20

Giê-rê-mi-a Bị Pát-khua Ðàn Áp

1Bấy giờ Tư Tế Pát-khua con của Im-me, người làm tổng quản lý nhà CHÚA, đã nghe Giê-rê-mi-a nói tiên tri những điều ấy. 2Pát-khua cho người đánh đòn Tiên Tri Giê-rê-mi-a, rồi cùm ông lại bên Cổng Bên-gia-min Thượng của nhà CHÚA. 3Sáng hôm sau, khi Pát-khua thả Giê-rê-mi-a ra khỏi cùm, Giê-rê-mi-a nói với ông ấy, “CHÚA đã đổi tên ông; ông không còn được gọi là ‘Pát-khua’ nữa nhưng là ‘Ma-go Mít-sa-bíp’ ,” 4vì CHÚA phán thế nầy, “Ta đang biến ngươi thành cớ kinh khiếp cho chính ngươi và cho bạn bè ngươi. Ngươi sẽ chứng kiến chúng gục ngã dưới lưỡi gươm của quân thù. Ta sẽ ban toàn dân Giu-đa vào tay vua Ba-by-lôn. Hắn sẽ đem chúng lưu đày qua Ba-by-lôn, và hắn sẽ dùng gươm giết chúng. 5Ta sẽ ban tất cả của cải thành nầy, tất cả những gì nó đã gầy dựng được, tất cả những gì quý báu nó có, và tất cả kho tàng của các vua Giu-đa vào tay quân thù của chúng. Quân ấy sẽ cướp bóc chúng, vây bắt chúng, và mang chúng qua Ba-by-lôn. 6Còn ông, hỡi ông Pát-khua, ông và mọi người trong gia đình ông sẽ bị bắt đi lưu đày. Ông sẽ bị đày qua Ba-by-lôn; ông sẽ chết ở đó; ông sẽ bị chôn ở đó. Ông và tất cả bạn bè ông, những người đã nghe ông nói tiên tri dối, đều sẽ bị như vậy.”

Giê-rê-mi-a Tự Thán

  7Lạy CHÚA, Ngài đã thuyết phục, và con đã bị bắt phục;
  Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng hơn con.
  Con đã trở thành trò cười cho thiên hạ suốt ngày;
  Ai nấy đều chế nhạo con.
  8Vì mỗi khi con muốn nói, con phải kêu lên,
  Con phải gào to, “Bạo Ngược và Hủy Diệt!”
  Vì sứ điệp của CHÚA đã làm cho con bị sỉ nhục và bị cười chê suốt ngày.
  9Tuy nhiên, nếu con nói, “Con sẽ không nhắc đến Ngài nữa,
  Con sẽ không nhân danh Ngài mà nói nữa,”
  Nhưng lời Ngài như ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy trong con và thiêu đốt các xương con;
  Con mệt mỏi vì phải đè nén nó, và con không chịu đựng nổi.
  10Thật vậy, con đã nghe những lời vu khống của nhiều người:
  “Quả là kinh khiếp mọi bề!
  Hãy tố cáo ông ấy!
  Chúng ta hãy tố cáo ông ấy!”
  Tất cả người quen biết con đều chờ xem con bị ngã.
  “Biết đâu ông ấy sẽ bị mắc lừa,
  Rồi chúng ta có thể thắng ông ấy, và chúng ta sẽ trả thù ông ấy.”
  11Nhưng CHÚA luôn ở bên con như một dũng sĩ đáng kinh hãi,
  Vì thế những kẻ bách hại con sẽ bị ngã nhào,
  Và chúng sẽ không thắng hơn con.
  Chúng sẽ hoàn toàn bị sỉ nhục,
  Vì chúng sẽ không thành công.
  Nỗi ô nhục của chúng sẽ trở thành vĩnh viễn,
  Không bao giờ quên.

  12Lạy CHÚA các đạo quân,
  Ngài thử thách người công chính,
  Ngài thấy rõ lòng và trí của mỗi người,
  Cầu xin Ngài cho con thấy được sự báo trả của Ngài trên chúng,
  Vì con đã phó dâng duyên cớ của con cho Ngài.

  13Hãy ca tụng CHÚA!
  Hãy tôn ngợi CHÚA!
  Vì Ngài cứu mạng kẻ khốn cùng khỏi tay quân gian ác.

  14Ðáng nguyền rủa thay ngày tôi đã chào đời!
  Ngày mẹ tôi sinh ra tôi nhất định không là ngày phước hạnh!
  15Ðáng nguyền rủa thay cho người mang tin đến báo cho cha tôi rằng,
  “Chúc mừng ông vừa có được một đứa con, một con trai,”
  Khiến cha tôi rất đỗi vui mừng.
  16Nguyện người ấy giống như những thành mà CHÚA đã lật đổ không chút xót thương;
  Nguyện mới sáng sớm nó đã phải nghe tiếng la thất thanh kêu cứu,
  Còn buổi trưa phải nghe tiếng kèn của quân giặc tấn công,
  17Vì người ấy đã không giết tôi khi tôi còn trong lòng mẹ,
  Ðể tôi được chết trong dạ của mẹ tôi,
  Ðể dạ của mẹ tôi sẽ mãi là nấm mộ lớn chôn tôi.
  18Tại sao tôi phải lọt lòng mẹ làm gì,
  Ðể rồi phải thấy những cảnh đau khổ và buồn bã,
  Và sống những ngày của đời mình trong tủi nhục thế nầy?