4

A-praham Ỡt Tanoang O Yáng Moat Yiang Sursĩ Cỗ Án Sa‑âm

1Sanua cứq yoc atỡng anhia tễ A-praham, la achúc achiac tỗp I-sarel tễ dâu lứq. 2Khân A-praham ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ cỗ tễ ranáq án táq, ki têq án khễn tỗ án bữm. Ma lứq samoât án tỡ têq khễn ngkíq yáng moat Yiang Sursĩ. 3Tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q khoiq pai tễ A-praham neq:
  “A-praham sa‑âm Yiang Sursĩ;
   ngkíq Yiang Sursĩ noap án la cũai tanoang o.”
4Cứq sacâm neq: Khân bữn cũai tuthễ, án cóq bữn práq cóng án. Práq ki hái tỡ têq pai ncháu án chuai miat sâng. Ma práq ki la cóng án táq ranáq. 5Ma Yiang Sursĩ chuai cũai lôih yỗn cỡt tanoang o yáng moat án, la cỗ cũai ki sa‑âm, tỡ cỡn cỗ nhơ cũai ki táq ranáq ntrớu. 6Tễ mbŏ́q, puo Davĩt khoiq atỡng machớng ki tê. Án pai bốn lứq cũai ca Yiang Sursĩ khoiq noap tanoang o, cỗ nhơ alới sa‑âm, tỡ cỡn cỗ tễ ranáq alới táq. 7Davĩt pai neq:
  “Bốn lứq máh cũai ca Yiang Sursĩ táh lôih yỗn.
   Án khoiq pul clỡp chơ lôih alới,
   tỡ bữn noau hữm noâng.
8Bốn lứq cũai ca Yiang Sursĩ tỡ bữn noap noâng lôih alới.”
9Ŏ́c bốn nâi toâq pỡ ống cũai táq rit cứt tỡ? Tỡ cỡn ngkíq! Ŏ́c bốn nâi lứq toâq dếh pỡ cũai tỡ bữn táq rit cứt hỡ. Hái dáng chơ tễ A-praham, Yiang Sursĩ noap án tanoang o la cỗ án sa‑âm. 10Bo léq Yiang Sursĩ noap A-praham tanoang o? Nhũang tỡ la ntun A-praham táq rit cứt? Lứq Yiang Sursĩ noap A-praham tanoang o bo án tỡ yũah táq rit cứt, tỡ cỡn ntun án táq tếc ki. 11Vớt Yiang Sursĩ noap A-praham tanoang o, chơ A-praham táq rit cứt dŏq apáh mứt pahỡm án tanoang o. Ma A-praham bữn mứt tanoang o cỗ nhơ án sa‑âm, tễ nhũang án tỡ yũah táq rit cứt. Ngkíq A-praham cỡt samoât achúc achiac cũai tỡ bữn táq rit cứt tê, khân alới sa‑âm Yiang Sursĩ án têq noap alới tanoang o. 12Cớp A-praham la achúc achiac máh alới ca táq rit cứt tê. Ma án tỡ bữn achúc achiac alới cỗ alới táq rit cứt. Ma lứq án cỡt achúc achiac alới, yuaq alới sa‑âm machớng án sa‑âm tễ nhũang án tỡ yũah táq tếc cứt.

Cũai Aléq Yoc Ễ Bữn Ŏ́c Yiang Sursĩ Ữq, Cóq Án Sa‑âm

13Yiang Sursĩ khoiq ữq cớp A-praham cớp nheq tŏ́ng toiq A-praham la Yiang Sursĩ lứq yỗn alới ndỡm máh cruang cutễq nâi. Yiang Sursĩ ữq ngkíq la cỗ nhơ A-praham sa‑âm, tỡ cỡn cỗ án trĩh phễp rit Môi-se. Cỗ nhơ A-praham sa‑âm, ngkíq Yiang Sursĩ noap A-praham tanoang o. 14Khân Yiang Sursĩ ữq chuai ống máh cũai ca puai phễp rit Môi-se, ki tỡ bữn kia ntrớu hái sa‑âm, cớp tỡ bữn lứq ntrớu tễ ŏ́c Yiang Sursĩ khoiq ữq cớp A-praham cớp tŏ́ng toiq A-praham hỡ. 15Khân cũai aléq ma táh phễp rit Yiang Sursĩ, lứq Yiang Sursĩ táq cũai ki. Ma khân Yiang Sursĩ tỡ bữn yỗn phễp rit ntrớu, ki hái tỡ têq pai noau bữn lôih.
16Máh ŏ́c Yiang Sursĩ khoiq ữq cớp A-praham, lứq ŏ́c ki toâq pỡ A-praham cỗ nhơ án sa‑âm. Yiang Sursĩ táq ngkíq, yuaq án yoc ễ chuai miat máh tŏ́ng toiq A-praham. Án ễ chuai alới ca puai phễp rit Môi-se, cớp án ễ chuai alới ca sa‑âm ariang A-praham sa‑âm tê. Ngkíq A-praham la samoât achúc achiac dũ náq cũai sa‑âm. 17Nâi la machớng noau khoiq chĩc tễ A-praham tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q. Noau chĩc neq:
“Cứq táq yỗn mới cỡt achúc achiac sa‑ữi cruang.”
A-praham sa‑âm santoiq Yiang Sursĩ. Cớp máh ŏ́c Yiang Sursĩ khoiq ữq, ŏ́c ki lứq toâq. Yiang Sursĩ lứq chuai cũai cuchĩt yỗn têq tamoong loah. Cớp Yiang Sursĩ têq táq ŏ́c tỡ bữn bữn yỗn cỡt bữn.
18A-praham khoiq vớt ngư amia con, ma noâng án ngcuang Yiang Sursĩ yỗn án bữn con samiang, yuaq Yiang Sursĩ khoiq ữq. Ngkíq A-praham sa‑âm án lứq cỡt achúc achiac sa‑ữi cruang, yuaq Yiang Sursĩ khoiq ữq cớp án neq: “Tŏ́ng toiq mới lứq cỡt sa‑ữi cruang.” 19A-praham khoiq thâu lứq chơ. Anhúq án cheq muoi culám cumo. Cớp Sara, lacuoi án, khoiq vớt ngư amia con. Ma noâng A-praham sa‑âm níc. 20Án tỡ bữn tốh voal ntrớu tâng mứt pahỡm án tễ ŏ́c Yiang Sursĩ ữq cớp án. Ma án sa‑âm pacái lứq. Cớp án khễn níc Yiang Sursĩ. 21A-praham dáng samoât samơi, Yiang Sursĩ têq táq máh ŏ́c án khoiq ữq chơ. 22Ngkíq Yiang Sursĩ noap A-praham la cũai tanoang o yáng moat án. 23Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q noau khoiq chĩc neq:
  “Yiang Sursĩ noap án tanoang o cỗ án sa‑âm.”
Án ca khoiq chĩc ŏ́c ki, án tỡ bữn atỡng tễ ống A-praham sâng.
24Ma án atỡng dếh tễ hái hỡ, yuaq Yiang Sursĩ noap hái tanoang tê khân hái sa‑âm Yiang Sursĩ táq yỗn Yê-su, Ncháu hái, tamoong loah tễ cuchĩt. 25Yiang Sursĩ chiau Yê-su cuchĩt cỗ tian lôih hái. Cớp án yỗn Yê-su yuor tamoong loah yỗn hái têq ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ.