2

  1Tôi sẽ đứng chờ nơi vọng canh.
  Trông đợi điều Ngài sẽ phán cùng tôi;
  Tôi sẽ chờ xem Thượng-Đế trả lời tôi ra sao về lời than phiền của tôi.

Chúa trả lời

  2CHÚA đáp lời tôi như sau:
   “Hãy ghi lại dị tượng;
   viết rõ ràng trên bảng đá
   để cho ai đọc thì chạy đến báo cho kẻ khác.
  3Chưa đến thời kỳ mà sứ điệp ta được thành tựu,
   nhưng thời kỳ ấy cũng sắp đến rồi;
  sứ điệp ta sắp thành tựu.
  Trông có vẻ quá lâu,
   nhưng hãy kiên nhẫn chờ đợi,
   vì chắc chắn nó sẽ đến,
   không trì hoãn đâu.
  4Nó huênh hoang;
   ao ước của nó không chính đáng.
  Nhưng người công chính sẽ sống bằng đức tin.
  5Như rượu có thể phỉnh con người,
   những kẻ tự phụ sẽ không sống lâu,
  vì sự ao ước chúng nó như huyệt mả
   mong ước cái chết,
   và như thần chết tham lam.
  Chúng thu gom các dân khác về cho mình
   và thu các nước khác về với mình.
  6Nhưng các dân nào
   đã bị người Ba-by-lôn làm hại
   sẽ cười chúng.
  Họ sẽ chế giễu người Ba-by-lôn
   và bảo, ‘Khốn cho kẻ ăn cắp nhiều thứ
  bắt người khác đóng góp cho mình
   để làm giàu,
  Tình trạng nầy sẽ kéo dài bao lâu nữa?’
  7Một ngày nào đó các chủ nợ
   sẽ đứng lên nghịch ngươi.
  Họ sẽ biết rõ đầu đuôi
   và sẽ khiến ngươi run sợ.
  Họ sẽ chiếm đoạt hết tài sản ngươi.
  8Vì ngươi đã đánh cắp của nhiều dân,
   nên những kẻ còn sót lại
   sẽ chiếm của cải ngươi.
  Vì ngươi đã giết hại nhiều người,
   tiêu hủy nhiều nước,
   đô thị và cư dân trong đó.
  9Khốn cho dân làm giàu bất chính,
   nghĩ rằng mình sẽ an toàn
   không gặp tai biến gì.
  10Vì ngươi đã âm mưu gian ác,
   làm những điều nhơ nhuốc,
   khiến cho gia đình ngươi xấu hổ về ngươi.
  Cho nên chính ngươi sẽ mất mạng.
  11Các tảng đá trong vách thành
   sẽ kêu la nghịch ngươi,
  thậm chí các cây đà đỡ trần nhà
   cũng nhìn nhận ngươi có tội.
  12Khốn cho dân giết người
   để xây thành, làm hại người khác
  để xây thị trấn.
  13CHÚA Toàn Năng sẽ sai lửa xuống
   thiêu hủy những gì chúng xây nên;
  những kỳ công chúng nó làm
   đều trở thành vô ích.
  14Rồi như nước bao phủ biển,
   dân chúng các nơi sẽ biết sự vinh hiển của Chúa.
  15Khốn cho kẻ phục rượu người láng giềng mình,
  rót rượu từ trong bình ra cho họ uống
   cho đến khi họ say sưa
  để nó nhìn sự trần truồng của họ.
  16Dân Ba-by-lôn các ngươi phải hổ nhục,
   không được tôn kính đâu.
  Đến phiên các ngươi uống rượu
   té xuống đất như người say.
  Ly thịnh nộ trên tay phải CHÚA
   đang đến trên ngươi.
  Nầy quan trưởng gian ác, ngươi sẽ uống ly ấy,
   ngươi sẽ bị sỉ nhục chứ không được tôn kính đâu.
  17Ngươi đã làm hại lắm người trong Li-băng,
   nhưng nay đến phiên ngươi sẽ bị tổn hại.
  Ngươi giết hại vô số súc vật nơi đó,
   nên bây giờ ngươi đâm ra sợ hãi
   vì điều mình làm cho xứ,
  các đô thị, và dân sống trong đó.

Sứ điệp về thần tượng

  18Thần tượng thật vô ích
   vì do tay người làm ra;
   nó chỉ là bức tượng dạy điều dối trá.
  Kẻ làm ra nó mong việc tay mình làm ra sẽ giúp mình.
  Nhưng nó làm ra tượng không biết nói!
  19Khốn cho kẻ nói cùng tượng gỗ rằng,
   ‘Hãy sống dậy!’
  Khốn cho kẻ bảo tượng đá trơ trơ rằng,
   ‘Hãy đứng lên!’
  Tượng đó đâu có biết bảo ngươi làm gì.
   Nó chỉ là tượng bọc vàng thếp bạc;
   làm gì có sự sống.
  20CHÚA ngự trong đền thờ thánh Ngài;
   cả thế gian hãy im lặng trước mặt Ngài.”