8

1Yiang Sursĩ pai neq: “Bo ki, nghang máh puo Yuda cớp máh ayững atĩ puo, dếh nghang máh cũai tễng rit sang, máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, cớp máh cũai proai tâng vil Yaru-salem hỡ, nheq nghang ki noau ĩt aloŏh tễ ping. 2Nghang ki noau tiang moat mandang, rliang casâi, cớp máh mantỗr ca cũai proai dốq pasếq, pur-ar, sarhống, cớp cucốh sang. Máh nghang ki tỡ bữn noau parỗm cớp tứp, ma sacróh sacrỗi tâng cloong cutễq samoât sóc nễc. 3Máh cũai sâuq ca noâng khlâiq tâng cruang nâi, cứq táq yỗn alới ỡt parsáng-parsaiq chu máh cruang canŏ́h. Chơ tỗp alới chanchớm yoc ễ cuchĩt, la o hỡn tễ noâng alới bữn tamoong. Cứq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq toâp pai máh ŏ́c nâi.”

Ŏ́c Lôih Cớp Ŏ́c Manrap

4Yiang Sursĩ ớn cứq atỡng cũai proai án neq: “Khân bữn cũai dớm, án yuor loah, pĩeiq tỡ? Khân bữn cũai clŏ́c rana, án píh chu loah, pĩeiq tỡ? 5Khân ngkíq, cỗ nŏ́q anhia chứng clĩ tễ cứq, ma tỡ bữn píh loah chu cứq? Anhia sa‑âm pacái lứq máh rup yiang, cớp tỡ ễq píh chu cứq. 6Cứq crŏ́q cớp tamứng samoât samơi lứq, ma anhia tỡ nai pai ŏ́c lứq. Tỡ bữn noau loâng tễ tỗp anhia sâng ngua tễ ranáq anhia khoiq táq, chơ blớh neq: ‘Cứq táq lôih ntrớu?’ Dũ náq anhia miar táq puai pahỡm anhia yoc, cỡt ariang muoi lám aséh lúh amut chu ntốq rachíl. 7Chớm calang cloc dáng ngư án píh chu; chớm tariap, chớm toâiq, cớp chớm canŏ́h hỡ dáng ngư píh chu tê. Ma anhia cũai proai cứq tỡ bữn dáng loâng phễp rit cứq khoiq yỗn anhia. 8Nŏ́q anhia pai anhia rangoaiq cớp sapúh nheq ŏ́c cứq patâp? Anhia nhêng! Máh cũai arĩen tỡ bữn tanoang; tỗp alới pĩen chíq máh ŏ́c cứq patâp. 9Máh cũai tễ tỗp anhia ca roan rangoaiq, alới lứq cỡt casiet táq, cỡt clŏ́c clu, cớp cỡt pê. Yuaq tỗp alới khoiq calỡih táh máh santoiq cứq patâp; sanua alới bữn sarnớm rangoaiq ntrớu noâq? 10Yuaq ngkíq, cứq ễ chiau nia sarái tỗp alới yỗn cũai canŏ́h ễn ndỡm, cớp chiau máh lacuoi alới yỗn samiang canŏ́h ễn sốt. Dũ náq cũai, tam cũai toâr tỡ la cũai cớt, la moang chuaq práq tâng ngê tỡ bữn tanoang, dếh máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ cớp máh cũai tễng rit sang la lôp tê máh cũai proai. 11Tỗp alới tỡ bữn ramíng loâng tahâu bớc máh cũai proai cứq. Ma alới pai neq: ‘Dũ ranáq ien khễ patoat tiaq.’ Ma dũ ranáq tỡ cỡn ien khễ. 12Ơ máh cũai proai cứq ơi! Nŏ́q anhia tỡ bữn sâng casiet táq tễ ranáq sâuq la‑ỡq ki? Mŏ tỗp anhia tỡ bữn dáng casiet loâng; roâp riang anhia tỡ bữn ngúc tỡ la ngứm. Yuaq ngkíq, tỗp anhia cóq dớm ariang máh cũai canŏ́h toâq cứq manrap anhia; ŏ́c ki la parsốt dỡi tamoong anhia. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.
13“Cứq tỡ yỗn alới bữn susot, tỡ la ĩt palâi nho, tỡ la cáiq palâi tarúng; máh sala tâng nỡm la sangot cớp roŏh nheq. Chơ cứq yỗn cũai canŏ́h cheng ndỡm cutễq tỗp alới.
14“Máh cũai proai cứq, manoaq blớh manoaq neq: ‘Hái ỡt tacu sâng táq ntrớu? Hâi! Hái lúh chu vil bữn viang khâm, yỗn hái cuchĩt pỡ ntốq ki. Yiang Sursĩ hái khoiq anoat cóq hái cuchĩt; án yỗn hái nguaiq rahâu bũl la cỗ tian hái khoiq táq lôih chóq án. 15Tễ nhũang tỗp hái ngcuang bữn ien khễ cớp bữn noau tahâu, ma sanua hái khoiq roap moang ŏ́c croŏq ngcŏh sâng. 16Máh cũai par‑ũal hái khoiq toâq pỡ vil Dan; sưong máh aséh tỗp alới rloâm-rlức tháng. Nheq tữh cloong cutễq cỡt tandữr toâq aséh ki bữr. Máh cũai par‑ũal khoiq toâq talốh cutễq hái cớp dũ ramứh tâng ki, dếh vil cớp dũ náq cũai hỡ.’”
17Yiang Sursĩ pai neq: “Cóq anhia nhêng o! Cứq ớn cusân bữn pih toâq pỡ anhia; tỡ bữn noau têq catáng án, cớp cusân ki tot anhia.”

Yê-ramia Tanúh Yỗn Máh Cũai Proai

18Máh ŏ́c cứq túh arức tỡ têq prai noâng. Cứq a‑ĩ tráuq lứq tâng mứt pahỡm. 19Tamứng sưong loŏh tễ cruang ca yơng lứq ki! Cứq sâng máh cũai proai cứq nhiam cuclỗiq neq: “Yiang Sursĩ tỡ bữn ỡt noâng tâng cóh Si-ôn tỡ? Puo Si-ôn tỡ bữn ỡt noâng tâng ntốq ki tỡ?”
 Yiang Sursĩ la Puo tỗp alới ta‑ỡi neq: “Cỗ nŏ́q anhia táq yỗn cứq sâng cutâu mứt na anhia cucốh sang máh rup yiang cũai canŏ́h sang, ca tỡ bữn khlữr ntrớu?”
20Máh cũai proai pai neq: “Catữ phũac hang khoiq vớt, catữ susot khoiq moâm chơ, ma tỡ bữn noau toâq chuai amoong hái.”
21Mứt pahỡm cứq cỡt lambốh, cỗ tian noau tĩn sarúq máh cũai proai; cứq tanúh cỗ tian ranáq cuchĩt pứt cheq ễ toâq. 22Nŏ́q cruang Ki-liat ŏ́q rahâu tỡ? Nŏ́q tâng ntốq ki tỡ bữn cũai tahâu tỡ? Khân lứq bữn, cỗ nŏ́q bớc cũai proai cứq ma tỡ bữn tahâu?