37

  1“Hmư̆ klei anei ai tiê kâo yơ̆ng,
   leh anăn kpư̆ čiăng kbiă mơ̆ng anôk gơ̆.
  2Dôk hmư̆ bĕ asăp ñu msĕ si ênai grăm dah
   leh anăn ênai grêñ kbiă mơ̆ng ƀăng êgei ñu.
   Ñu phưi kmlă Ñu găn jih adiê,
   3Ti gŭ jih adiê ñu brei klei anăn truh,
   tơl truh jih kiêng lăn ala.
  4Êdei tinăn, asăp ñu gruh;
   asăp ñu đah msĕ si grăm hŏng klei kdrăm,
   leh anăn ñu amâo kơ̆ng ôh kmlă êjai arăng hmư̆ asăp ñu.
  5Asăp Aê Diê đah hŏng klei yuôm bhăn;
   ñu ngă bruă prŏng drei amâo dưi thâo săng ôh.
  6Kyuadah kơ klŏ êa pliêr ñu lač, ‘Lĕ bĕ ti lăn ala’;
   leh anăn kơ êa hjan ñu lač, ‘Hjan bĕ bi ktang’.
  7Ñu kđăl hĕ jih jang mnuih brei dôk hlăm sang,
   čiăng kơ jih jang mnuih thâo bruă ñu.
  8Hlô mnơ̆ng mŭt hlăm hruh diñu,
   leh anăn ăt dôk hlăm ƀăng diñu.
  9Angĭn êbŭ kbiă mơ̆ng Dhŭng,
   angĭn mơ̆ng Dưr bi truh klei êăt.
  10Hŏng êwa Aê Diê bi êkŏ jih êa hnoh,
   leh anăn êa prŏng jing khăng msĕ si boh tâo êăt.
  11Ñu bi bŏ knam kpal hŏng êa,
   knam bi bra đuĕ kmlă ñu.
  12Knam dar wĭt nao hriê tui si ñu gai,
   čiăng bi truh jih klei ñu mtă kơ digơ̆,
   ti rŏng lăn ala anôk arăng dưi dôk.
  13Ñu brei klei anăn truh thâodah jing klei mkra,
   amâodah kyua čiăng brei lăn jing,
   amâodah čiăng bi êdah klei ñu khăp.

  14Hmư̆ bĕ klei anei, Ơ Y-Yôp,
   mjưh bĕ leh anăn ksiêm mĭn kơ bruă yuôm bhăn Aê Diê ngă.
  15Ih thâo mơ̆ si Aê Diê kiă kriê knam,
   leh anăn brei kmlă mơ̆ng knam ñu mtrang?
  16Ih thâo mơ̆ si knam đung kjăp ti dlông,
   anăn jing bruă yuôm bhăn mơ̆ng pô mâo klei thâo săng klă,
  17Ih, pô mâo čhiăm ao hlơr,
   êjai lăn ala dôk ngơ ngĭn kyua angĭn mơ̆ng dhŭng
  18Dưi mơ̆ ih lang adiê msĕ si ñu,
   khăng msĕ si ală kĭng arăng tuh?
  19Mtô bĕ kơ hmei ya hmei srăng lač kơ ñu;
   hmei amâo dưi bi êdah klei hmei ôh kyua klei mmăt hmei.
  20Arăng srăng hưn kơ ñu mơ̆ kơ kâo srăng blŭ?
   Mâo mơ̆ mnuih čiăng kơ klei ñu rai tuč?

  21Ară anei, arăng amâo dưi dlăng ală kơ yang hruê ôh,
   angĭn thut kpuh mđung hĕ leh knam mơ̆ng adiê.
  22Mơ̆ng dưr kbiă hriê klei guh msĕ si mah;
   Aê Diê hơô klei kdrăm kơah bi krưp.
  23Pô Mâo Jih Klei Myang — drei amâo dưi tơl truh kơ ñu ôh;
   ñu jing prŏng hŏng klei myang leh anăn klei kpă ênô,
   leh anăn ñu amâo srăng bi msoh ôh klei djŏ.
  24Kyua anăn mnuih huĭ mpŭ kơ ñu;
   ñu amâo uêñ ôh hlei pô jing knhâo tui si gơ̆ pô mĭn.”