65

Sự phán xét công chính và ơn cứu rỗi

  1Những người vốn không cầu hỏi Ta, đã cầu xin Ta;
   Những người vốn chẳng tìm Ta thì đã gặp được Ta.
  Ta đã phán với một dân chưa từng kêu cầu danh Ta rằng:
   “Ta đây, có Ta đây!”

  2Suốt ngày Ta đã giơ tay ra
   Hướng về một dân phản nghịch;
  Là những kẻ đi trong đường lối không tốt,
   Theo ý riêng mình;
  3Là dân không ngừng chọc giận Ta,
   Ngay trước mặt Ta:
  Chúng dâng sinh tế trong các khu vườn,
   Xông hương trên các đống gạch,
  4Ngồi trong mồ mả,
   Trọ đêm trong nơi kín đáo
  Để ăn thịt heo,
   Đựng nước luộc thịt ghê tởm trong chén bát của mình.
  5Thế mà chúng dám nói rằng: “Hãy tránh ra xa,
   Đừng lại gần ta, vì ta thánh hơn ngươi!”
  Bọn đó là khói nơi mũi Ta,
   Như lửa cháy suốt ngày.
  6Đây là điều đã được ghi chép trước mặt Ta:
   “Ta sẽ không nín lặng nhưng sẽ báo trả;
  Phải, Ta sẽ báo trả đích đáng
   7Tội của các ngươi cũng như tội của tổ phụ các ngươi.”

  “Vì chúng đã xông hương trên các núi,
   Và nói phạm đến Ta trên các đồi
  Nên Ta sẽ đo lường việc làm trước kia của chúng
   Và báo trả đích đáng.”

  8Đức Giê-hô-va phán thế nầy:
  “Khi người ta thấy rượu mới trong chùm nho
   Thì nói rằng: ‘Đừng làm hư đi,
   Vì trong trái đó có phước lành;’
  Ta cũng sẽ làm như vậy vì các đầy tớ Ta,
   Để Ta không hủy diệt tất cả.
  9Ta sẽ khiến một dòng dõi ra từ Gia-cốp,
   Và một người thừa kế các núi Ta, ra từ Giu-đa;
  Những người mà Ta đã chọn sẽ thừa hưởng chúng,
   Và các đầy tớ Ta sẽ ở đó.
  10Đối với dân Ta, những người tìm kiếm Ta,
   Sa-rôn sẽ thành đồng cỏ cho bầy chiên,
   Và thung lũng A-cô làm nơi nghỉ cho đàn bò.

  11Còn các ngươi, những kẻ đã từ bỏ Đức Giê-hô-va
   Và quên núi thánh Ta;
  Là kẻ dọn bàn cho thần Vận May,
   Và rót đầy rượu pha cho thần Định Mệnh;
  12Ta sẽ định cho các ngươi phải bị gươm đao,
   Tất cả các ngươi đều phải cúi xuống để bị giết;
  Vì Ta đã kêu gọi mà các ngươi không đáp lời,
   Ta đã phán mà các ngươi không lắng nghe.
  Các ngươi đã làm điều ác dưới mắt Ta,
   Và đã chọn điều Ta không hài lòng.”

  13Vì vậy, Chúa Giê-hô-va phán:
  “Nầy, các đầy tớ Ta sẽ ăn,
   Còn các ngươi sẽ phải đói;
  Nầy, các đầy tớ Ta sẽ uống,
   Còn các ngươi sẽ phải khát;
  Nầy, các đầy tớ Ta sẽ vui mừng,
   Còn các ngươi sẽ phải xấu hổ;
  14Nầy, các đầy tớ Ta sẽ ca hát vì lòng đầy vui vẻ,
   Còn các ngươi sẽ kêu la vì lòng tràn ngập buồn đau,
   Các ngươi sẽ than khóc vì tâm linh tan nát.
  15Tên các ngươi sẽ lưu lại
   Để những người được chọn của Ta làm lời nguyền rủa;
  Chúa Giê-hô-va sẽ giết ngươi,
   Nhưng Ngài sẽ gọi các đầy tớ Ngài bằng một tên khác.
  16Vì vậy, những ai trên đất cầu phúc cho mình
   Sẽ nhân danh Đức Chúa Trời chân thật mà cầu;
  Và những ai trên đất thề nguyện
   Sẽ nhân danh Đức Chúa Trời chân thật mà thề.
  Vì những khổ đau trước kia đã bị quên lãng
   Và đã khuất mắt Ta.”

Vinh quang sự sáng tạo mới

  17“Vì nầy, Ta sẽ tạo dựng trời mới đất mới;
   Những việc trước kia sẽ không còn được nhớ đến,
   Không còn nhắc đến trong tâm trí nữa.
  18Nhưng hãy vui mừng và hân hoan mãi mãi
   Về những gì Ta đã tạo dựng;
  Vì nầy, Ta đã tạo dựng Giê-ru-sa-lem cho niềm hân hoan,
   Và dân thành ấy cho sự vui mừng.
  19Ta sẽ hoan hỉ vì Giê-ru-sa-lem,
   Ta sẽ vui mừng vì dân Ta;
  Nơi ấy sẽ không còn nghe tiếng khóc lóc,
   Hay kêu la đau đớn nữa.
  20Tại đó sẽ không có trẻ con chết yểu,
   Cũng chẳng có người già không tròn tuổi thọ;
  Vì chết lúc trăm tuổi là chết trẻ,
   Và kẻ chỉ sống đến trăm tuổi bị coi như đáng nguyền rủa.

  21Người ta sẽ xây nhà và được ở,
   Sẽ trồng vườn nho và được ăn trái.
  22Họ sẽ không xây nhà cho người khác ở,
   Chẳng trồng vườn nho cho kẻ khác ăn.
  Vì tuổi thọ của dân Ta sẽ như tuổi của cây;
   Những người được chọn của Ta sẽ được hưởng công việc tay mình làm.
  23Họ sẽ không nhọc công vô ích,
   Không sinh con để gặp tai ương bất ngờ;
  Vì họ và con cháu họ
   Là dòng dõi được Đức Giê-hô-va ban phước.
  24Ta sẽ nhậm lời họ trước khi họ kêu cầu Ta;
   Họ còn đang nói, Ta đã nghe rồi.
  25Muông sói và chiên con sẽ ăn chung với nhau,
   Sư tử sẽ ăn rơm như bò,
   Còn rắn thì ăn bụi đất.
  Sẽ chẳng có ai làm tổn hại hay hủy phá
   Trong khắp núi thánh của Ta.”