5

Nau Kuăl Ăn Rmal Nau Tih

1Hơi ngih Israel, iăt hom nau aơ, nau gâp nhĭm vơl ma khân may!
2"Bu ur druh tang tat Israel lĕ chalôt jêh, mâu mra dâk đŏng ôh.
 Bu mƀăr lơi jêh păng ta bri păng nơm, mâu geh bunuyh kơl rdâk.
3Yorlah Yêhôva lah pô aơ:
 "Ƀon toyh prơh hăn du rbăn nuyh tahan mra hôm e kanŏng du rhiăng nuyh; jêh ri ƀon prơh hăn du rhiăng nuyh tahan mra hôm e jê̆t nuyh tâm ngih Israel."
4Yorlah Yêhôva lah ma ngih Israel pô aơ:
 "Joi hom gâp, jêh ri khân may mra rêh!
5Ƀiălah lơi joi ôh ƀon Bêthel jêh ri lơi lăp ôh ƀon Gilgal, mâu lah lơi hăn tât ôh ma ƀon Bêr-Sêba;
 Yorlah n'hêl nanê̆ ƀon Gilgal mra hăn jêng bună, jêh ri ƀon Bêthel mra jêng ntŭk dơm dam."
6Joi hom Yêhôva, khân may mra rêh;
 klach păng hit nâm bu ŭnh tâm ngih Yôsep, jêh ri ŭnh nây sa, mâu geh ôh nơm nhhât ta ƀon Bêthel.
7Khân may rgâl nau sŏng jêh ri di luh jêng si tâng jêh ri mƀăr nau sŏng srăng ta neh!
8Joi hom Nơm hŏ rhăk njêng mănh Plêat jêh ri Ôrlon, jêh ri rlơ̆ nau ngo klĕng jêng ơm ôi, jêh ri rgâl nô nar jêng măng, kuăl dak ăn păng hoch ta kalơ neh.
 Amoh opăng jêng Yêhôva.
9Păng nơm yơh ăn nau ƀư rai tât ƀât lât ma phung katang, kŏ tât nau ƀư rai nây tât tâm pôih nâp.
10Khân păng tâm rmot ma nơm nduyh khân păng mpông pêr, jêh ri khân păng ntêh rmot nsot ach ma nơm ngơi nau nanê̆ ngăn.
11Pôri yorlah khân may jot jêh bunuyh a ach, jêh ri sŏk hưn ba răch (ba ƀlê) tă bơh khân păng, nđâp tơlah khân păng ndâk jeeh đang play kriăk bâu ueh,
 biălah khân may mâu mra nhêt dak păng ôh.
12Yorlah gâp gĭt nau tih mhĭk jêng âk, jêh ri nau tih khân may toyh ngăn, khân may jêng phung tŭn jot phung sŏng, khân may dơn sŏk rdăp bu nkhôm, jêh ri khân may dun nau di ma phung ach ndơ tâm ntŭk phat dôih.
13Yor nây nơm blau njrăng gŭ klêm tâm rnôk tâm ban pô aơ; yorlah rnôk aơ jêng rnôk mhĭk.
14Tĭng joi hom nau ueh, mâu di nau mhĭk ôh, gay ma khân may dơi gŭ rêh; pôri mơ Yêhôva
 Brah Ndu phung tahan mra gŭ ndrel ma khân may nâm bu khân may lah jêh.
15Tâm rmot hom ma nau mhĭk, jêh ri rŏng hom ma nau ueh, ăn nâp nau sŏng ta mpông pêr.
 Klăp lah Yêhôva Brah Ndu phung tahan mra kơp ma phung Yôsep hôm klen!
16Yor nây Yêhôva Brah Ndu phung tahan kôranh Brah, lah pô aơ:
 "Tâm lĕ rngôch nkual bu mra nhhiăng nhĭm, jêh ri lĕ rngôch trong sâng bu mra lah,
 'Rêh ni ngăn, Rêh ni ngăn!'
 Bu mra kuăl nơm ƀư mir văch ma nau klân rvê,
 jêh ri phung blau nhhiăng nhĭm ma nau nhĭm vơl.
17Lĕ rngôch đang play kriăk ƀâu geh nau nhĭm vơl, yorlah gâp mra rgăn ta nklang khân may."
 Yêhôva lah.
18Rêh ni ngăn ma khân may Khân may ŭch ngăn ma nar Yêhôva!
 Moh nau khân may ŭch ngăn ma nar Yêhôva?
 Nây jêng nau ngo, mâu di nau ang ôh;
19nâm bu du huê bunuyh nchuăt klach bơh yau mŭr, jêh ri nkhơng mâp tay kau; mâu lah nâm bu bunuyh lăp tâm ngih, mbim ti ta mpin, jêh ri du mlâm bih (bêih) geh chôk păng.
20Mâu di hĕ nar Yêhôva jêng nau ngo, ang mâu kloh rah vah, jêh ri ngo vêt vê mâu geh chrat ang ôh?
21"Gâp tâm rmot: gâp biănh ma nar năng khân may;
 gâp mâu maak ôh ma nau khân may tâm rƀŭn ma nau yơk.
22Nđâp tơlah khân may nhhơr ma gâp ndơ nhhơr gŭch jêh ri ndơ nhhơr ranih môi, gâp mâu mra dơn ndơ nây ôh.
 Gâp mâu mra chrê ôh ma ndơ lay khân may nhhơr ma nau đăp mpăn.
23Ăn ngai lơi đah gâp bât khân may mprơ; gâp mâu mra iăt ôh bâr maak gong rêng khân may.
24Ƀiălah ăn nau sŏng rlă hoch nâm bu dak, jêh ri nau sŏng srăng nâm bu du n'hor dak hoch ƀaƀơ.
25"Hơi ngih Israel, khân may lĕ mâp leo ma gâp lĕ ndơ ƀư brah jêh ri ndơ nhhơr dôl puăn jê̆t năm tâm bri rdah?
26Khân may tung Sikut hađăch khân may, phung rup brah khân may ma khân may nơm.
27Yor nây gâp mra sŏk leo khân may jêng bu nă đah ri ƀon Damas,"
 Yêhôva lah, amoh păng jêng Brah Ndu phung tahan.