18

Môi-se Atỡng Tễ Tampễq Pún Yỗn Máh Cũai Tễng Rit Sang Yiang Sursĩ

1“Máh cũai tễng rit sang tễ tỗp Lê-vi cóq tỡ bữn roap pún cutễq tâng cruang I-sarel. Tỗp alới têq ĩt máh crơng tễ cũai proai dững chiau sang yỗn Yiang Sursĩ dŏq chứm siem tỗp alới yỗn bữn tamoong. 2Alới ŏ́q cutễq, ma tỗp canŏ́h bữn; pún alới la ranáq cỡt cũai tễng rit sang, samoât Yiang Sursĩ khoiq parkhán dŏq chơ.
3“Bo léq anhia kiac cữu tỡ la ntroŏq dŏq chiau sang yỗn Yiang Sursĩ, bo ki máh cũai tễng rit sang bữn roap pún sâiq savac, sâiq tabang, cớp dũ ramứh crơng clống. 4Pún alới la máh palâi ca anhia ĩt dâu lứq, la neq: Saro, blŏ́ng nho, dỡq nsễng o‑li‑vê, cớp sóc cữu. 5Yuaq Yiang Sursĩ, Ncháu anhia, khoiq rưoh tỗp Lê-vi tễ máh tỗp anhia, yỗn cỡt cũai tễng rit sang án dŏq alới táq níc ranáq án.
6“Khân cũai Lê-vi aléq ma dễq tễ vil án ỡt tâng tỗp I-sarel, cớp pỡq pỡ ntốq Yiang Sursĩ khoiq rưoh dŏq sang toam, 7án noâng cỡt cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ, la Ncháu, án pỡ ntốq ki ễn, machớng tỗp Lê-vi canŏ́h ca táq ranáq tâng ntốq ki tê. 8Án têq bữn roap crơng sana machớng cớp cũai tễng rit sang canŏ́h tê, tam án bữn práq ca dống sũ án cơiq yỗn.

Môi-se Catoaih Atỡng Chỗi Táq Puai Cũai Tỡ Bữn Sa‑âm

9“Toâq anhia bữn mut ỡt tâng cutễq ca Yiang Sursĩ, Ncháu anhia, ễ chiau yỗn anhia, anhia chỗi táq puai ranáq nhơp nhuo ca tỗp ki puai. 10Anhia chỗi bốh máh con anhia tâng prông; cớp chỗi yỗn cũai proai cỡt mo mumưl, tỡ la mo parnân, tỡ la mo yuyáu, 11tỡ la coong, tỡ la pỡq chu mo dŏq ramóh raviei cũai cuchĩt. 12Yiang Sursĩ, Ncháu anhia, kêt lứq cũai ca táq máh ramứh ki. Yuaq ngkíq, án tuih máh cũai ki tễ cutễq ca anhia ntôm ễ mut ỡt. 13Anhia cóq cỡt cũai tỡ bữn noau tếq choâng moat Yiang Sursĩ, la Ncháu anhia.”

Parkhán Ễ Yỗn Cũai Tang Bỗq Yiang Sursĩ Toâq

14Chơ Môi-se pai ễn neq: “Tâng cutễq ca anhia ễ mut cheng ĩt, máh cũai proai ki dốq puai ngê cũai mo yuyáu cớp mo mumưl; ma Yiang Sursĩ, Ncháu anhia, tỡ ễq anhia táq samoât alới ki. 15Án ễ yỗn muoi noaq cũai tang bỗq án toâq machớng cứq tê. Cũai ki toâq tễ máh cũai proai tâng tỗp anhia toâp; cớp cóq anhia tamứng án.
16“Anhia khoiq sễq chơ tễ Yiang Sursĩ, la Ncháu anhia, pỡ cóh Si-nai chỗi yỗn anhia sâng noâng sưong án pai tễ pla ũih, yuaq anhia ngcŏh cuchĩt. 17Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ pai chóq cứq neq: ‘Alới sễq ngkíq la rangoaiq lứq. 18Cứq ễ ớn muoi noaq cũai tang bỗq cứq machớng mới toâq tễ cũai proai tâng tỗp alới bữm. Cứq ễ atỡng án tễ dũ santoiq ca án cóq pai. Chơ án ễn cóq atỡng cũai proai dũ ŏ́c ca cứq patâp. 19Án lứq pai nhơ ramứh cứq, cớp cứq ễ táq yỗn cũai ca tỡ bữn trĩh án roap tôt. 20Ma khân cũai tang bỗq aléq pai nhơ ramứh cứq, ma cứq tỡ bữn ớn án pai, tỡ la án pai nhơ ramứh yiang canŏ́h, án cóq roap tôt cuchĩt.’
21“Cŏh lơ anhia chanchớm tâng mứt anhia neq: Nŏ́q hái têq dáng santoiq cũai tang bỗq atỡng la toâq tễ Yiang Sursĩ ma tỡ bữn? 22Khân cũai tang bỗq aléq ma pai nhơ ramứh Yiang Sursĩ, ma tỡ bữn cỡt ĩn án pai, santoiq ki tỡ bữn toâq tễ Yiang Sursĩ; ma cũai tang bỗq ki chống ễ pai sâng. Ngkíq, anhia chỗi tapun santoiq án pai.