29

Yiang Sursĩ Yỗn Ŏ́c Parkhán Tamái

1Nâi la máh ŏ́c Yiang Sursĩ ớn Môi-se yỗn cũai proai I-sarel parkhán loah tamái bo alới ỡt tâng cutễq Mô-ap; nheq tữh ŏ́c parkhán nâi tữm tâng ŏ́c parkhán ca án khoiq yỗn alới pỡ cóh Si-nai tễ nhũang.
2Môi-se arô máh cũai proai I-sarel toâq rôm parnơi, chơ án pai neq: “Anhia khoiq hữm chơ máh ranáq Yiang Sursĩ khoiq táq chóq puo Ê-yip-tô cớp máh ayững atĩ án, dếh cruang cutễq puo hỡ. 3Anhia khoiq hữm chơ máh ranáq ralốh-ralái, máh ranáq salễh, cớp máh ranáq liaq ca Yiang Sursĩ táq. 4Toau toâq sanua, Yiang Sursĩ noâng tỡ bữn yỗn anhia sapúh tễ ranáq ca anhia khoiq hữm ki. 5Yiang Sursĩ khoiq ayông anhia pỡq tâng ntốq aiq nheq pỗn chít cumo, ma tampâc cớp cỡp anhia tỡ bữn raháq tỡ bữn cloiq. 6Anhia ŏ́q dỗi cha, ŏ́q blŏ́ng nho, cớp ŏ́q blŏ́ng canŏ́h hỡ; ma Yiang Sursĩ yỗn anhia bữn dũ ramứh anhia cóq bữn dŏq arĩen yỗn anhia dáng án la Ncháu anhia. 7Tữ hái pỡq toâq ntốq nâi, Si-hôn la puo vil Hê-sabôn cớp Oc la puo vil Basan, alới bar náq dững tỗp tahan alới toâq chíl tỗp hái. Ma hái bữn chíl riap tỗp alới, 8dếh bữn ndỡm máh cutễq alới hỡ. Moâm ki, tỗp hái tampễq cutễq ki yỗn tỗp Ruben, tỗp Cát, cớp tadĩ tỗp Ma-nasê. 9Cóq anhia trĩh yỗn samoât samơi máh ŏ́c parkhán nâi dŏq máh ranáq anhia táq bữn pân cỡt.
10“Tangái nâi nheq tữh anhia ỡt tayứng yáng moat Yiang Sursĩ, Ncháu anhia, la neq: Máh cũai ayông, máh cũai sốt tễ dũ tỗp, máh cũai samiang, 11cũai mansễm, cũai carnễn, cớp cũai cruang canŏ́h ca ỡt cớp anhia dŏq tadáh ũih cớp ŏh dỡq yỗn anhia. 12Anhia toâq pỡ nâi dŏq parkhán parnơi cớp Yiang Sursĩ la Ncháu anhia. Ma cóq anhia pruam táq puai yỗn samoât tễ máh ŏ́c parkhán nâi. 13Yiang Sursĩ lứq roap anhia cỡt cũai proai án, cớp án cỡt Yiang Sursĩ anhia, samoât án khoiq par‑ữq cớp achúc achiac anhia A-praham, I-sac, cớp Yacốp. 14-15Yiang Sursĩ parkhán cớp pruam ŏ́c nâi, tỡ cỡn yỗn ống anhia sâng, la anhia ca ỡt tayứng choâng moat án tâng tangái nâi, ma án parkhán cớp nheq tữh máh con châu anhia chumát hỡ.
16“Anhia khoiq dáng chơ ranáq ntrớu noâq toâq pỡ hái, bo hái ỡt tâng cruang Ê-yip-tô, cớp bo hái pỡq tâng rana pha máh cruang cutễq cũai canŏ́h. 17Anhia khoiq hữm chơ máh rup alới sang sâuq lứq, ca alới táq toâq aluang, tamáu, práq, cớp yễng. 18Cóq anhia nhêng yỗn samoât, chỗi yỗn muoi noaq samiang tỡ la mansễm, muoi dống sũ tỡ la muoi tỗp, ca ỡt tayứng bân ntốq nâi tâng tangái nâi, ma chứng clĩ tễ Yiang Sursĩ la Ncháu tỗp hái, chơ pỡq cucốh sang máh yiang cũai canŏ́h. Ranáq ki cỡt samoât rêh bũl toâr achỗn, chơ cỡt ntáng cớp bữn pih. 19Chỗi yỗn cũai ca tamứng santoiq nâi ma chanchớm neq: ‘Cứq tỡ bữn túh tamứng. Ntrớu cứq ễ táq, la cứq táq, cớp tỡ bữn túh coat ntrớu toâq pỡ cứq.’ Khân án ma táq ngkíq, lứq samoât án pupứt dếh cũai tanoang tapứng cớp cũai sâuq hỡ. 20Yiang Sursĩ tỡ nai táh lôih yỗn cũai ca táq ngkíq. Ma Yiang Sursĩ sâng cutâu lứq cớp chíl cũai ki, cỡt samoât ũih taluam cat; chơ nheq tữh ŏ́c rúng pứt ca khoiq chĩc dŏq tâng tâm saráq nâi lứq toâq pỡ cũai ki toau Yiang Sursĩ pupứt dếh ramứh cũai ki. 21Yiang Sursĩ lứq manrap cũai ki dŏq cỡt tếc yỗn dũ tỗp cũai I-sarel. Án dững atoâq ŏ́c rúng pứt pỡ cũai ki, puai samoât ŏ́c pupap ca khoiq chĩc dŏq tâng Tâm Saráq Phễp Rit Yiang Sursĩ.
22“Toâq dỡi ntun, máh con châu anhia cớp cũai ca toâq tễ cruang yơng, alới bữn hữm ranáq rúng pứt cớp túh coat ca Yiang Sursĩ dững atoâq pỡ cruang cutễq anhia. 23Nia sarái cỡt khỗ cớp lêng culéh, cỡt samoât ntốq aiq ca bữn moang mữ cớp boi; anhia chóh ntrớu tâng cutễq ki la tỡ cỡt, dếh bát la tỡ bữn dáh. Cutễq anhia cỡt samoât vil Sadôm, vil Camô-rơ, vil At-ma, cớp vil Sê-bô-im, ca Yiang Sursĩ khoiq talốh bo án sâng cutâu mứt. 24Chơ chũop nheq tữh cruang cutễq máh cũai ễ blớh neq: ‘Cỗ nŏ́q Yiang Sursĩ táq ngkíq chóq cutễq alới? Ŏ́c ntrớu táq yỗn án cutâu mứt chóq alới?’ 25Chơ noau ta‑ỡi neq: ‘Cỗ tian cũai proai ki táh ŏ́c parkhán ca alới khoiq ữq cớp Yiang Sursĩ, la Ncháu achúc achiac alới, bo án dững alới loŏh tễ cruang Ê-yip-tô. 26Alới táq ranáq yỗn máh yiang ca alới tỡ nai cucốh sang tễ nhũang, la máh yiang ca Yiang Sursĩ patâp tỡ yỗn alới cucốh sang. 27Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ cutâu mứt lứq chóq cũai proai án, cớp dững atoâq ŏ́c rúng pứt pỡ cutễq alới, samoât án khoiq chĩc dŏq tâng saráq nâi. 28Cỗ tễ ŏ́c cutâu nâi, Yiang Sursĩ pũiq aloŏh nheq tỗp alới, cỡt samoât noau pũiq bát dếh rêh, cớp takễl aloŏh chu ntốq canŏ́h toau tangái nâi.’
29“Nheq máh ramứh ca pul cutooq dŏq, ramứh ki cỡt khong Yiang Sursĩ la Ncháu hái; ma máh ramứh ca án apáh yỗn tỗp hái dáng, máh ŏ́c ki cỡt khong hái cớp máh tŏ́ng toiq hái dŏq yỗn hái trĩh níc nheq máh ŏ́c án patâp.”