5

Nước Y-sơ-ra-ên sụp đổ

1Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy. Đây là bài ai ca mà ta khóc thương các ngươi:
  2“Trinh nữ của Y-sơ-ra-ên đã ngã xuống,
   Sẽ không bao giờ dậy nữa;
  Nó đã bị ném xuống đất
   Mà không ai đỡ dậy.”
3Vì Chúa Giê-hô-va phán:
  “Thành nào ra một nghìn quân chỉ còn một trăm,
   Thành nào ra một trăm quân chỉ còn mười người
   Cho nhà Y-sơ-ra-ên mà thôi.”
4Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với nhà Y-sơ-ra-ên:
  “Hãy tìm kiếm Ta thì các ngươi sẽ sống!
  5Chớ tìm kiếm Bê-tên,
   Chớ vào trong Ghinh-ganh,
  Đừng đi đến Bê-e Sê-ba.
   Vì Ghinh-ganh sẽ bị lưu đày,
   Bê-tên sẽ bị tiêu diệt.”
  6Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va thì các ngươi sẽ sống;
   Nếu không, Ngài sẽ như một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt nhà Giô-sép
   Và Bê-tên, không ai dập tắt được.
  7Các ngươi đổi công lý ra cay đắng
   Và ném lẽ công chính xuống đất!

  8Hãy tìm Đấng đã dựng nên chòm sao Rua và sao Cày;
   Đổi bóng tối ra ban mai,
  Đổi ban ngày ra đêm đen,
   Gọi nước biển
  Và đổ nó ra trên mặt đất;
   Danh Ngài là Đức Giê-hô-va.
  9Ngài làm cho kẻ mạnh thình lình bị diệt vong,
   Các thành lũy bị phá hủy.

  10Chúng ghét người quở trách chúng nơi cổng thành
   Và ghê tởm kẻ dám nói ra sự thật.
  11Vì các ngươi hiếp đáp kẻ nghèo
   Và đòi họ nộp thuế lúa mì;
  Vì thế, những nhà mà các ngươi xây bằng đá vuông
   Nhưng các ngươi sẽ không ở được.
  Các ngươi đã trồng những vườn nho ngon ngọt
   Nhưng sẽ không uống rượu nó.
  12Vì Ta biết sự vi phạm của các ngươi quá nhiều,
   Tội lỗi của các ngươi không kể xiết;
  Các ngươi áp bức người công chính,
   Nhận của hối lộ,
   Và không bênh vực công lý cho người nghèo nơi cổng thành.
  13Vì vậy, trong thời như thế, người khôn ngoan sẽ làm thinh
   Vì là thời buổi gian ác.

  14Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ
   Để các ngươi được sống
  Thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ở cùng ngươi,
   Như các ngươi đã nói vậy.
  15Hãy ghét điều dữ mà yêu điều lành;
   Hãy thiết lập công lý nơi cổng thành.
  Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân
   Sẽ ban ơn cho những kẻ còn sót lại của Giô-sép!
16Vậy nên, Chúa Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân phán:
  “Trong mọi quảng trường, người ta sẽ than khóc;
   Trong mọi đường phố, người ta sẽ kêu la rằng: ‘Than ôi! Than ôi!’
  Người ta sẽ gọi các nông dân đến để than vãn
   Và những kẻ khóc thuê đến để hát bài ai ca.
  17Trong các vườn nho sẽ vang tiếng khóc than
   Vì Ta sẽ đi qua giữa ngươi.”
   Đức Giê-hô-va phán vậy.

Ngày của Đức Giê-hô-va

  18“Khốn thay cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va!
   Các ngươi trông mong ngày của Đức Giê-hô-va làm gì?
  Đó là ngày tối tăm chứ không phải là ngày tươi sáng.
   19Giống như một người chạy trốn sư tử
   Lại gặp con gấu;
  Khi bước vào nhà dựa tay trên vách
   Thì lại bị rắn cắn.
  20Chẳng phải ngày của Đức Giê-hô-va là ngày tối tăm, không ánh sáng,
   Ngày mù mịt, không tia sáng đó sao?
  21Ta chán ghét, khinh thường những kỳ lễ của các ngươi;
   Ta không ưa thích những lễ hội trọng thể của các ngươi đâu.
  22Mặc dù các ngươi dâng những tế lễ thiêu và tế lễ chay cho Ta,
   Ta sẽ không nhận lấy;
  Ta chẳng đoái xem những con thú mập béo dùng làm tế lễ bình an của các ngươi.
  23Hãy dẹp bỏ tiếng hát ồn ào của các ngươi khỏi Ta!
   Ta không muốn nghe tiếng đàn hạc của các ngươi nữa.
  24Nhưng hãy làm cho công lý chảy xuống như nước,
   Và sự công chính như sông lớn chảy cuồn cuộn.
  25Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, các ngươi có dâng sinh tế và tế lễ chay cho Ta
   Trong bốn mươi năm nơi hoang mạc không?
  26Vậy mà các ngươi lại khiêng Si-kút, thần của vua mình,
   Và Ki-giun, thần ngôi sao của các ngươi
   Mà các ngươi đã làm cho mình.
  27Vì thế, Ta sẽ cho các ngươi bị lưu đày qua bên kia Đa-mách.”
   Đức Giê-hô-va phán vậy,
   Danh Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân.