3

Tỡ Bữn Noau Ỡt Tanoang O Yáng Moat Yiang Sursĩ

1Khân ngkíq, cỡt cũai I-sarel bữn kia ntrớu yáng moat Yiang Sursĩ tỡ? Cớp táq rit cứt alới bữn kia ntrớu tỡ? 2Lứq bữn kia! Tỗp I-sarel khoiq roap sa‑ữi ŏ́c toâr tễ Yiang Sursĩ. Ŏ́c toâr clữi tễ canŏ́h la Yiang Sursĩ yỗn tỗp I-sarel kĩaq tâm saráq án. 3Lứq bữn cũai tễ tỗp I-sarel tỡ bữn sa‑âm Yiang Sursĩ, ma Yiang Sursĩ noâng táq tapun máh santoiq án khoiq ữq chơ. 4Tam nheq tữh cũai tâng cốc cutễq nâi táq ntỡng lauq, ma hái dáng Yiang Sursĩ la lứq tanoang; án atỡng moang ŏ́c pĩeiq sâng. Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q bữn noau khoiq chĩc tễ Yiang Sursĩ neq:
  “Têq cũai dáng anhia tanoang o
   toâq alới sâng parnai anhia pai.
  Toâq anhia rasữq,
anhia bữn riap níc.”
5Cũai tâng dỡi yoc ễ pai neq: “Khân hái táq ranáq lôih, ranáq lôih ki apáh yỗn cũai dáng raloaih la Yiang Sursĩ lứq tanoang o. Ngkíq Yiang Sursĩ táq tỡ bữn pĩeiq khân án táq hái cỗ tian hái táq ranáq lôih.”
6Ma lứq samoât hái tỡ têq pai Yiang Sursĩ táq tỡ bữn pĩeiq! Khân Yiang Sursĩ tỡ bữn lứq tanoang, nŏ́q têq án rablớh nheq tữh cũai?
7Bữn cũai blớh neq: “Khân cũai khễn Yiang Sursĩ, cớp alới bữn dáng án atỡng tanoang lứq cỗ alới sâng cứq atỡng tỡ pĩeiq, ki nŏ́q Yiang Sursĩ tếq cứq táq lôih?”
8Chơ bữn án ca ễ pai neq: “Âu! Hái táq sâuq palứq! Ngkíq noau bữn khễn Yiang Sursĩ sa‑ữi hỡn ễn.”
 Cớp bữn cũai tũn cứq, pai cứq atỡng ngkíq tê. Ma nỡ‑ra Yiang Sursĩ lứq táq máh cũai pai ngkíq.
9Ntrớu hái pai tễ máh ŏ́c ki? Cũai I-sarel o hỡn tễ cũai canŏ́h tỡ? Lứq tỡ cỡn ngkíq! Cứq khoiq atỡng chơ, cũai I-sarel cớp cũai tỡ cỡn cũai I-sarel la machớng nheq. Dũ náq la cũai lôih. 10Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q noau khoiq chĩc neq:
  “Tỡ bữn noau ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ,
lứq tỡ va manoaq.
  11Tỡ bữn noau sâng cớp dáng tễ ngê Yiang Sursĩ.
   Cớp tỡ bữn noau ravoât Yiang Sursĩ.
  12Dũ náq alới nguai chíq tễ Yiang Sursĩ;
   chơ alới ŏ́q kia loâng.
  Tỡ bữn noau táq ranáq o,
   lứq tỡ va manoaq.
  13Máh sưong cũai táq ntỡng
   samoât ping cumuiq noau pớh, nsóq lứq.
  Lieih alới dốq pai ŏ́c raphếq.
Cớp bỗq alới aloŏh santoiq samoât pih cusân tur.
  14Bỗq alới táq ntỡng moang santoiq lóc-lár cớp ntáng ahớr.
  15Chái lứq alới yoc ễ cachĩt cũai canŏ́h.
   16Ntốq léq alới pỡq, alới talốh ntốq ki,
   cớp alới táq yỗn noau sâng ngua lứq.
  17Alới tỡ dáng ỡt ratoi cớp yớu.
18Cớp alới tỡ bữn ngcŏh tháng Yiang Sursĩ.”
19Ngkíq hái dáng, Yiang Sursĩ yỗn tỗp I-sarel bữn phễp rit cỗ án ễq alới puai samoât samơi phễp rit ki. Yiang Sursĩ táq ngkíq yỗn dũ náq alới dáng alới bữn lôih. Cũai aléq la tỡ têq suon pai án tỡ bữn bữn lôih. 20Ngkíq tỡ bữn cũai aléq têq pai án cỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ cỗ nhơ án trĩh phễp rit Môi-se. Lứq samoât, Yiang Sursĩ yỗn phễp rit ki pỡ nheq tữh cũai yỗn alới dáng alới bữn lôih.

Yiang Sursĩ Táq Yỗn Cũai Têq Ỡt Tanoang O Yáng Moat Án Cỗ Nhơ Yê-su Crĩt

21Ma sanua Yiang Sursĩ khoiq apáh yỗn máh cũai dáng têq alới ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ. Phễp rit Yiang Sursĩ yỗn na Môi-se atỡng tễ ŏ́c nâi. Cớp cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q khoiq atỡng ngkíq tê. Ma ŏ́c nâi hái tỡ bữn bữn cỗ hái puai phễp rit. 22Yiang Sursĩ táq yỗn cũai ỡt tanoang o yáng moat án cỗ nhơ alới sa‑âm Yê-su Crĩt. Án táq ngkíq yỗn dũ náq cũai sa‑âm, yuaq án ayooq dũ náq cũai lĩ-ralĩ. 23Dũ náq cũai bữn lôih; ngkíq alới tỡ bữn bữn roap ang‑ữr tễ Yiang Sursĩ. 24Ma Yiang Sursĩ chuai miat cũai yỗn têq ỡt tanoang o yáng moat án. Án yỗn Yê-su Crĩt sễng chíl chuai alới. 25Yiang Sursĩ yỗn Yê-su Crĩt cuchĩt tang cũai, dŏq têq án táh lôih cũai. Khân cũai aléq noap Yê-su Crĩt cuchĩt tang alới, ngkíq Yiang Sursĩ lứq pupứt nheq máh lôih alới. Yiang Sursĩ táq ngkíq, dŏq apáh án táq tanoang tapứng lứq bo án táh lôih yỗn cũai tễ dỡi nhũang, yuaq Yiang Sursĩ khoiq dáng nhũang chơ nỡ‑ra Yê-su lứq cuchĩt tang cũai ki. Ngkíq Yiang Sursĩ tanhĩr sâng máh lôih cũai táq tễ nhũang Yê-su tỡ yũah cỡt. 26Ma sanua Yiang Sursĩ yoc ễ apáh án tanoang tapứng lứq. Ngkíq án táq yỗn cũai têq ỡt tanoang o yáng moat án, cỗ alới sa‑âm Yê-su.
27Khân Yiang Sursĩ khoiq táq ngkíq yỗn hái, bữn noau têq pai án táq bữm ranáq o tỡ? Lứq tỡ têq. Cỗ nŏ́q alới tỡ têq pai ngkíq? Cỗ Yiang Sursĩ tỡ yỗn máh cũai ỡt tanoang o yáng moat án yuaq alới trĩh phễp rit Môi-se. Yiang Sursĩ táq yỗn máh cũai têq ỡt tanoang o yáng moat án, la cỗ alới sa‑âm sâng. 28Ngkíq hái dáng samoât samơi máh cũai têq ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ cỗ nhơ alới sa‑âm, tỡ cỡn cỗ nhơ alới trĩh phễp rit Môi-se. 29Anhia chanchớm Yiang Sursĩ chuai ống cũai I-sarel sâng tỡ? Án chuai ma tỡ bữn máh cũai tỡ cỡn cũai I-sarel? Lứq samoât, Yiang Sursĩ chuai nheq tữh cũai, tỡ cỡn ống cũai I-sarel sâng. 30Bữn ống muoi Yiang Sursĩ sâng. Tỗp I-sarel têq bữn mứt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ, khân alới sa‑âm. Cớp cũai tỡ cỡn tễ tỗp I-sarel têq bữn mứt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ tê, khân alới sa‑âm, la machớng nheq. 31Khân hái sa‑âm Yê-su Crĩt, hái pupứt chíq phễp rit Yiang Sursĩ yỗn na Môi-se tỡ? Lứq tỡ bữn ngkíq! Khân hái sa‑âm Yê-su, hái noap phễp rit ki la lứq pĩeiq.