37

Ê-li-hu tôn vinh quyền năng và uy nghiêm của Đức Chúa Trời

  1“Giông tố đó làm tim tôi run sợ,
   Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
  2Hãy nghe, hãy lắng nghe tiếng Ngài như tiếng sấm,
   Tiếng rền vang ra từ miệng Ngài!
  3Ngài khiến nó vang dội khắp bầu trời,
   Chiếu sấm chớp đến tận cùng trái đất.
  4Rồi đến tiếng ầm vang.
   Với giọng uy nghiêm, Ngài cất tiếng sấm rền,
   Khi tiếng Ngài trỗi lên thì sấm chớp tung hoành.
  5Đức Chúa Trời phát tiếng sấm rền kỳ diệu;
   Ngài làm những việc lớn lao mà chúng ta không sao hiểu nổi.
  6Vì Ngài phán với tuyết: ‘Hãy rơi xuống đất’;
   Và với mưa rào: ‘Hãy tuôn như thác đổ’.
  7Ngài niêm phong bàn tay của mọi người,
   Để con người mà Ngài dựng nên biết công việc Ngài.
  8Khi ấy thú rừng rút vô hang,
   Nằm yên trong hầm của chúng.
  9Gió lốc từ phương nam kéo tới,
   Gió lạnh từ phương bắc tràn về.
  10Hơi thở Đức Chúa Trời tạo nên nước đá;
   Nước mênh mông đông cứng thành băng.
  11Ngài chứa hơi nước trong mây đen,
   Dùng mây gieo sấm chớp của Ngài.
  12Mây trôi mọi hướng theo sự dẫn dắt của Ngài,
   Để hoàn tất mọi việc Ngài truyền bảo
   Khắp mọi nơi trên đất.
  13Ngài sai mây đi, có khi để sửa phạt,
   Có lúc để tưới đất đai,
   Hoặc ban phước trên loài người.

  14Xin anh Gióp hãy nghe lời nầy,
   Xin đứng yên và chiêm ngưỡng các việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời.
  15Anh có biết bằng cách nào Đức Chúa Trời ban lệnh cho chúng,
   Và khiến sấm chớp rực sáng trong mây không?
  16Anh có biết làm sao mây giữ thăng bằng khi trôi giạt,
   Một kỳ công của Đấng Toàn Tri không?
  17Anh có biết vì sao quần áo mình nóng lên,
   Khi mặt đất im lìm vì gió nam thổi đến không?
  18Anh có thể cùng Ngài trải bầu trời ra,
   Làm cho nó cứng như một tấm kính đúc không?
  19Xin dạy chúng tôi biết phải thưa gì với Chúa;
   Vì dốt nát, chúng tôi không biết trình bày sự việc.
  20Tôi nào có muốn thưa với Ngài;
   Tại sao tôi lại muốn Ngài tiêu diệt mình chứ?
  21Bây giờ, không ai có thể nhìn vào ánh sáng,
   Khi nó chói lòa trên bầu trời,
   Lúc gió đã thổi qua và bầu trời quang đãng.
  22Từ phương bắc đem ánh vàng rực rỡ;
   Đức Chúa Trời ngự đến với uy nghiêm đáng sợ vô cùng!
  23Đấng Toàn Năng, chúng ta không tìm đến Ngài được;
   Ngài quyền năng và chính trực tuyệt đối,
   Ngài công chính vô cùng, không ức hiếp ai.
  24Chính vì thế mà loài người tôn kính Chúa,
   Ngài không đoái đến kẻ tưởng mình khôn ngoan.”