5

Cách Cư Xử với Mọi Tín Hữu

1Ðừng quở trách một cụ ông, nhưng khi khuyên nhủ, hãy coi cụ như cha, các thanh niên như anh em, 2các cụ bà như mẹ, các thiếu nữ như chị em với cả lòng trong sạch.

Chăm Sóc và Kính Trọng Các Góa Phụ Cao Tuổi

3Hãy kính trọng các góa phụ, những người thật sự góa bụa. 4Nếu một góa phụ có con hoặc cháu, các con cháu đó trước hết phải học cách bày tỏ lòng hiếu thảo và đền đáp công ơn các đấng sinh thành, vì đó là điều đẹp lòng Ðức Chúa Trời. 5Người thật sự góa bụa và sống đơn chiếc nên đặt lòng trông cậy của mình vào Ðức Chúa Trời, ngày đêm liên tục nài xin và cầu nguyện. 6Còn góa phụ nào cứ mải mê chạy theo các vui thú trần tục thì cũng như đã chết dù đang sống. 7Con hãy truyền dạy những điều ấy, để họ không thể bị chê trách. 8Ai không cấp dưỡng cho người thân, đặc biệt là người trong gia đình mình, ấy là người chối bỏ đức tin, và còn tệ hơn người không tin.
9Ðể được ghi vào danh sách các góa phụ, người góa bụa đó không được dưới sáu mươi tuổi, chỉ có một đời chồng, 10được xác chứng là đã làm những việc tốt, như nuôi dạy con cái, hiếu khách, rửa chân các thánh đồ, cứu giúp những người hoạn nạn, dấn thân vào mọi việc lành. 11Nhưng đừng ghi tên vào danh sách các góa phụ còn trẻ, vì khi bị dục tình thôi thúc, họ có thể lìa bỏ Ðấng Christ và muốn tái giá. 12Như vậy họ sẽ chuốc lấy án phạt, vì vi phạm lời thệ nguyện ban đầu. 13Ðồng thời họ lại dễ học thói ăn không ngồi rồi, la cà từ nhà nầy sang nhà khác; không những ăn không ngồi rồi, lại còn ngồi lê đôi mách, xen vào chuyện người khác, và nói những điều không nên nói.
14Vì thế ta khuyên các góa phụ trẻ tuổi nên tái giá, sinh con cái, quản trị gia đình mình, không cho kẻ thù có cơ hội để nói xấu, 15vì đã có vài người tẽ tách để đi theo Sa-tan rồi.
16Nếu nữ tín hữu nào có người thân trong gia đình mình là góa phụ, nữ tín hữu đó nên giúp đỡ góa phụ ấy, để khỏi làm gánh nặng cho hội thánh, hầu hội thánh có thể giúp đỡ những người thật sự góa bụa.

Cách Ðối Xử với Các Trưởng Lão Lãnh Ðạo Hội Thánh

17Những vị trưởng lão điều hành công việc hội thánh cách tốt đẹp thì đáng được kính trọng gấp đôi, đặc biệt là những người làm việc vất vả trong chức vụ rao giảng và dạy đạo, 18vì Kinh Thánh dạy rằng,
  “Ngươi chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa,”
 và
  “Người làm công đáng được tiền công mình.”
19Con đừng nhận đơn tố cáo một vị trưởng lão nào, nếu không có hai hoặc ba người làm chứng. 20Người nào cứ tiếp tục phạm tội, con hãy khiển trách trước mặt mọi người, để những người khác phải sợ.
21Trước mặt Ðức Chúa Trời, trước mặt Ðức Chúa Jesus Christ, và trước mặt các thiên sứ được chọn, ta tha thiết khuyên con hãy giữ những điều ấy cách vô tư, đừng làm điều gì vì thiên vị. 22Ðừng vội vàng đặt tay phong chức cho ai, và đừng dự phần vào tội lỗi của người khác; hãy giữ chính mình con cho trong sạch. 23Ðừng chỉ uống nước, nhưng hãy dùng một ít rượu, vì cớ bao tử con và vì con hay đau yếu.
24Tội lỗi của một số người đã quá rõ ràng trước khi bị xét xử, nhưng tội lỗi của một số người khác thì chỉ lộ ra sau khi bị xét xử. 25Cũng vậy, những việc tốt thì quá rõ ràng, và ngay cả những việc không lộ ra thì cũng không thể giữ kín mãi được.