứq sa‑âm Con Yiang Sursĩ. Án khoiq ayooq cứq cớp án chĩuq cuchĩt tang cứq. 21Cứq tỡ bữn nguai tễ Yiang Sursĩ ca chuai miat. Khân cũai puai nheq phễp rit I-sarel ma têq ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ, ki Crĩt cuchĩt lốp miat.