8

1CHÚA phán: “Lúc ấy, hài cốt các vua Giu-đa, các quan chức, các thầy tế lễ, các tiên tri, và dân cư thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị đem ra khỏi mộ, 2và phơi dưới mặt trời, mặt trăng, và hết thảy các tinh tú trên trời mà chúng yêu thương, phục vụ, đi theo, cầu hỏi, và thờ phượng. Các hài cốt không được gom lại để cải táng, nhưng sẽ trở thành phân trên mặt đất. 3Hết thảy những người trong dòng dõi gian ác này còn sống sót ở khắp nơi nào Ta đày họ tới đều sẽ chọn thà chết hơn là sống.” Đấy là lời của CHÚA Vạn Quân.

Tội Ác Và Hình Phạt

4Con hãy nói với chúng: “CHÚA phán như vầy:
  ‘Người ngã xuống, có đứng dậy không?
   Người lạc lối, có quay về không?
  5Thế sao dân này quay đi luôn?
   Thế sao Giê-ru-sa-lem lạc lối mãi?
  Chúng ôm chặt điều giả dối,
   Không chịu quay về.
  6Ta chú ý lắng nghe.
   Nhưng chúng nói không thành thật.
  Không người nào ăn năn tội ác mình,
   Tự hỏi: Tôi đã làm gì vậy?
  Ai nấy miệt mài theo đường riêng,
   Như ngựa chiến xông vào trận mạc.
  7Ngay cả chim hạc trên trời cao
   Còn biết thời tiết;
  Chim cu, chim én, chim nhạn,
   Đều giữ thì giờ bay về.
  Nhưng dân Ta không biết
   Sắc lệnh của CHÚA.
  8Sao các ngươi dám nói: Chúng tôi khôn ngoan,
   Chúng tôi có kinh luật của CHÚA?
  Kìa, ngòi bút dối gạt của người ghi chép
   Đã biến luật Ta thành điều giả dối!
  9Người khôn ngoan sẽ bị xấu hổ,
   Kinh hoàng, và sa bẫy.
  Này, họ đã khước từ lời CHÚA,
   Còn khôn ngoan nỗi gì?
  10Vì thế, Ta sẽ giao vợ chúng cho kẻ khác,
   Ruộng chúng cho người chủ mới.
  Vì từ kẻ hèn đến người sang,
   Hết thảy đều lo trục lợi.
  Từ tiên tri đến thầy tế lễ,
   Hết thảy đều gian lận.
  11Chúng chữa vết thương dân Ta, con gái Ta,
   Cách sơ sài,
  Chúng hô hào: Bình an! Tốt đẹp!
   Trong khi chẳng có bình an.’ ”
  12CHÚA phán:
  “Đáng lẽ chúng phải xấu hổ vì làm điều gớm ghiếc,
   Thế nhưng chúng chẳng biết xấu hổ,
   Cũng chẳng biết nhục nhã là gì.
  Vì thế chúng sẽ ngã với những kẻ ngã,
   Đến ngày Ta thăm phạt chúng, chúng sẽ ngã sải dài.”
  13CHÚA phán:
  “Ta sẽ thu gom mùa màng của chúng:
   Không còn nho trên cây nho,
  Không còn vả trên cây vả,
   Lá cũng tàn héo.
  Những gì Ta đã ban cho chúng
   Đều tuột khỏi tay chúng.
  14Sao chúng ta lại ngồi thừ thế này!
   Hãy gom lại!
  Chúng ta cùng nhau trốn sang các thành kiên cố!
   Và cùng chết tại đấy,
  Vì CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta, đã định cho chúng ta phải chết!
   Ngài đã cho chúng ta uống nước độc,
   Vì chúng ta phạm tội với CHÚA.
  15Chúng tôi trông được an ninh, thịnh vượng,
   Nhưng chẳng gặp điều lành.
  Chúng tôi trông được chữa lành,
   Nhưng lại bị khủng bố!
  16Từ xứ Đan, đã nghe tiếng ngựa chúng nó khịt mũi;
   Chiến mã chúng nó hí lên,
  Khắp đất đều rung chuyển,
   Chúng xông vào,
  Ăn nuốt đất đai
   Và sản vật của đất,
   Thành phố và dân cư trong đó.”
  17CHÚA phán:
  “Này, Ta sai rắn đến giữa các ngươi,
   Rắn độc không chịu bùa mê,
   Và chúng sẽ cắn các ngươi.”

Giê-rê-mi Đau Lòng Vì Dân Mình Sắp Gặp Thảm Họa

  18Niềm vui tôi tan biến,
   Đau khổ giày vò tôi,
   Tâm thần tôi rã rượi.
  19Kìa, tiếng kêu cứu của dân tôi, con gái tôi,
   Từ khắp nơi xa gần trong đất nước!
  “Có CHÚA tại Si-ôn không?
   Có Vua của Si-ôn tại đó không?”
  “Tại sao chúng dám chọc giận Ta với những hình tượng chạm trổ của chúng,
   Những thần tượng nước ngoài?”
  20Mùa gặt đã qua,
   Mùa hạ đã dứt,
   Nhưng chúng tôi chưa được cứu.
  21Lòng tôi tan nát vì cảnh đổ nát tang thương của dân tôi, con gái tôi.
   Tôi khóc than sầu muộn, tôi kinh hồn khiếp vía.
  22Xứ Ga-la-át có còn dầu xoa dịu vết thương không?
   Có bác sĩ tại đó không?
  Thế sao vết thương của dân tôi, con gái tôi,
   Chưa kéo da non?